Skip to main content
search
Mevzuat

2024 Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı nedir? Kıdem tazminatı tavan fiyatı en az 1 yıl boyunca aynı işverene bağlı olarak çalışanların, işten çıkartılması yahut emeklilik sebebiyle işten ayrılması halinde çalıştığı süreye bağlı olarak…
DBS
02/09/2024
Mevzuat

Yıllık İzin Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Çalışma hayatında verimliliği artırmak ve çalışanların sağlıklı bir denge kurabilmeleri için ayrılmaz bir parça olan yıllık izin hakkı, çalışanların nefes aldığı, dinlendiği ve kendine vakit ayırdığı önemli zaman dilimleridir. İş…
DBS
01/15/2024
Mevzuat

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Nedir?

İsteğe Bağlı Sigorta Primi nedir, kişilerin kendi isteklerine bağlı olarak prim ödeyerek genel sağlık sigortasına ev uzun vadeli sigorta kollarına dahil olmalarını sağlayan bir sigortalılık uygulamasıdır. 4a isteğe bağlı sigorta…
DBS
12/08/2023
Mevzuat

Temettü /Kâr Payı Nedir?

Temettü, bir şirketin kârından elde ettiği gelirin bir bölümünü hisse senedi sahiplerine veya şirket çalışanlarına dağıttığı bir kâr payı ödemesidir. Şirketler, genellikle yıllık veya dönemsel olarak bu ödemeleri yaparlar. Hisse…
DBS
11/01/2023
Mevzuat

Mobbing Nedir? Mobbing Davası Nasıl Açılır?

Mobbing, çalışma hayatında karşılaşılan yaygın bir sorundur ve iş yerinde psikolojik şiddetin bir biçimi olarak kabul edilir. Mobbing, bir kişinin ya da kişilerin, bir çalışanı kasıtlı olarak rahatsız etmek, aşağılamak,…
DBS
10/05/2023
Mevzuat

Fazla Mesai Hesaplama ve Çalışma Süreleri

Çalışma şartları ve ücret, işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesiyle belirlenir. Ücret, işin niteliği, çalışma saatleri ve asgari ücret tutarları gibi faktörlere göre belirlenir. İşçinin asıl ücreti, çalışmaya başlayacağı…
DBS
06/07/2023
Mevzuat

SGK İşten Çıkış Kodları

İşveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinin hangi gerekçe ile sona erdirildiğini SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından belirlenmiş iş çıkış kodları özetler. SGK çıkış kodları (ya da SGK işten ayrılış…
DBS
06/05/2023
Mevzuat

İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı

İş Kanunu, iş akdi sonlandırma sürecinde tarafların uymak zorunda olduğu bildirim sürelerini belirlemiştir. İşçi ve işveren, iş akdini sonlandırmak istediklerinde bu sürelere uymak zorundadır. İşçinin işten çıkarılması durumunda, işverenin bildirim…
DBS
06/01/2023