Skip to main content
search

Evlilik izni, 4857 sayılı İş Kanunu ile güvence altına alınmış olup, çalışana evlilik sebebiyle tanınan izin türlerinden biridir ve Kanun’da mazeret izni olarak adlandırılmıştır. Evlilik izninde çalışan, nikah işlemlerinden sonra ücretli izne çıkmaya hak kazanır.

Evlilik izni kaç gün 2023 memur evlilik izni kaç gün, özel sektör evlilik izni kaç gün, özel sektörde evlilik izni kaç gün, evlilik izni ne zaman başlar, evlilik izni almak için gereken şartlar nelerdir gibi soruların yanıtlarını beraber inceleyelim.

Evlilik İzni Ne Kadar?

Evlilik izni, Kanun’da kamu personeli ve özel sektör çalışanı için farklı düzenlenmiştir. Kamu sektöründe çalışan evlilik izni kaç gün memur evlilik izni, 657 evlilik izni Devlet Memurları Kanunu madde 104/B hükmünde, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi durumunda 7 günlük izin hakkı tanınmıştır.

Özel sektör evlilik izni ise 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2’de düzenlenmiş ve buna göre 3 günlük mazeret izni (evlilik izni) tanınmıştır. Evlilik izni, Kanun’da “gün” olarak belirtilmiş olmasına rağmen uygulamada iş günü olarak kabul edilmektedir.

 

Evlilik İzni Kaç Gün (2023)?

Evlilik izni ne zaman kullanılabilir, evlilik izni nikahtan kaç gün sonra kullanılabilir? Bu süre resmi nikâh tarihinden veya nikah düğün farklı olması halinde memurun tercihi göz önünde bulundurulup ya nikah ya da düğün tarihinden itibaren başlatılır. Evlilik izni 5 gün oldu iddiaları gerçeği yansıtmazken, 2023 yılında evlilik izni sürelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup, kamu çalışanı memurlar için 7 gün, özel sektör çalışanları için ise 3 gün yasal izin hakkı devam etmektedir.

 

Evlilik İzni Nasıl Alınır?

Evlilik izni kullanmak isteyen çalışanın öncelikle nikâh tarihi alması ve iş yerindeki ilgili birime nikâh tarihini gösteren belgeyi iletmesi gerekmektedir. Bazı kurumlarda sözlü yapılan evlilik izni bildirimi yeterli olurken, bazılarında ise sözlü bildirim haricinde evlilik izni dilekçesi de talep edilebilmektedir.

 

Evlilik İzni Dilekçesi Nedir ve Evlilik İzni Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Evlilik izni dilekçesi, evlilik sonrası izin hakkını kullanmak isteyen çalışanların iş yerine ilettikleri dilekçedir. Çalışan tarafından yazılan dilekçede iznin kullanılmak istenildiği tarih belirtilmeli, ıslak imza ile imzalanmalı ve dilekçenin bir kopyası alınarak orijinali iş yerine teslim edilmelidir.

 

Evlilik İzni Dilekçesi Örneği

657 Evlilik izni yönetmeliği dilekçesi, memur ve özel sektör çalışanları için aşağıdaki gibi olmalıdır:

 

Memur Evlilik İzni Dilekçesi Örneği:

İLGİLİ KURUM ADI
…/…/….. tarihinde evlenecek olmam sebebi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesinin ilgili hükümleri uyarınca 7 gün yasal evlilik izni hakkımı kullanmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

İkametgâh adresi:

İznin geçirileceği adres:

Ad ve Soyad:

Unvan:

İmza:

Özel Sektör Çalışanı Evlilik İzni Dilekçesi Örneği:

İLGİLİ KURUM ADI
…/…/….. tarihinde evlenecek olmam sebebi ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Ek ikinci maddesi uyarınca 3 gün yasal evlilik izni hakkımı kullanmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

İkametgâh adresi:

İznin geçirileceği adres:

Ad ve Soyad:

Unvan:

İmza:

 

Evlilik İzni Yıllık İzinden Düşer mi?

Evlilik izni, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde yıllık izinden bağımsız olacak şekilde tanımlanmış bir ücretli izindir. Çalışana, evlilik izni süresince ücreti ödenmeye devam eder. Kanun’da “b) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2’nci maddede sayılan izin süreleri, çalışılmış günler gibi hesaba katılır.” olarak belirtilmiştir.

 

Evlenen Çalışan İşten Çıkabilir mi?

Kadın çalışanlar evlilik sebebiyle işten ayrılabilir ve evlilik tarihi itibarıyla bir yıl içerisinde işten ayrılmaları hâlinde kıdem tazminatına hak kazanırlar.

 

Evlilik İzni Kaç Kez Kullanılabilir?

Çalışanın birden fazla evlilik yapması durumunda, evlilik izni hakkı her evlilikte geçerlidir. Evlilik izni, yapılan her evlilik için yalnızca bir kez kullanılabilir.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde bizimle iletişime geçiniz.

DBS