Kaynaklar

Bordro Olgunluk Testi

Şirketinizdeki bordro operasyonunu, global anlamda kabul edilen olgunluk kriterlerine göre analiz edip değerlendirir.

Nedir?

Bordro Olgunluk Testi Nedir?

Şirketinizin bordrolama sürecinin ne düzeyde olgun olduğunu; kullandığınız teknolojik sistemler, tercih ettiğiniz bordro yapılanması ve organizasyonel işleyişinizi analiz ederek, genel hatlarıyla ortaya çıkarabilen basit bir ölçüm aracıdır.

Buradan elde edilen sonuçlar şirketinizin bordro olgunluğunun temel düzeyde anlaşılmasına ve olası iyileştirme alanlarını tespit edebilmenize yardımcı olur.

Bordro Yapısı

Yapınız organizasyonel seviyede işbirliğine, şeffaflığa ve esnekliğe ne kadar destek oluyor?

Bordro Teknolojisi

Proaktif gelişim için, katma değerli teknoloji çözümleri, analizleri ve otomasyon imkanlarını ne kadar kullanıyorsunuz?

Bordro İşleyişi

Ekibiniz, değer üretme kabiliyeti yüksek ve şirketinizin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacak kişilerden oluşuyor mu?
Sonuçlar Nelerdir?

Bordro Olgunluk Seviyeleri Nelerdir?

Olgunlaşmamış

En düşük seviyedir. Hata ve cezalara oldukça açıktır.

Reaktif

Bazı konularda düzenlemeler yapılmıştır, fakat hata ve ceza ihtimali hâlâ yüksektir.

Kontrollü

Birçok konuda düzenlemeler yapılmıştır, ancak hâlâ manuel işlemler vardır.

Stratejik / Olgun

En yüksek seviyedir. Tüm alanlarda düzenlemeler, entegrasyonlar vardır.

Seviye 1:
Olgunlaşmamış

En düşük seviyedir. Hata ve cezalara oldukça açıktır.

Belirtiler

 • Teşvik operasyonu, doğru uygulamalar ve hesaplama yöntemlerine uygun şekilde ilerlemez.
 • Yüksek hata oranları ve sıkça müdahale gerektiren süreçler vardır.
 • Çalışan ve yöneticiler için self-servis imkanları hiç yok ya da sınırlıdır.
 • Raporlama yetenekleri ve aynı zamanda standardize edilmiş veri yönetimi yok ya da sınırlıdır.

Olası Sonuçlar

Bordro fonksiyonları olgunlaşmamıştır, stratejik girişim veya bilinçli hata çözümü için gerekli standardizasyondan yoksundur. Süreç yürütme konusunda etkisiz, hatalara çok açık ve istikrarsız bir şekilde çalışır.

Seviye 2:
Reaktif

Bazı konularda düzenlemeler yapılmıştır, fakat hata ve ceza ihtimali hâlâ yüksektir.

Belirtiler

 • Farklı bordro kalemleri ve hesaplama yöntemleri sıklıkla birbirine karışır.
 • Hatalı teşvik faydalanmaları ve süreklilik sorunları yaşanır.
 • Tahmin edilebilir ama gereğinden uzun bordro yürütme zaman çizelgeleri vardır.
 • Temel idari sistemlere tek yönlü entegrasyonlar vardır.
 • İşlemler sırasında orta sıklıkta müdahale gereksinimleri oluşur.

Olası Sonuçlar

Kaynakların bir kısmı sorunları ele almak, riskleri azaltmak ve büyük aksaklıkları önlemek için kullanılsa da, “Reaktif” seviyesindeki bordro operasyonları hâlâ hatalara açıktır. Sorunlar zor tespit edilir ve edildiklerinde bile geçici şekilde çözülmeye çalışılır; hatta farkında bile olunmadan ertelenir.

Seviye 3:
Kontrollü

Birçok konuda düzenlemeler yapılmıştır, ancak hâlâ manuel müdahale ve işlemler söz konusudur. Hata, ceza ihtimali azaltılmıştır.

Belirtiler

 • Bordro operasyonu büyük ölçüde doğru yöntemlerle yönetilir.
 • Entegre edilmiş, çalışan ve yönetici self-servis hizmetleri kullanılır.
 • Bordro işlemleri esnasında manuel müdahale gereksinimi minimum düzeydedir.
 • Raporlamalar sistemsel şekilde yapılabilmektedir fakat bazı veriler hâlâ standardize düzeyde değildir.

Olası Sonuçlar

Bordro uygulamasını iyileştirmeye, teknik uzmanlığı artırmaya ve idari mükemmelliğe ulaşmaya odaklanan “Kontrollü” seviyesindeki bordro operasyonları, bordroyu daha geniş iş hedefleri ve işlevler arası önceliklerle uyumlu şekilde yürütebilir.

Seviye 4:
Stratejik

En yüksek seviyedir. Tüm alanlarda düzenlemeler tamamlanmış; merkezileştirme, tam entegrasyonlarla sağlanmıştır.

Belirtiler

 • Şirket genelinde tek bir bordro sistemi ve tam merkezileştirme vardır.
 • Temel idari sistemlerle iki yönlü (tam) entegrasyonlar sağlanmıştır.
 • Sadece istisnai durumlarda manuel işlemler yapılır.
 • Çalışan deneyimi başarılı ve memnuniyet oranları yüksektir.

Olası Sonuçlar

“Stratejik” seviyedeki bordro operasyonları, süreç performansını proaktif bir şekilde artırmak için katma değerli faaliyetler, analitikler ve raporlama kullanarak yüksek değerli çıktılar geliştirir ve diğer iş departmanlarını da etkileyerek kuruluşlarının geleceğini şekillendirmede aktif rol oynar.

Sizin bordro operasyonunuz, hangi seviyede?

Cevabı 2 dakikada öğrenebilirsiniz.