Uncategorized

Asya’nın Yükselen Kaplanı Singapur

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Asya'nın Yükselen Kaplanı Singapur

Singapur, Malay Yarımadası’nın güneyinde yer alan, yaklaşık 700 km2 büyüklüğünde küçücük bir ada. Uzun sure İngiliz kolonisi olan Singapur, 1963’te Malezya Federasyonu’na bağlanmış, hemen ardından da 1965’te bağımsızlığını ilan etmiş. 4.5 milyon nüfusa sahip olan Singapur’un, %75’i Çinli, %14’ü Malay, %9’u Hintlilerden ve geri kalanı Avrupa kökenlilerden oluşuyor.

Singapur geçmişten gelen antrepo ticaretiyle yürüyen son derece gelişmiş bir market ekonomisi. Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan’ın arasında, Asya’nın dördüncü kaplanını oluşturuyor.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Piramidin En Altına Finansal Yardım Eli

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Piramidin en altına finansal yardım eli

Mikrobankacılık nedir?

Kredi vermenin sıkıntısız sürdürebilirliği konusunda hiç şüphesi olmayan birçok uluslararası banka, finansal krizin içinde yeni bir yol çizme çabasında. ABD ve Avrupa finans dünyasında yaşanan ekonomik kriz ve kredi sıkıntısıyla beraber, çoğu büyük finans kurumu dikkatini gelişmekte olan ekonomilere çevirdi. Yoksula kredi vermenin ve bankacılık hizmeti götürmenin risklerinin yanında, çeşitli finansal fırsatlar da sunabileceğine dair kanılar gün geçtikçe artıyor.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Altta Kalanın Canı Çık’ma’sın Diye, MİKROBANKACILIK

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Altta kalanın canı çık'ma'sın diye, MİKROBANKACILIK

İnsanlık tarihi boyunca, insanların bir arada yaşamalarına, yerleşik yaşamın kalitesini artırmaya yönelik pek çok felsefe, pek çok sistem gelişmiş, kullanılmış, denenmiştir. İnsanların daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmaları, büyüme ve gelişmenin sürekliliğinin sağlanması; bütün bu akım ve yöntemlerin temelde yatan amacı durumundadır. Teknolojinin ve iletişim olanaklarının gelişmesi sonucunda; dünya küçülmeye başladığından bu yana, önceleri göz ardı edilen, uzak görülen coğrafyaların insanları da sistemin bir parçası durumuna gelmiş, yeni açılımlara gereksinim doğmuştur.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

İş Etiği ve Kurumsal Kültür

İş Etiği ve Kurumsal Kültür

İş dünyasına bakışta, Amerika’yı baz almak, merkezleri ve büyük iştirakları Amerika’da bulunan şirketlerin sayısı göz önüne alınınca, sağlam bir örneklem oluşturuyor.

Pazar ve sosyal trend analisti Daniel Yankelovich’e göre, iş dünyasında kamu güvensizliğinin üçüncü dalgasına giriyoruz. İlk kamu güvensizliği, Büyük Bunalım (Great Depression) sırasında başlayıp, 2. Dünya Savaşı’na kadar devam etmiş.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Doğru Dürüst Çalışmak

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

doğru dürüst çalışmak

Hemen her şirketin büyümek, başarılı olmak üzere uyguladığı farklı stratejileri, öncelikleri, yöntemleri vardır. Bazıları sermaye gücüne inanır, bazıları ham madde zenginliğine. Bazıları hizmet kalitesine önem verirken, bazıları çeşitliliğe eğilir.

İş dünyasındaki başarı ve büyüme üstünde bu sayılanların hemen hepsinin belirli bir payı, belirli bir önemi, belirli bir ağırlığı var şüphesiz. Herhangi birinin önemsiz olduğunu, göz ardı edilebileceğini söylemek çok gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Ülkeleri Özel Kılan, Uzmanlıkları Ve Farklılıkları

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Ülkeleri Özel Kılan, Uzmanlıkları Ve Farklılıkları

İnsan nüfüsunun artması, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi de çeşitlendirdi.

Herhangi bir ürünün seçilmesi sırasında aranan özellikler, istenen ek seçenekler her geçen gün artmakta. Özellikle teknolojinin gelişmesi; sanattan spora, iletişimden dekorasyona pek çok sektörde özel çalışmalar yapılmasını, farklılığın birincil öneme sahip olmasını beraberinde getirdi.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Stratejik İttifak Örnekleri

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Google-Wireless İttifakı

İş dünyasında, dev kuruluşlardan 3-5 çalışanlı şirketlere kadar, mekan ve ülke tanımaksızın en yoğun stratejik iş ittifakının yaşandığı alan kuşkusuz bilişim sektörü. Zaten bu ittifaklar bilişim sektörünün neden başdöndürücü bir hızla büyüdüğünü açıklayan önemli faktörlerden biri. Başka hiçbir sektör bu hızı kazasız atlatamazken, bilişim sektöründeki küçüklü büyüklü firmalar gerektiğinde, kaynakların doğru kullanımı ve esnekliği yakalamak adına, rakipleri ile bile ittifak yapmaktan çekinmiyorlar.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Kültürel İletişim Kazaları

Uluslararası ortamlardan, farklı toplumsal kültürlerin kurumsal kültür içerisinde biraya gelmesinden kaynaklanan çeşitli zorluklar, çözülmek üzere yöneticileri bekler.

Kültürel İletişim Kazaları

Kültürler arası eğitim konusunda eksiklikler, şirket çalışanları veya beraber iş yapacak ortaklar arasında uyum sıkıntılarına yol açar.  Müşterilerin kaybedilmesi, çalışanlarda yüksek sirkülasyon, rekabet gücünde eksiklik, şirket içi güç çatışmaları, zayıf iş ilişkileri, yanlış anlaşmalar, stres, düşük verimlilik ve kooperasyonda zayıflık vs., kültürel iletişimin eksikliğinden kaynaklanır.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Açık Kaynak ve Kitlesel İşbirliği

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Don Tapscott ve Anthony D. Williams’ın VİKİNOMİ Kitlesel İşbirliği Herşeyi Değiştiriyor adlı kitaplarında, Wikipedia, MySpace, Facebook, YouTube gibi popüler örnekleri olan geleceğe öncülük edecek bir iş modelinden, Vikinomi’den farklı sektörlerden altıntılarla bahsediliyor.

Vikinomi ile yeni bir iş yapma biçimi doğuyor: sınır tanımayan, kapılarını dış dünyaya açan, herkesle inovasyon yapan, eskiden ‘gizli’ tutulan tüm kaynakları paylaşan, kitlesel işbirliğinden tamamen yararlanan, gerçekten global bir yapı oluşuyor.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Açık Kaynak Paylaşımı, Yeni İş Biçimleri Doğuruyor

Açık kaynak paylaşımı, yeni iş biçimleri doğuruyor

Bilindik çalışma yöntemleri, şirket yapılanmaları, yönetim modelleri günden güne yok olmakta. Önceleri şirketlerin sahip olduğu bilgi, onların en değerli, bir o kadar da gizli sermayesi idi. Öyle ki; bilginin gizliliği, çalışanlardan istenenlerin başında gelirdi.

İnternet teknolojisi’nin bilginin anlamını ve kullanımını da değiştirdiği durumda ise şirket içi sistemlerin hem internetten veri alıp verebilen, hem de yüzde yüz koruma içeren sofistike bir yapıda olması gündeme geldi. Şirketin gizli sermayesi olan bilgi, halen titizlikle gizlenmeye çalışılıyor.

Read More