Değişim Yelpazesi Yazıları

Yönetenlerin Değil, Paylaşanların Başarısı

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

İnsanlığın gelişiminde en önemli dönüm noktalarından biridir sanayi devrimi. Üretimin artırılması, belirli kurallara bağlanması, teknolojinin hayatımıza daha çok girmesi benzeri gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Daha verimli ve kaliteli sonuçlara ulaşılması, şirketlerin en önemli amacı olmuştur. Bu amaç doğrultusunda çalışanlarına belirlenen kuralları en doğru biçimde aktarabilen, bir anlamda onları belirlenen hedeflere ulaşılması için programlayan yöneticilerin başarı hikayeleri, iş yaşamının en üst basamaklarına taşınmıştır.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Hangisi Gerçek? Sorusunu Sorduran HOLLYWOOD

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Zaman zaman hepimizin kurduğu bir cümle vardır; “film gibi”. Gerçek değilmiş gibi gözüken, inanmakta zorlandığımız olayları anlatmak için söyleyiveririz.

Sinema teknolojisinin yaklaşık “100” yıl gibi bir geçmişi var. Hemen her alanda olduğu üzere sinema alanında da teknoloji, düşünülenden, hatta hayal edilenden daha hızlı bir gelişim gösterdi. Önceleri daha çok eğlence dünyasının bir parçası olarak görülen, yalnız bu amaçla düşünülen sinema, zaman içinde yaşamın içinden bir şeyler taşımaya, onun bir parçası halini almaya başladı.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Hollywood’un Arkasındaki Dev İsimler

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Hollywood Film Endüstrisi’nin Tarihi

Hollywood, 1900’lerde Los Angeles’ın kuzeyinde küçük bir kasabadan, dünyanın gözdesi bir endüstrinin başkenti haline geldi. Los Angeles şehrindeki film yapımı, Hollywood’un varolmasına öncülük etti. The Biograph Company A Daring Hold-Up 1906’da kısa bir film çekti. Los Angeles’taki ilk stüdyo Edendale’de Selig Polyscope Company oldu.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Pazarlama Stratejilerine Keskin Bir Silah, Mikroblog

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Pazarlama Stratejilerine Keskin Bir Silah, Mikroblog

Mikroblog nedir?

Mikroblog, en fazla 140 karakterden oluşan kısa mesajlara denir. Bu mesajlar, güncel bilgiler, ürün/servis bilgileri, kişisel mesajlar gibi çeşitli amaçlarla hem şirketler, hem de son kullanıcılar tarafından oluşturulabiliyor. Mikroblog, bilgisayarının başında uzun zaman geçiren yoğun insanlara ulaşmak ve onlara en kısa zamanda verilmek istenen mesajın verilmesi için etkin bir araç. Mikroblogları tanımlanan küçük bir grubun veya herkesin görebileceği şekilde yayınlamak mümkün olduğu gibi, SMS, IM, e-mail, MP3 ve internet gibi farklı yollarla paylaşmak da mümkün.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

İnteraktif Pazarlama Mikroblogla Nokta Hedefli İletişim

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

İnteraktif pazarlama mikroblogla nokta hedefli iletişim

Pazarlama stratejileri üzerinde yapılan çalışmalar gösteriyor ki, kişiler, tanıtım ve reklam mesajlarına, yeni bir şeyin anlatılmasına fazla zaman ayırmaya istekli değiller.

Bu durum, ürünlerini tanıtmak, piyasadaki varlıklarını kalıcı kılmak isteyen şirketleri arayışa, yeni tanıtım stratejileri belirlemeye yönlendirmekte. Kişiye özel tanıtım mesajları, senaryolaştırılmış reklam filmleri, hep bu arayışların sonuçları olarak denenmekte.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Çin’in Yanıbaşında, Avuç İçi Kadar Bir Fason Atölyesi…

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Çin'in yanıbaşında, avuç içi kadar bir fason atölyesi...

Ülkelerin gelişimi, büyümesi üzerinde pek çok etken olduğundan söz edilebilir. Coğrafî konumları, hammadde kaynakları, üretim olanakları, nüfus yapıları ve daha pek çok farklı etken. Ortak olan ise, tüm ülkelerin daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak, sürdürülebilir bir büyüme stratejisi geliştirebilmek istediğidir.

ABD’den Japonya’ya, AB ülkelerinden Kanada’ya pek çok gelişmiş ekonomi ülkesi var yeryüzünde. Bu ülkelerin hemen hepsi, belirli bir açıdan bir takım avantajlara sahiptirler. Yer altı kaynakları, teknolojik olanaklar, nüfüs yapısının uygunluğu şeklinde ortaya çıkan bu avantajlar; bu ülkeleri diğerlerinin arasında farklı kılar, dünya ekonomisine ve büyümesine yön vermelerini sağlar.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Çevreciliğin Vardığı Son Nota: Ekolojik Finansman…

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Çevreciliğin vardığı son nota: Ekolojik finansman...

Toplumsal yaşamın gelişmesi, pek çok kurumu ve kavramı getirdi beraberinde. Bu kavramların en önemlilerinden biri de, finans piyasaları ve kurumları. Gerek insanların birikimlerinin değerlendirilmesi ve kazanca dönüştürülmesi, gerekse yeni atılım ve projeler için finansman sağlanması bağlamında yaşantımızın önemli bir parçası bankalar ve finans kuruluşları.

Bankacılık operasyonlarında en önemli enstrümanlar; piyasanın finansman talebinin karşılanması, birikim sahiplerinin fonlara yönlendirilmesi olarak ortaya konulabilir.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Çevre Dostu Bankalar

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Çevre Dostu Bankalar

Geliştiriciler ve çevreciler nadiren herhangi bir konuda anlaşırlar. Ancak, çevreci bankalar geliştiriciler için pahalı izinleri ve çevresel konularda aşırı bürokrasiyi aşarken, çevreciler de hayvan habitatlarını korumayı başarıyor.

Çevreci banka, kritik habitatın korunmasını amaçlar. Çevreci bankalar tiplerine göre sınıflandırılır. (Sulak alan veya canlı türlerinin korunması gibi) Özel girişimciler, büyük arazi parselleri alırlar ve habitatı yaratmak, korumak ve geliştirmek için uzmanları işe alırlar.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Şirketlerin Yeni Hedefi, Tercih Edilen Olmak

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Şirketlerin yeni hedefi, tercih edilen olmak

Çalışma hayatının içinde olan kişilerin yeri geldikçe altını çizdikleri bir nokta var: evlerinden fazla işyerinde bulundukları ve buradaki düzenin kendileri için çok önemli olduğu.

Evet… Uykuda geçirdikleri zamanı çıkarırsanız, çalışan kişiler, aileleriyle ya da arkadaşlarıyla geçirdikleri zamandan çok daha fazlasını işyerinde geçiriyorlar. Gelecek beklentilerinde işe ilişkin planlar önemli yer tutuyor. Pekçok konudaki beklentiler, çalıştıkları şirket ve bu şirketin kendilerine sağladığı imkanlarla şekilleniyor. Sonunda, tercih imkanı olsa, hangi şirkette çalışmak istersiniz, sorusu sorulduğunda bazı şirketler, açık ara farkla diğerlerinin önüne geçiyor. Çünkü bu şirketler, çalışanlarına değer verdiğini onlara hissettiriyor.

Read More