Değişim Yelpazesi Yazıları

Kariyer Planlarında, Gelişen Sektörlere Dikkat!

Dünyanın bugün fotoğrafı çekildiğinde, karanlık, karmaşık, düzensiz ve belirsiz bir ortam hakim. En güvenilir, sağlam ve getirisi en yüksek olan yatırımların şişirilmiş, finans sektörünün sallantıda, işsizliğin artışıyla harcamaların azaldığı, dolayısıyla birçok sektörde satışların düştüğü, buna paralel olarak da üretime ara verildiği, durağan, hatta düşüşte bir piyasa, dünya geneline hakim. Küresel ekonomi, yıllardır üzerine kurulan düzenin artık işlemediğini çarpıcı bir şekilde gösteriyor.

Bu karanlık tabloyu ellerinde minik fenerlerle aydınlatmaya çalışan uluslararası kurumlar, politikacılar ve iş adamları yok değil. Ancak, birey bazında harekete geçilmezse, bu zor dönemleri geride bırakmak çok daha zorlu görünüyor.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Çalışmak İçin Mola Vermek

Tüm dünya küresel finansman krizi ile başlayan süreci konuşuyor, tartışıyor bugünlerde. Sürecin ne zamana, nereye kadar gidebileceği, zararlarının minimize edilebilmesi için yapılabilecekler, sonrasında beklenen gelişmeler merkezinde yoğunlaşmış durumda iş dünyası aktörleri. Genellikle bu süreçte maliyetleri azaltmaya, geri adım atmaya, küçülmeye odaklanmış durumda şirketler.

Küresel bazda oluşan ekonomik yavaşlama ve daralma, şirketleri bu yeni duruma uyumlanmaya zorlamakta. Ancak; kriz psikolojisi ile panik içinde geri adımlar atmak, maliyet azaltmaya çalışırken şirketin değerliliğini azaltacak uygulamalarda bulunmak, “kaş yaparken göz çıkartmak” sonucuna yol açabilir.

Daralma ve duruklama sürecini ayakta geçirebilmek, zorlaşan şartlara yenilmemek için bir takım tedbirler alınması kaçınılmaz bir zorunluluk elbette. Ancak; bunu yaparken ekonominin yoluna gireceği günlere ilişkin bir pılanlamanızın da olması gerek. Aksi halde krizi atlatabilir ama sonrasını yönetemeyebilirsiniz. Başarılı kriz yönetimi günü kurtarmaya yönelik anlık çözümler değil, kriz sonrasına dair senaryolara da hazırlanmaktan geçer. Kriz deneyimine sahip yönetici ve şirketler, krizin sonsuza dek sürmeyeceğini, kriz çıkışında güçlü, yenilenmiş olabilmenin en az kriz süresince yaşananlar kadar önem taşıdığını bilirler. Bu sonucu alabilmenin bilinen en geçerli yolu da Ar-Ge çalışmalarına yönelmek, zayıf noktaları desteklemek, iş yapma biçimlerinizi tadilata almaktan geçer bir anlamda.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Tarihte Krizler ve Keşifler

Birçok kriz insanlığa büyük hizmetler sağlayan buluşların önünü açmıştır. Dünyanın üretiminin yavaşladığı, mücadele gerekliliğinin esas olduğu bir dönemde yaratıcı parlak zihinlerin çözümler üzerine yoğunlaşmasıyla teknoloji ve bilim alanında önemli aşamalar kaydediliyor. Bunlar sadece bilim, teknoloji ve sanayi alanlarına değil, insanların günlük hayatlarına da katkıda bulunan önemli buluşlar.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Datassist-Yenibiris.com Semineri

Datassist, 31 Mart tarihinde Yenibiris.com ile birlikte Ankara’da, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” konulu bir seminer düzenliyor.

Umduklarımız ve Bulduklarımızla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası başlıklı seminere katılmak için 0312 207 0284 no’lu telefondan Duygu Galiba’ya ulaşmanız yeterlidir.

Read More
Uncategorized

İşi mi, İşçiyi mi, İşvereni mi Koruyalım Denklemi

Ekonomik büyüme, üretimde verimlilik, rekabet edebilirlik; bunların tümü istihdam ve refah seviyesine doğrudan etki eden kavramlar olarak karşımızda durmakta. Ülkelerin pek çok probleminde çözümün bir ucu, dönüp dolaşıp, bir biçimde işsizliğin azaltılmasına, üretimin ve istihdamın artırılmasına dayanmakta.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Dönemsel Çalışma, İşsizliğe Çözüm Olabilir mi?

Dönemsel Çalışma, İşsizliğe Çözüm Olabilir mi?

Özel istihdam sektörü son yıllarda gelişen ve her sektörde iş pazarına katkı sağlayan bir sektör. Sektörü oluşturan özel istihdam büroları, iş yaratma ve ekonomik büyüme için bir motor görevi görmekteler. Bunun yanı sıra, özel istihdam büroları, işgücü piyasasında geçiş ve değişimlere de katkıda bulunmaktalar.

Özel istihdam sektörü, dünya çapında 8 milyon çalışanı (tam zamanlı karşılığı), 75 bin şubesi ve 2006’da 200 milyar avro geliri ile özel istihdam sektörü, dünyanın en büyük iş verenlerinden birisidir. 2006 yılında Avrupa’da 3.3 milyon büro çalışanı çalıştırılmıştır ki bu Avrupa’daki toplam çalışanların yüzde 1.8’ine denk gelir. Avrupa’da 2006 yılında sektörün kazancı dünya genelinin yüzde 45’i olup 90 milyar avroya ulaşmıştır.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Finansman Krizi=Enerji Krizi?

Küresel ısınma ve kirlilik sonucu dünyanın doğal enerji kaynaklarının tükeniyor oluşu nedeniyle, yenilenebilir enerji yatırımlarına son yıllarda hız verildi.

Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi benzeri doğaya zarar vermeyen enerji üretim teknolojilerinin önemi her geçen gün artmakta. Bununla birlikte; ilk yatırım maliyetlerinin yüksekliği, geri dönüşünün uzun zamana yayılması gibi etkenler, girişimcilerin bu alana yatırım yapmak konusunda çok istekli olmamasına neden oluyor.

Küresel ısınma ve kirlilik sonucu dünyanın doğal enerji kaynaklarının tükeniyor oluşu nedeniyle, yenilenebilir enerji yatırımlarına son yıllarda hız verildi.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Finansal Krizde Avrupa Enerji Sektörü

Finansal krizin etkilerinin ve durgunluğunun bir yansımasının da Avrupa’nın enerji altyapısındaki yatırım kısıtlamalarında ve kesintilerde olması öngörülüyor. Çoğu yatırım uzmanına göre, yatırımdaki bu azalma gelecekteki enerji güvenliğini tehlikeye sokacak ve iklim değişimiyle ilgili savaşı zorlaştıracak gibi görünüyor. Yeni rüzgar çiftlikleri, gaz boru hatları ve elektrik kabloları projeleri ertelenecek gibi görünüyor.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Kriz İle Baş Gösteren Tehlike Çanları İşsizliği İşaret Ediyor

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Dünyanın çalkalandığı finansal kriz, finans sektörü başta olmak üzere üretim, otomotiv, enerji gibi birçok sektörü de etkisi altına almaya başladı. Globalleşmenin doruk noktasına vardığı günümüz şartlarında, tüm dünya ülkeleri, bu sarsıntı ve çöküşlerden az veya çok payına düşeni alıyor. Sektörel ve ülkesel farklılıkları bir yana bırakınca, ortaya bir koca sorun çıkıyor: Daralan üretim ve operasyonlar sonucunda kısılması gereken bütçe ve  ortaya çıkan dev bir işsizler ordusu.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Yönetimde Bilinenler Sorgulanıyor, Yeni Fikirler Tartışılıyor

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Modern Yönetim bir 20. yy terimi. Frederick Taylor, Max Weber, W. Edwards Deming gibi isimler üretim randımanının odaklandığı modern yönetimin ataları.

Henry Ford üretim ilkelerini oluşturan ilk kahramandı. Seri üretim, çok sayıda işçinin benzer ve basit işleri tekrarlamasıyla gerçekleşti. Son 100 yıldaki teknolojik ilerlemeler ve sosyal değişimler dikkate alındığında, üretim ilkelerinin aynı şekilde devam etmesi ne kadar doğru? Değişen şartlarla 21. yy’da yeni bir yönetim felsefesi oluşturmak gerekmiyor mu?

Read More