Değişim Yelpazesi Yazıları

Sözlü İletişim ile Vücut Dili nasıl harmanlanmalı?

İş ilişkileri sözlü ve yazılı iletişime dayanıyor. Tarafların birbirine verdiği sözler, mutabık kalınan şartlar yazılı olarak somut anlaşmalarla kalıcılığını sağlıyor.

Çalışanların iş verenleriyle, şirketlerin müşterileriyle, işe alımcıların adaylarıyla görüşmelerinde iletişimi sadece konuşmalar, sloganlar, raporlar ve testler oluşturmuyor. İki tarafın birebir görüşmelerinde birbirlerini anlamaları, güven duymaları ve iş ilişkisini geliştirmeleri için sözlerin ötesinde vücut dilinin anlattıkları büyük önem taşıyor.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Yarını Gençler Değil, Yaşlılar Belirleyecek: Cyberdyne

Ekonomik büyümede yavaşlama, üretimde azalma, kamu harcamalarında artış ve iş gücünde daralma… Bütün bunlar ekonomik krizin sonuçları değil, önümüzdeki senelerde ekonomileri tehdit edecek ‘yaşlanan nüfus krizi’nin getireceği problemler.

Devletler, artan emeklilik ve sağlık harcamalarını çalışanlardan yüksek vergilerle karşılamaya çalışırken, emeklilik yaşlarının yükselmesi, sağlık sigortalarının kapsamının daralması kaçınılmaz hale gelecek. Makroekonomik teoriye göre, yaşlı nüfusu fazla olan ekonomiler, genç nüfusu fazla olan ekonomilere göre, yavaş büyüme gösterir. Daha fazla insan emekli olur, daha az kişi emekli olanların yerini alır, işgücü azalır, üretim düşer. Bu küresel yaşlanma ile gelişmiş ülkeler bugünden yüzleşmeli ve gerekli sosyo-ekonomik önlemleri alarak yarınlarını korumalılar.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Kültürel Alışveriş

Turizm; gelişen ulaşım ve iletişim olanakları ile birlikte, büyüyen ve ekonomik aktiviteler arasında önemli bir yer tutan sektörlerden biri haline geldi. Ülkeler, daha çok turist çekebilmek için pek çok alanda çalışmalar yapıyor. Klasik turizm çalışmaları “deniz, güneş, kum” artık insanların ülkenizi, bölgenizi ziyaret etmesi için yeterli değil.

Bunun ötesinde bir şeyler vaad etmek, tarihinize, kültürünüze vurgu yapmak durumundasınız seçilmek için günümüzde. Yalnız tatil dönemlerine yönelik turlar düzenlemek, salt dinlenme ve eğlenme içerikli programlar hazırlamak, eskisi gibi çekici ve etkileyici olmayabiliyor. Seyahat edenlerin gerek kendilerine, gerekse çevreye gittikleri yerlere bir şeyler katabileceği, bir şeyleri değiştirebileceği turlar, gezi organizasyonları ön plana çıkmış durumda bir süredir. Kültürel faaliyetlerle desteklenmiş, içinde bir parça macera barındıran seyahat organizasyonlarına yöneliyor insanlar. Yalnız tatil yapmaktan ibaret olmayan, dünyaya olan bakış açılarını geliştirebilecek, farklı toplumları, kültürleri tanımalarını sağlayabilecek seyahatler yapmak istiyorlar. Belirli bir sezona bağlı olmaksızın düzenlenebilen bu türden organizasyonlar, insanların kendilerinin dışındaki dünyaya ulaşmalarını, başkaları için bir şeyler yapmalarını olanaklı kılabiliyor.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Kuveyt’te Türk Olmak

Bu ve önümüzdeki birkaç haft boyunca konuk yazarımız Mine Alptekin, Kuveyt’te kendinin de aralarında olduğu başarılı Türk profesyonelleri tanıtacak.

Mine Alptekin, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu. Amerika’da, iletişimin organizasyonlarda kullanılması konusunda master yaptıktan sonra, Türkiye’de insan kaynakları alanında değişik firmalarda çalışmaya başlamış. Yaklaşık 2.5 yıldır Kuveyt’te Organizasyonal Gelişim konusunda çalışmakta… Kuveyt’te, bir önceki büyükelçi Şakir Fakili desteği ile kurulan Türk Forum’un Koordinatorü olarak Türkiye’yi tanıtıcı aktivitelere de destek oluyor.

Kuveyt’te “İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim Müdürü” olarak görev yapmakta olan Mine Alptekin’e, minealptekin@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Turizmde Yeni Trend: İş, Kültür Ve Bilgi Paylaşımına Dayalı Gönüllü Seyahatler

Turizm sektörü, değişen dünyaya kendi kabuğunu değiştirerek ayak uydurmaya çalışıyor. Seyahat edenlerin beklentileri ve seyahat edilen yerlerin ihtiyaçları doğrultusunda, gönüllü seyahatler önem kazanıyor. Gönüllü seyahatler, tüm dünyada yükselen filantropist akımların turizm sektörüne yansıması.

Macera, yenilik ve topluma geri vermek amacında olan turistleri, yoksul uzak köşelerdeki yerel insanları, aynı ortamda buluşturuyor. Normal şartlarda bir araya gelmesi zor olan farklı gruplar etkileşim halinde oluyor.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Geleceği, Teknoparklar Şekillendiriyor

Teknoloji parkları birçok bilimsel araştırmanın iş dünyasıyla buluşmasına ön ayak oluyor. Yüksek teknoloji, araştırma ve biyomedikal alanda faaliyet gösteren parklar, geleceğin gelişimlerine hız kazandırıyor. Teknoloji parkına dahil olan firmalar, ürün geliştirme ve inovasyona odaklanırken, endüstriyel parklar daha çok üretime odaklanıyor.

Teknoloji parklarının çoğu gelişmiş ülkelerde yer alıyor, 140’ın üzerinde bilim parkı sadece Kuzey Amerika’da bulunuyor.

Son 40 yılda fikirlerin üniversite ortamından nihayi kullanıcıya ulaşmasında teknoloji parkları geçiş sağladı. Dünyanın ilk bilim parkı bugün Google, Intel, Adobe Systems, Yahoo ve VeriSign gibi dev teknoloji şirketlerinin bulunduğu 1950’lerin başında kurulan Silikon Vadisi.

Read More
Uncategorized

Hayal Laboratuvarları; Teknoparklar

Hayallerinin peşinden koşanlar değiştirmiştir insanlığın yönünü öteden beri. Tarihi yazanlar da, akışı değiştirenler de; inandığı şeylerin gerçeğe dönüşmesi için çabalayan, “bir hayali” olanlardır. Yaşam standartlarının gelişiminden, teknolojik atılımlara, yaratıcılıktan, modern dünyaya, insanlığın bugün geldiği noktanın sırrı gizlidir bu hayallerin içinde.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Domuz Gribi ve Hareketsizlik

Bir süredir tüm dünya, küresel finans krizi ve onun etkileri üzerinde çalışıyor, çözüm yolları arıyor. Bu uğurda dev kurtarma paketleri, finansman destekleri uygulamaya konuluyor pek çok ülke hükümeti tarafından. Sermayenin ve görece iş gücünün tüm dünya üzerinde kolay yer değiştirebilmesinin krizin yayılmasını çabuklaştırmasının ötesinde, bu dolaşımı kullanarak çözümü de çabuklaştırmaya çalışıyor uzmanlar.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Domuz Gribi, Ekonomiye de Bulaşıyor

Domuz gribi, finansal krizden sarsılmış olan dünya gündemine küresel bir tehdit olarak düştü. Birçok bilinmeyeni ile, uluslararası sağlık örgütlerinin ve hükümetlerin dikkatle yaklaştıkları olası salgın riski, tüm otoriteleri korumacı bir politikaya götürüyor. Grip salgınının yayılmaması için Meksika ve Amerika’nın enfekte olmuş yerleri adeta karantinada.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla, son derece sofistike takip sistemleri dünyanın her yerindeki vatandaşların sağlığını gözlemliyor, grip belirtileri gösteren kişilerin tetkiklerini ve gereken müdahaleleri anında gerçekleştiriyor. Geçmiş salgın hastalık yönetiminden alınan dersler daha gelişmiş teknolojilerle pekiştiriliyor. 2002 yılında yaşanan Asya merkezli SARS salgınının 800’den az ölümle kontrol altına alınması, dünyanın seyahate kapanması ve dakika dakika hastalığın yayılmasının izlenmesiyle mümkün olmuştu. Diğer bir rahatlatıcı faktör ise, grip aşılarının domuz gribi virüsüne etki etmesi – özellikle yayılma hızı ve ölçeğini azaltabiliyor. Salgın büyümeden alınması gereken tedbirlerin alınması ve büyük ölçekli salgınlara hazırlıklı olunması, insanoğlunun sağlığını sürdürmesi için önem taşıyor.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Vazgeçilemez Yatırımlar

Dünyanın her yanında işverenler, girişimciler, çalışanlar ekonominin geleceğine dair endişelere sahip bugünlerde. Hemen hepimiz, ne yapabileceğimizi düşünmekteyiz. İşini kaybedenler yeni bir işi nasıl bulacağını düşünürken, bir işi olanlar da işlerini kaybetme kaygısı içindeler genel olarak. Pek çok sektörde daralma ve küçülmeye paralel olarak faaliyetlerine son veren şirketler, personel azaltımına giden kuruluşlar, gazete sayfaları ile birlikte zihinlerimizi de işgal ediyor.

Bütün bu karamsarlık ve endişe ortamında bazı sektörler var ki; büyümeye, yeni iş alanları ve istihdam yaratmaya devam ediyorlar, devam etmek zorundalar. Öncelikle bu umut veren sektörler, insanın yaşamını sürdürebilmesi için karşılamak zorunda olduğu gereksinimlere  dayalı işler; eğitim, sağlık, alt yapı yatırımları, gıda… olarak göze çarpmakta. Bunların ötesinde; bilgi teknolojileri ve yeşil teknoloji yatırımları da gerek yeni projeler, gerekse ar-ge çalışmaları ile yeni iş alanları yaratmaya aday.

Read More