Skip to main content
search

Part Time Çalışma Nedir?

Part Time iş ne demek, işçi ve işverenin karşılıklı olarak anlaşarak normal çalışma sürelerinden daha kısa sürelerle düzenli bir şekilde çalışma modelidir. Part Time kaç saat? Part Time çalışmalar işyerinin haftalık çalışma süresinin 2/3’ünden daha fazla olamazken 16 saatin de altına düşemez. Haftalık normal çalışma süresi en fazla 45 saat olabileceği için 45/3 x 2 = 30 saat part time bir çalışanın tavan çalışma süresidir. Part time çalışanların ücreti çalışma saatlerinden hesaplanır. Part time ne kadar maaş alır sorusu işçi ve işveren arasındaki sözleşmeye bağlı olarak değişebileceği gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nde kanunen asgari ücret altında işçi çalıştırmak yasak olduğu için, çalışan yukarıda belirttiğimiz tavan ve taban haftalık çalışma saatlerin hangi aralığında olursa olsun asgari ücretin altında çalıştırılamaz. Part time ne demek.

Part Time Çalışanların İzin Hakkı Var Mı?

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 13. Maddesi durumu açık bir şekilde ifade etmektedir. İlgili maddeye göre kısmi süreli çalışanlar yahut çağrı üzerine iş sözleşmesiyle çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanırlar ve farklı bir uygulamaya tabi tutulamazlar.

Part Time Çalışanların Kıdem ve İhbar Hakkı Olabilir mi?

Part Time çalışan işçiler işe girdiği tarihten itibaren 1 yıl geçtiğinde aynı tam zamanlı çalışanlar gibi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır. Part Time çalışanın son aldığı brüt part time çalışma ücreti üzerinden tazminat hesaplamaları yapılır ve tam zamanlı çalışmadan farklı bir uygulama yapılmamaktadır.

Part Time sigorta çalışanlar ihbar tazminatı almaya hak kazandığı gibi ihbar süresi kesintisine de tabidir. İhbar süreleri kıdeme göre belirlenmekle birlikte, tam zamanlı çalışanlar için belirlenen ihbar süresi skalası ile aynıdır.

Part Time Çalışmalarda Fazla Mesai Ücretlendirmesi Olur Mu?

Tam zamanlı çalışan işçilerin fazla mesai ücretlendirmesi Fazla Mesai ve Fazla Süreler ile Çalışma olmak üzer 2 farklı husus üzerinden değerlendirilmelidir. Tam zamanlı çalışan işçinin 45 saate kadar olan fazla mesaileri ‘’Fazla Süreler ile Çalışma’’ olarak adlandırılır ve fazla sürelerle çalışma yaptığı her saat için saatlik normal çalışma ücretinin %25 fazlasını alır.

Tam zamanlı çalışan işçinin fazla süreler ile çalışması haftalık 45 saati doldurmuş ise 45 saati doldurduktan sonra yapılan her çalışma Fazla Çalışma olarak adlandırılır ve fazla çalışma olarak yaptığı her mesai saati başına saatlik normal ücretinin %50 fazlasını alır.

Ancak Part Time çalışan işçiler pek çok konuda tam zamanlı çalışan işçilerden farklı bir uygulamaya tabi olmasa bile bu konuda durum farklıdır. Part time çalışan ücreti ile, bir işçinin fazla süreler ile çalışması ya da fazla mesai yapması söz konusu değildir. Şayet kısmi süreli iş sözleşmesi bulunan bir işçi fazla mesai yaparsa emsal bir başka işçinin haftalık çalışma süresine bakılmaksınız kısmi süreli iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşür.

Part Time Çalışma ile Emekli Olunabilir Mi?

Part Time çalışanların sigortası normal şartlar altında ayda 30 günden az çalışmakta oldukları için 30 günden az olan ayları isteğe bağlı sigortalılık 30 güne tamamlayacak şekilde kendi primlerini kendisi ödeyerek emekliliğe hak kazanabilir.

Part Time Çalışma’da Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Part time nedir mevzuata göre her ay 30 gün olarak kabul edilir ve bildirimler de buna göre yapılmalıdır. Ancak part time maaş çalışanlar 30 gün çalışmadığı için bildirilirken prim gününü 30’a tamamlamak için işçinin çalışmadığı günler eksik gün nedeni ‘’06-Kısmi İstihdam’’ şeklinde SGK’ya bildirilmelidir. Part time maaş hesaplama.

Bir diğer önemli husus ise part time işçinin 30 saat üzerinde çalıştırılmasıdır. Part Time çalışan işçi fazla süreler ile çalışma ve fazla çalışma uygulamalarına tabi değildir ve işveren işçinin çalışma saatini sözleşmesinde belirtilen haftalık çalışma saatinin üzerine çıkarıyorsa veya doğrudan işçinin haftalık çalışma saati 30 saatin üzerinde ise aynı işyerindeki emsal bir işçinin çalışma süresine bakılmaksızın iş sözleşmesi tam süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Tarih:16.12.2014, Karar:2014/38499)

Ayrıca tam zamanlı çalışıyorken part time çalışma saatleri, part time çalışıyorken de tam zamanlı çalışma saatlerine dönmek mümkündür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kıdem tazminatı hesaplaması. Bu durumda işçinin total kıdem süresi üzerinden kıdem tazminatı hesaplaması yapılması yanlış bir uygulamadır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 15/4/2019 tarihli ve K.2019/8717 kararına göre bir işçi aynı işverene ait hem tam zamanlı hem part time çalışmış ise kıdem tazminatı hesaplanırken tam zamanlı çalışması için ayrı bir kıdem tazminatı hesaplaması, part time çalışması için ayrı bir kıdem tazminatı hesaplaması yapılmasına hükmetmiştir.

DBS