Skip to main content
search

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi ne demek? SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizi, bir şirketin, organizasyonun ya da projenin rekabetçi konumunu değerlendirmek ve stratejik planlama geliştirmek için kullanılan bir çerçevedir. SWOT analizi iç ve dış faktörlerin yanı sıra mevcut ve gelecekteki potansiyeli de değerlendirir. Bir şirketin veya işletmenin performansı, riski ve potansiyeline ek olarak bir ürün grubu veya bir sektörün veriye dayalı ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesine yönelik bir tekniktir. Kuruluşun önyargılı inançlardan veya gri alanlardan kaçınarak analizi doğru tutması gerekir.

 • SWOT analizi bir stratejik planlama tekniğidir
 • Güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirlemek yeni fikirlerin ve bakış açılarının oluşmasına olanak tanır
 • SWOT analizi, gerçekçi veri noktaları sağlayabildiği zaman en iyi sonucu verir

SWOT analizi örneği, ilk olarak işletmeleri analiz etmek için kullanılmış olsa da günümüzde hükümetler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve hatta bireyler tarafından da sıkça kullanılmaktadır.

Güçlü Yönler (Strengths)

Güçlü Yönler organizasyonun hangi alanlarda üstün olduğunu ve onu rakiplerinden nelerin ayırdığını açıklar. Güçlü marka algısı, sadık müşteri kitlesi, pazar payındaki hakimiyet, özgün teknolojilerin kullanımı gibi unsurlar bir işletmenin güçlü yönlerini belirler.

Zayıf Yönler (Weaknesses)

Zayıf Yönler bir kuruluşun gerçek potansiyelini göstermesini engeller. İşletmelerin rekabet ortamında tutunabilmeleri için; zayıf marka, eksik sermaye veya yetersiz tedarik zinciri gibi alanları geliştirmesi gerekir.

Fırsatlar (Opportunities)

Fırsatlar bir işletmeye rekabet ortamında avantaj sağlayabilecek olumlu dış faktörleri ifade eder. Örneğin bir ülke vergi oranlarını düşürürse, otomobil üreticisi bir firma otomobillerini yeni bir pazara ihraç ederek sektördeki pazar payını artırabilir.

Tehditler (Threads)

Tehditler bir organizasyona zarar verebilecek dış faktörlerdir. Rekabetin artması, ekonomik belirsizlikler, değişen yasal düzenlemeler gibi dış unsurlar bu kategoride değerlendirilebilir.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

1- Hedefinizi Belirleyin

SWOT analizi geniş kapsamda tutulabilir ancak bir hedefe yönlendirilirse sonuçları da tutarlı olacaktır. Ayrıca, doğru bir hedef belirlendiğinde sürecin sonunda elde etmek istediği kazanıma dair rehberliğe sahip olacaktır.

2- Kaynakları Bir Araya Getirin

Her SWOT analizi farklı olabilir ve organizasyonun farklı SWOT analiz tablolarını karşılaştırmak için farklı veri setlerine ihtiyacı olabilir. Bir işletme hangi bilgilere erişip erişemeyeceğini ve dış kaynakların ne kadar güvenilir olduğunu anlayarak işe başlamalıdır.

3- Fikirleri Sıralayın

SWOT analizinin her dört parçası için analizi gerçekleştirmekle görevli olan kişiler, her kategoride bulunan fikirleri listelemelidir. Her gruba sorulması gereken soru örnekleri şu şekilde:

Şirketler bu aşamayı “yapışkan not” oturumu olarak ele alabilir. Buradaki ana fikir, doğru veya yanlış cevabın olmamasıdır. Bütün katılımcılar düşünceleri ne ise özgürce paylaşmalıdır. Fikirler sonradan elenebilir. Bu esnada amaç, katılımcılar arasında yaratıcı ve ilham kaynağı olabilmesi için olabildiğince öğeyi ortaya koymaktır.

4- Bulguları Eleyin

Her kategoride bulunan fikirlerin listelenmesinden sonra herkes tarafından ortaya atılan fikirlerin elenmesi gerekir. Böylece şirket yalnızca en iyi fikirlere veya şirket için büyük risk oluşturabilecek durumlara odaklanabilir. Bu aşama, önceliklerin belirlenmesine yardımcı olmak için analiz katılımcıları arasında önemli tartışmalar gerektirebilir. Üst yönetimin de sürece dahil edilmesi sürecin hızlı ve doğru şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

5- Stratejiyi Geliştirin

Belirlenen güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerden sonra bu aşamada SWOT analizini bir stratejik plana dönüştürmek gerekir. Analiz katılımcıları, her kategorideki listeyi alıp, asıl hedefe yönelik sentezlenmiş bir plan oluşturur.

Kişisel SWOT Analizi

Kişisel SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi, işletmeler ve organizasyonlardan ziyade bireysel olarak da yapılabilmektedir. Kişisel SWOT analizi örnekleri, kariyer hedeflerinizi belirlemek ve onları ileri noktalara taşımak için iyi bir araç olabilir. Yukarıda bahsettiğimiz unsurların bir kısmı benzer olsa da kişisel SWOT analizi örneği hazırlamak için birkaç farklı noktaya değinmek gerek:

 • Açık Olun

Her dört kategorideki listeleriniz hakkında net ve ayrıntılı olmanız durumunda SWOT analiziniz eksiksiz bir resim oluşturur. Kişisel SWOT analizi varlıklarınız ve karşılaşabileceğiniz zorlukların neler olduğu hakkında doğru ve kesin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

 • Beyin Fırtınası Yapın

Tüm bölümler için iyice düşünün ve beyin fırtınası yapın. Düşündüğünüz bir öğe size listeleyebileceğiniz başka bir öğeyi hatırlatabilir. Çevrenizden veya yakın arkadaşlarınızdan öneriler isteyin çünkü diğer kişiler sizin kendinizde görmediğiniz bir şeyi fark etmenizi sağlayabilir.

 • Analizinizi Tekrar Gözden Geçirin

Kişisel SWOT analizinizi oluşturup, kontrol etmeden önce kendinize biraz zaman tanıyın. Bir süreliğine başka bir şeylere odaklanmak size eklemeyi atladığınız öğeler hakkında yeni bir perspektif kazandırabilir. Ayrıca hedefinize ulaşma serüveniniz boyunca kişisel SWOT analizinize birden çok kez dönebilirsiniz. Üstesinden geldiğiniz tehditleri ve kaç zayıf yönünüzü güçlü yöne çevirdiğinizi görmek ilerlemenizi ölçümlemenize yardım edebilir.

SWOT Analizinin Avantajları

 • Karmaşık problemleri daha yönetilebilir hâle getirir
 • Harici değerlendirme gerektirir
 • Hemen hemen her iş modeline uyarlanabilir
 • Farklı veri kaynaklarından yararlanır
 • Hazırlanması aşırı maliyetli olmayabilir

Kişisel SWOT Analizi

Kişisel SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi, işletmeler ve organizasyonlardan ziyade bireysel olarak da yapılabilmektedir. Kişisel SWOT analizi örnekleri, kariyer hedeflerinizi belirlemek ve onları ileri noktalara taşımak için iyi bir araç olabilir. Yukarıda bahsettiğimiz unsurların bir kısmı benzer olsa da kişisel SWOT analizi örneği hazırlamak için birkaç farklı noktaya değinmek gerek:

 • Açık Olun

Her dört kategorideki listeleriniz hakkında net ve ayrıntılı olmanız durumunda SWOT analiziniz eksiksiz bir resim oluşturur. Kişisel SWOT analizi varlıklarınız ve karşılaşabileceğiniz zorlukların neler olduğu hakkında doğru ve kesin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

 • Beyin Fırtınası Yapın

Tüm bölümler için iyice düşünün ve beyin fırtınası yapın. Düşündüğünüz bir öğe size listeleyebileceğiniz başka bir öğeyi hatırlatabilir. Çevrenizden veya yakın arkadaşlarınızdan öneriler isteyin çünkü diğer kişiler sizin kendinizde görmediğiniz bir şeyi fark etmenizi sağlayabilir.

 • Analizinizi Tekrar Gözden Geçirin

Kişisel SWOT analizinizi oluşturup, kontrol etmeden önce kendinize biraz zaman tanıyın. Bir süreliğine başka bir şeylere odaklanmak size eklemeyi atladığınız öğeler hakkında yeni bir perspektif kazandırabilir. Ayrıca hedefinize ulaşma serüveniniz boyunca kişisel SWOT analizinize birden çok kez dönebilirsiniz. Üstesinden geldiğiniz tehditleri ve kaç zayıf yönünüzü güçlü yöne çevirdiğinizi görmek ilerlemenizi ölçümlemenize yardım edebilir.

SWOT Analizinin Avantajları

 • Karmaşık problemleri daha yönetilebilir hâle getirir
 • Harici değerlendirme gerektirir
 • Hemen hemen her iş modeline uyarlanabilir
 • Farklı veri kaynaklarından yararlanır
 • Hazırlanması aşırı maliyetli olmayabilir
DBS