Skip to main content
search

2019’da geçerli olan asgari ücretin açıklanması ile birlikte, diğer ücretli çalışanların da 2019 yılına ilişkin ücret artışı beklentileri artmıştır. 2018’de 1.603 ₺ olan AGİ dâhil net asgari ücret, 2019’da AGİ dâhil net asgari ücret 2.020 ₺’ye kadar yükselmiştir.

Asgari Ücretteki Artış %26

2018 yılında beklenmedik döviz kuru ve enflasyon artışı sonrasında, 2019 yılında ücretlerin geniş kesimini oluşturan asgari ücretli çalışanların ücret artışı beklentisi de artmıştı. Asgari ücret tespit komisyonu günlerdir süregelen görüşmeler sonrasında 2019 asgari ücretinin, 2018 asgari ücretine göre artış oranını %26 olarak belirledi. 2019 AGİ dâhil net asgari ücretin 2.020,91 ₺ olduğunu kararlaştırdı.

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde olduğu gibi 2019 yılında da en düşük asgari ücret ve en yüksek asgari ücret kavramlarını görmekteyiz. Tabi burada biraz da kavram karmaşası içerisine girdiğinizi tahmin edebiliyoruz. En düşük asgari ücret ile en yüksek asgari ücret kavramları asgari geçim indirimi nedeni ile karşımıza çıkmaktadır.

Asgari ücretin netinin hesabı çalışanın bekâr/evli çocuk sayısı ve benzeri parametreleri ile değişkenlik kazanmaktadır. Örneğin, 2.020,91 ₺’lik net asgari ücret tutarı bekâr, evli eşi çalışan çocuğu olmayan çalışanlar için geçerli olup, çocuğu ve eşi için asgari geçim indirimi oranı yükselen bir çalışanın net asgari ücreti 2.155 ₺’ye çıkmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi ile değişkenlik gösteren net asgari ücretin, brüt asgari ücrette aynı şekilde değişikliğe uğramayacağını ve 2019 brüt asgari ücretin 2.558,40 ₺ olduğunu ve aylık olarak bu tutarda kalacağını hatırlatmak isteriz.

Asgari Ücretteki Artış Diğer Ücretlilere Domino Etkisi Olacak Mı?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere 2018 yılı asgari ücreti ile 2019 asgari ücreti arasında %26’lık bir artış olmuştur. Çalışma hayatımızdaki temel ücretteki %26’lık artışın diğer ücretlere nasıl yansıyacağı merak konusu olmuştur.

Örneğin, 2018 yılında net 1603 ₺ ücret alan çalışan ile yine aynı işyerine kıdem ve eğitim gibi niteliklerine göre ücret baremi 1850 ₺, 2000 ₺ olan çalışanların da 2019 yılındaki ücret artışları merakla beklenmektedir.

Çalışanlar açısından baktığımızda asgari ücret üzerinde bir ücret ile iş akdi devam eden çalışanların asgari ücret gibi %26 oranında olmasa da 2018 yılı enflasyon oranının altında olmamak koşulu ile işverenlerinden 2019 ücret artış oranı beklemektedir.

2018 yılında yıllık enflasyon oranının %20,30 olarak açıklanması ile çalışanların da ücret artış oranı beklentisi %20’ nin üzerinde olmaktadır. Tahmini ücret artış beklentimiz minimum 2018 enflasyon oranı (%20,30) ile asgari ücretteki artış oranı (%26) arasında gerçekleşeceği yönündedir. Tabi burada hatırlatmamız gereken husus, genel artış oranı olarak değerlendirmeler yaptığımızdır.

2019 Ücret Zamları Sektörlere Göre Farklılık Gösterecektir

Çalışanların yeni yıl ücret zammı beklentisi asgari ücret kadar aynı oranda artmasa da enflasyon oranında ya da enflasyon oranına yakın bazda ücret zammı uygulandığını görmekteyiz.

2018 yılında TÜİK verileri incelendiğinde bir önceki yıldan 2018 yılına geçişte sektörler bazında ücret artış oranları ortalama aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

2018 yılında uygulanan ortalama ücret artış oranları

SEKTÖR ÜCRETLERDEKİ ARTIŞ ORANI
OTOMOTİV %9
BANKACILIK %7,5
BİLİŞİM %15
ÜRETİM %8,5
İNŞAAT %5

Tablomuzda da görüldüğü üzere son yıllarda özellikle Devlet tarafından da desteklenen meslek gruplarından biri olan bilişim sektör meslek gruplarında diğer sektörlere nazaran 2018 yılında %15’lik bir artış uygulanmış ve tablomuzda başı çekmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda bankacılık ve finans sektörünün yüksek ücret artışları ile karşılaşılmasına rağmen 2018 yılında ortalama %7,5 oranında bir ücret artışı ile karşılaşmaktayız.

En düşük ücret artışı ise %5’lik artış ile inşaat sektöründe gerçekleşmiştir. 2018 yılında durgun geçen inşaat ve emlak sektörünün yine ücret artış oranlarında diğer sektörlere nazaran daha az bir artış olacağı gözlemlenmektedir.

Ücret artış oranlarının 2019 yılında asgari ücretin bir önceki yıla göre %26’lık artış göstermesi ile domino etkisi yaratacağından şüphemiz yok ama işverenin de Devlet tarafından desteklenmesi zorunluluğu doğmuştur. Hâlihazırda birçok SGK ve İŞKUR prim teşviklerinin yanında vergi teşvikleri de işverenlere sunulması gerekmektedir.

Ücret artış oranlarının işveren maliyetlerini de arttıracağını gözden kaçırmamız gerekmektedir. Aşağıda 2019 Asgari Ücretin işveren maliyetini gösteren tabloyu inceleyebilirsiniz.

2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

2019 yılında beklenilen ücret artış oranları işverenlerin işçilik maliyetlerini arttıracaktır. 2019 yılındaki en düşük ücret olan asgari ücretten yapılan kesintiler ve işverene maliyeti aşağıda belirtilmiştir.

2019 Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler

Brüt Asgari Ücret 2.558,40
SGK İşçi Primi 358,18
İşsizlik İşçi Primi 25,58
Gelir Vergisi 326,20
Damga Vergisi 19,88
AGİ 191,88
Net Ücret 1.829,03
Agi Dâhil Net Ücret 2.020,91

2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

İşveren Maliyeti – 5 Puanlık Hazine İndirimi Uygulanmamış Hali  
SGK İşveren Primi 524,47
İşsizlik İşveren Primi 51,17
Toplam İşveren Maliyeti 3.134,04
İşveren Maliyeti – 5 Puanlık Hazine İndirimi Uygulanmış Hali  
SGK İşveren Primi 396,55
İşsizlik İşveren Primi 51,17
Toplam İşveren Maliyeti 3.006,12

Görüldüğü üzere 2019 yılındaki en düşük ücret olan 2019 asgari ücretin işverene maliyeti 5 puanlık hazine indirimi ile 3.006,12 ₺ olarak, 5 puanlık hazine indirimi olmadan hesaplanmış hali ise 3.134,04 ₺ olarak karşımıza çıkmaktadır.

DBS