Skip to main content
search

İşe alınan işçilerde verimlilik, kariyer ve tecrübenin yanı sıra işverenin maliyetini azaltan başka bir takım etmenlerin de bulunması işverenler açısından tercih sebebi olabilir.

İŞKUR Üzerinden İşe Girmek

İşverenlerin personel maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle devlet tarafından sunulan birtakım teşvik ve destekler bulunmaktadır. Bu teşvik ve destekler iş yerlerinin kriterlerine ve işe alınan işçilerin özelliklerine göre değişkenlik gösterse de, İŞKUR aracılığı ile işe alınan işçilerde teşvik desteklerin süreleri uzamaktadır. Hatta destek ve teşvikten faydalanmak için bazı durumlarda ön şart olarak işe alınan işçinin İŞKUR’a kayıtlı olması koşulu aranmaktadır.

İŞKUR’un Etkin İşgücü Politikaları

Etkin bir işgücü piyasası bilgi sistemi aracılığıyla piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip, bu doğrultuda işgücü arz ve talebini eşleştirmek, işgücü programları yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak ve artırmak, mesleki becerileri geliştirmek, işini kaybedenlere geçici gelir desteği sağlamak ve istihdama ilişkin tedbirleri sosyal diyalog içerisinde geliştirmek ve gerçekleştirmek amacı ile İŞKUR çalışma hayatımızda yer almaktadır.

İŞKUR Ne İşe Yarar?

İŞKUR işçilere, iş arama, meslek kursları, işsizlik sigortası, iş ve meslek danışmanlığı gibi konularda yardımda bulunduğu gibi işverenlere bazı hizmetler sağlamaktadır. Bu hizmetlerin başında işveren maliyetlerini azaltan teşvik ve desteklerle birlikte, işçi bulma, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, yurt içi ve yurt dışı işe yerleştirme, kısa çalışma ödeneği ve işe ilk adım projesi gibi bir takım hizmetleri de ayrıca sunmaktadır.

İşe Yeni Alınan İşçinin İŞKUR’a Kayıtlı Olması

İŞKUR’un sağladığı teşvik ve desteklerin birçoğunda, yararlanmak için ön şart olarak istihdam edilecek kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından seçilmesi istenmektedir.

Örneğin; İşe alınan işçilerden İŞKUR’a kayıtlı işsiz olma ön şartı olan teşviklerin başında ise, 4447 Sayılı Kanunun geçici 19. ve 21. maddeleri kapsamında uygulanan teşvik gelmektedir. Bu teşviki diğer teşviklerden ayıran önemli bir nokta bulunmaktadır. Bu nokta ise bu teşvikin yürürlük tarihi ve teşvikin başlama süresi diyebiliriz.

İŞKUR Kayıt Belgesi Neden İstenir?

Yukarıda bahsettiğimiz teşvik 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile mevzuatımızda yerini almıştır. 21.03.2018 tarihinde kabul edilen 7103 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de 27.03.2018 tarih 30373 sayı ile yayımlanmış ve yürürlük kazanmıştır.

27.03.2018 tarihinde yürürlük kazanan Kanun hükmü, 01.01.2018 tarihinden itibaren işe alacağımız işçinin öncelikle İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin arasında olması ön şartını getirmiştir. Burada üzerinde durmamız gereken husus, herhangi bir destek veya teşvikten yararlansın ya da yararlanmasın, işe alacağımız işçinin öncelikle İŞKUR’a kaydının olması demek, ileride çıkabilecek bir teşvik veya destekten yararlanmamızın önünü açacaktır.

Bunun dışında işe alacağımız işçinin İŞKUR’a kayıtlı olmasının mevzuatımızda yer alan diğer teşvik ve desteklerde de süre bakımından arttırıcı özelliği vardır. Örneğin; 6111 sayılı Kanun ile gelen genç ve kadın istihdamına yönelik ilave istihdam teşvikinde, kanunda belirtilen teşvik sürelerine ilave olarak +6 ay daha teşvik ve indirimlerin sürelerinin uzamalarını sağlamaktadır.

İşveren maliyetlerinde önemli bir yer tutan personel maliyetlerinizi azaltmak adına sizler de teşvik desteklerden yararlanabilirsiniz. Siz değerli okuyucularımıza özellikle tavsiye ettiğimiz husus işe alacağınız işçiyi İŞKUR’a kaydettirme yönünde olacaktır.

 

DBS