Skip to main content
search

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği Kanunun 4/a ve 4/b sigortalılarına bazı hallerde sigortalılık statülerine göre belirli şartlar altında geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

4/b sigortalıları iş kazası ve meslek hastalığı nedeni ile iş göremezlik hallerinde “çalışmazlık beyan işlemleri” bilgilerini doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na manuel başvuru yapmaktaydılar.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.03.2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile 4/b sigortalılarının “iş kazası ve meslek hastalığı” sonucu iş göremezliğe uğradığı hallerde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda başvuru yapabileceklerini belirtmiştir.

4/b sigortalıları iş kazası ve/veya meslek hastalığı sonucu geçici iş göremezlik hallerinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeden çalışmadıklarına dair beyanlarını https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri internet adresinden elektronik ortamda yapabileceklerdir.

İşveren ve işveren vekillerimize önemle duyurulur.

Datassist Mevzuat Kulübü

DBS