Skip to main content
search

2018 yılı enflasyon oranı kendisinden önceki yıllara nazaran beklenmedik oranda artış göstermektedir. Enflasyon oranının giderek yükselmesi, harcamalardaki öngörülemeyen artışı da beraberinde getirirken, çalışma hayatında etkin ücret olan ve temel ücret olarak belirlenen asgari ücretin sabit kalması, ekonomik sıkıntılara sebep olmaktadır.

Asgari ücret belirlenirken temel geçim gereksinimlerinin yanı sıra bir önceki yılın enflasyon oranları ve gelecek yılın tahmini enflasyon oranları da dikkate alınmaktadır. 2018 asgari ücret belirlendikten sonra enflasyon oranının da beklenmedik şekilde artması, yıl içinde değişikliğe (artırılmayan) uğramayan asgari ücret ile çalışanların ekonomik sıkıntıya düşmesi de kaçınılmaz oldu.

2019 tahmini asgari ücret ile ilgili beklenti ve görüşlerimizi daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. 2019 tahmini asgari ücret rakamlarında 2018 enflasyon oranlarının etkili olacağını ve yıllık enflasyon beklentileri doğrultusunda 2019 tahmini asgari ücret rakamlarını belirlemeye çalıştık.

Bu yazımızda tahmini asgari ücret rakamlarının işverene maliyetini destek ve teşvikler ile ve aynı zamanda teşviksiz olarak sizlere aktarmaya çalışacağız.

Tahmini 2019 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Tablosu

2019 Tahmini Asgari Ücret ve   Yasal Kesintileri %15’lik Artış ile  %20’lik Artış ile  %25’lik Artış ile
Brüt Asgari Ücret 2.333,93 2.435,4 2.536,88
SGK İşçi Primi (%14) 326,75 340,96 355,16
İşsizlik İşçi Primi (% 1) 23,34 24,35 25,37
Gelir Vergisi Matrahı 1.983,84 2.070,09 2.156,34
Gelir Vergisi (%15) 297,58 310,51 323,45
Damga Vergisi 17,71 18,48 19,25
Toplam Yasal Kesintiler 665,37 694,30 723,23
Asgari Geçim İndirimi – AGİ – Bekar 175,04 182,65 190,26
2019 Net Asgari Ücret (AGİ Dahil-Tahmini) 1.843,59 1.923,75 2.003,90

Tahmini 2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Kıyaslama Tablosu

İşveren Maliyeti 5510 Hazine Teşvikli %15’lik Artış %20’lik Artış %25’lik Artış
Brüt Asgari Ücret 2.333,93 2.435,4 2.536,88
SGK İşveren Primi (%15,5) 361,76 377,49 393,22
İşsizlik İşveren Primi (% 2) 46,68 48,71 50,74
Toplam İşveren Maliyeti 2.742,37 2.861,60 2.980,83
İşveren Maliyeti 5510 Hazine Teşviksiz %15’lik Artış %20’lik Artış %25’lik Artış
Brüt Asgari Ücret 2.333,93 2.435,4 2.536,88
SGK İşveren Primi (%20,5) 478,46 499,26 520,06
İşsizlik İşveren Primi (% 2) 46,68 48,71 50,74
Toplam İşveren Maliyeti 2.859,06 2.983,37 3.107,68
DBS