Skip to main content
search
vergi indirim

Vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine %5 oranında ve toplamda 1 milyon TL’ni geçmeyecek tutarda vergi indirimi sağlayacak olan torba yasa tasarısı 22 Şubat 2017 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

Anılan yasanın 1. Maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. maddesi, “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiş olup, vergi indiriminden yararlanabilmek için vergi indirimine konu beyannamenin verildiği yıl dahil geriye dönük iki yıl içinde vergi beyanlarının ve tahakkuk eden vergilerin yasal süresi içinde beyan edilmiş ve ödenmiş olması gerekiyor.

Geçtiğimiz yaz ayından bu yana Vergi ve SGK borçları olanlara yönelik vergi affı düzenlemeleri ile birtakım ödeme kolaylıkları sağlanmıştı. İdari cezası ve faizi olanlar müracaat ederek borçlarını yapılandırma fırsatı elde etmişlerdi. Bu düzenlemelerin bir devamı olarak vergisini düzenli ödeyen mükelleflere de vergi indirimi uygulaması getiriliyor. Mecliste kabul edilerek yasalaşan ve önümüzde günlerde Resmi Gazete’de de yayımlanması beklenen değişiklik gecikme ve ceza olmadan düzenli olarak vergisini ödeyen mükelleflerin mali yükünü azaltacak.

Torba yasanın 1. Maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. maddesi, “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir.

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim

“Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla mecliste onaylanan düzenlemede finans, bankacılık ve sigortacılık faaliyeti gösteren kurumlar vergisi mükellefleri vergi indiriminin uygulanacağı sektörlerin dışında tutulmuştur.

Yapılan düzenleme ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinin verecekleri yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i kadar indirim uygulanabilecektir. Bu beyanname üzerinden hesaplanan verginin yüzde beşi, ödenmesi gereken vergiden indirilecektir. İndirilemeyen tutarlar ise beyannamenin verilmesi gereken tarihi izleyen 1 yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Mahsup edilemeyen tutarların iadesi ise öngörülmemektedir.

İndirim Tutarı

Hesaplanan indirim tutarı en fazla bir milyon Türk Lirası olabilir. 1 Milyon liradan daha fazla vergi indirimi uygulanmayacaktır.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri sonrası beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

İndirimden Yararlanma Şartları

Vergi indiriminden faydalanmanın temel şartı vergisini zamanında beyan edip zamanında ödeyen bir vergi mükellefi olmaktır.

1. İndirimin hesaplanacağı yıl dahil son 3 yıla ait beyannamelerin zamanında verilmiş ve bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,

Şartın İstisnaları: 10 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler bu şartı ihlal etmez. Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak süresinden sonra yapılan düzeltmeler veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.

2. Birinci bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

Şartın İstisnaları: Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

şartlarını sağlayan her mükellef yeni vergi indiriminden faydalanabilecektir.

TBMM’de görüşülen yeni torba yasa meclisten geçerek yasalaştı. “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlığını da içeren torba yasa bu kez vergisini düzenli ödeyenlerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yaz ayından bu yana Vergi ve SGK borçları olanlara yönelik vergi affı düzenlemeleri ile birtakım ödeme kolaylıkları sağlanmıştı. İdari cezası ve faizi olanlar müracaat ederek borçlarını yapılandırma fırsatı elde etmişlerdi. Bu düzenlemelerin bir devamı olarak vergisini düzenli ödeyen mükelleflere de vergi indirimi uygulaması getiriliyor. Mecliste kabul edilerek yasalaşan önümüzde günlerde Resmi Gazete’de de yayımlanması beklenen değişiklik gecikme ve ceza olmadan düzenli olarak vergisini ödeyen mükelleflerin mali yükünü azaltacak.

Torba yasanın 1. Maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. maddesi, “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim

“Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla mecliste onaylanan düzenlemede finans, bankacılık ve sigortacılık faaliyeti gösteren kurumlar vergisi mükellefleri vergi indiriminin uygulanacağı sektörlerin dışında tutulmuştur.

Yapılan düzenleme ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinin verecekleri yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i kadar indirim uygulanabilecektir. Bu beyanname üzerinden hesaplanan verginin yüzde beşi, ödenmesi gereken vergiden indirilecektir. İndirilemeyen tutarlar ise beyannamenin verilmesi gereken tarihi izleyen 1 yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Mahsup edilemeyen tutarların iadesi ise öngörülmemektedir.

İndirim Tutarı

Hesaplanan indirim tutarı en fazla bir milyon Türk Lirası olabilir. 1 Milyon liradan daha fazla vergi indirimi uygulanmayacaktır.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri sonrası beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

İndirimden Yararlanma Şartları

Vergi indiriminden faydalanmanın temel şartı vergisini zamanında beyan edip zamanında ödeyen bir vergi mükellefi olmaktır.

1.    İndirimin hesaplanacağı yıl dahil son 3 yıla ait beyannamelerin zamanında verilmiş ve bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,

Şartın İstisnaları: 10 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler bu şartı ihlal etmez. Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak süresinden sonra yapılan düzeltmeler veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.

2.    Birinci bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

Şartın İstisnaları: Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.

3.    İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle vergi aslı 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

şartlarını sağlayan her mükellef yeni vergi indiriminden faydalanabilecektir.

DBS

Leave a Reply