Skip to main content
search

Uzaktan Çalışmanın Verimliliğe Etkisi

Pandemi tedbirleri yavaş yavaş kalkarken, tüm dünyada hibrit çalışma modeline sanki kendiliğinden geçildi. Önümüzdeki günler için hayatımızda yeni bir olumsuz sürpriz olmazsa böyle devam edeceğe benziyor.

İş dünyası bu değişimle evrilirken çeşitli eğilimler görüyoruz. Kimi şirketler uzaktan çalışma ile performans ölçümü başta olmak birçok uygulamasını sorunsuz yönetirken; kimi şirketler ise kesin bir kararla personelini ofiste görmek istiyor. Hatta kimi zaman bu şirketlerin ofisi cazip hale getirmek adına, ofise dönüşü kabul eden personeline fazladan yan haklar teklif ettiklerine de şahit oluyoruz.

Tabii ki bu durumda performans ve yaratılan değer asıl önemli noktaları oluşturuyor. Geçirdiğimiz bu geçiş döneminin performansı, yöneticilerin karar verme sürecinde en etkili olacak ölçüt olarak göze çarpıyor. “Evde mi verimli çalışılıyor, yoksa ofiste mi” konusunu bu süreçteki verimlilik karnesi belirleyecek.

Evden Çalışma Hataları Artıyor

Çevremizde evden çalışma dolayısıyla aksayan çok şey var. Devlet dairelerinden vatandaş olarak aldığımız hizmetlerde büyük düşüşler yaşadık (ve yaşamaya da devam edeceğiz). Yönetici kontrollerinin azalmasına, evde dikkatin dağılması da eklenince özellikle servis sektöründe hataları yükseltiyor.

Çalışanların toplantılarını parklarda, kafelerde ya da yürürken bile yaptıklarına şahit oluyoruz. Hâliyle karşımızdaki kişinin toplantıyı gelişigüzel yapıp, bir an önce bitirmek istediğini hissettiğiniz durumlar oluşabiliyor. Bu anlamda o toplantıdan verim beklemek mümkün değil. Peki, “kişinin yöneticisi bu durumdan haberdar mı?” tabii ki değil!

Uzaktan Çalışma Performans Ölçümü İçin Yeni Anlayış Gerektiriyor

Hepimiz şunu biliyoruz ki; personelin yöneticinin burnunun dibinde olması, verimli olması anlamına gelmiyor. Ofiste arazi olan, her nasılsa neredeyse hiçbir şey üretmeden tıpkı bir hayalet gibi çalışma hayatını sürdürmeyi bilen çalışanlar ve yöneticiler var. Yaşadığımız sisli sürecin sonunda organizasyonlar mevcut performans süreçlerini iyileştirmek, uzaktan yönetilebilir ve olabildiğince şeffaf hale getirmek zorundalar.

Alt-üst ilişkisinde çift yönlü bir iletişim kopukluğu olması, uzaktan çalışmada performans yönetimi ile ilgili en çok kaygı duyulan şey. Çünkü personel daha rahat ortadan kaybolabileceği gibi, gerçekten yüksek performans sergileyenler de yöneticilerin gözünden kaçabilir. Uzaktan çalışmada, yöneticilerin çalışanlarla çok sık dirsek temasında olması ve çok sık geri bildirim vermesi gerekiyor.

Performans ölçümü satış, pazarlama gibi direkt olarak performansı sayılarla gözlemlenebilir olan departmanlar için biraz daha kolay gibi görünüyor. Ancak müşteri memnuniyetine önem veren, özellikle hizmet sektörünün operasyon departmanlarının eski usul performans yönetimleri ile devam etmeleri pek de olası görünmüyor.

Uzaktan, hibrit ya da ofisten olması farkı gözetmeksizin, çalışanların kendilerinden çok ürettikleri değerin ortaya çıkacağı performans ölçüm metotlarına başvurmak kesinlikle çok faydalı olacaktır. Bu noktada işin içine -tıpkı satış ve pazarlamada olduğu gibi- sayıları eklemek şeffaflığı artıracaktır.

Performans ölçüm aralıklarını çok uzun tutmamak, hem çalışan hem de yönetici için yararlı olacaktır. Yıllık performans değerlendirmelerinin yanı sıra daha kısa aralıklarla da çeşitli değerlendirmeler yapmak, daha hızlı aksiyon alma imkânı sunacaktır. Hâliyle bu yöntemle, kötü giden bir şeyi değiştirmek daha kolay ve daha hızlı olacaktır.

Ve performansın ölçümünün şeffaf yapıldığı bir ortamda, personelin uzaktan ya da ofisten çalışıyor olmasının artıları olacaktır.

Bu durumda ofisteki arazilerin fiyatları, ev şartlarında çok pahalı olacak!