Skip to main content
search
Ülkemizde istihdam artırmaya yönelik teşviklerden yararlanmak, işgücü maliyetlerini düşürmek için çok iyi bir araç. Bunların içinde özellikle en çok kullanılan 5510 Sayılı Kanun 5 puanlık teşvik, 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesinde Düzenlenen İlave İstihdam Teşviki (6111 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Sigorta Prim Teşviki) ön planda yer almaktadır.

4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesi ile düzenlenen istihdam teşvikinden yararlanmak isteyen işverenler birçok konuda uzmanlık gerektiren şartları yerine getirerek gerekli hesaplamaları yapmak suretiyle anılan sigortalıları için 6111 teşvikinden yararlanmaktadır.

 

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Düzenlenen İstihdam Teşviki:

Bu teşvik uygulaması 25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 Sayılı Kanun’un 74. Maddesi ile getirilmiştir. Kanuna göre, 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında 18 yaş ve üstü tüm kadınlar ve 18-29 yaş aralığındaki gençlerin istihdamında, mesleki eğitime göre değişen sürelerde (6-54 ay arasında) sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

 

Teşvik Kapsamı; 18 yaşından büyük kadınlar, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler, 29 yaşından büyük erkekler, mesleki yeterlik belgesi sahipleri, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler, mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olmayanlar, İşverene bağlı işçi olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler, İŞKUR’ a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar, İŞKUR’a kayıtlı olmadan işe alınanları kapsamaktadır.

Sigortalının; 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması (18 yıl 00 ay 00 gün dâhil), işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve fiilen çalışması gerekmektedir.

İşyerinin; özel sektör işverenlerine ait olması, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, sigortalının, son 6 aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekmektedir.

 

Teşvikten Geriye Doğru Yararlanmak Mümkün Mü?

Anılan teşvikten yararlanmak isteyen işverenler (herhangi bir sigortalısı için daha az avantajlı teşvik paketini seçtiğini fark eden işverenler) tercihini değiştirerek örneğin 6111 Sayılı İlave İstihdam Teşvikinden faydalanmak için düzenlemeler yaparak, daha önce çalışanı adına ödediği primleri SGK’dan geri alabiliyordu. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu 18.03.2015 tarihli 2015/10 sayılı Genelge ile işverenlerin bu durumdan yararlanmasını ortadan kaldırmıştır.

 

18 Mart Tarihine Dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu 18/3/2015 tarihli “Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma talepleri” Konulu 2015/10 Sayılı Genelge ile konu hakkında çok tartışılacak uygulamalar getirmiştir. Daha önceleri işverenlerin geriye dönük olarak 6111 Sayılı İlave İstihdam Teşvikinden faydalanmaları söz konusu iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan ve 18.03.2015 tarihinde yayımlanan 2015/10 sayılı Genelge ile geriye dönük 6111 Sayılı İlave İstihdam teşvikinden yararlanmayı kısmen de olsa engellemiştir.

 

Kanunla Verilen Hak Genelge İle Alınabilir Mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu 18.03.2015 tarihinde yayımladığı Genelge ile 18 Mart 2015 tarihinden itibaren geriye dönük olarak 6111 Sayılı İlave İstihdam teşvikinden faydalanmanın önünü kapatmıştır. İş hayatında başta haksız rekabetin önlenmesini engellemek adına işverenlerin SGK’nın almış olduğu kararın aleyhine dava açtıkları da duyumlarımız arasındadır.

Kanun ve Genelge açık hükümleri ortada ve geriye dönük teşvikten yararlanma işlemlerine edilmekteyken, neden 18 Mart 2015 tarihinden itibaren işverenlerin 6111 Sayılı İlave İstihdam Teşvikinden geriye dönük faydalanmalarının engellendiği; Meclis iradesi ile çalışma hayatına kazandırılan teşvikin, Genelge ile durdurulmuş olmasının kabul edilebilirliği gibi konular maalesef tartışmaya ve yoruma açık konularıdır.

Teşviklerden yararlanmak veya geçmiş teşviklerden toplu yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Datassist Mevzuat Kulübü

23 Haziran 2015

 

DBS

Leave a Reply