Skip to main content
search

Pandemi yaşamımızı değiştirdi. Hızla virüsten korunarak nasıl profesyonel ve özel yaşamımızı sürdürebileceğimizin yollarına baktık ve pratik yöntemler geliştirdik. Evden çalıştık, maske taktık, sanal eğitimler aldık, online konferanslara katıldık, toplantılarımızı Zoom üzerinde yaptık. Peki bu yöntemlerin hangileri pandemi sonrasında da iş yapış biçimimizin parçası olacak? Hangileri kaybolacak?

Bill Gates’e göre ne değişiklikler var? Hangileri kalıcı?

Geçen Mart’tan bu yana, Bill Gates için iş seyahati yok, Bill Gates and Melinda Gates Vakfı’na gitmek yok. Gates, ailesiyle basit bir yaşam sürüyor, çoğu Covid ile ilgili olmakla beraber daha çok kitap okuyor, üniversiteye giden çocuklarıyla daha çok zaman geçiriyor. Yeni podcastin hayatının nasıl değiştiğine dair detayları kendi ağzından dinliyoruz.

Bill Gates ve aktivist kimliğiyle öne çıkan aktris Rashida Jones bir araya gelmişler ve hayata dair büyük soruları tartıştıkları yeni bir podcast programı hazırlamışlar. İlk programın konusu, en merak uyandıran konulardan, Covid sonrası dünyanın nasıl bir yer olacağı. Konuyu tartışmaya Covid ile beraber değişen iş yapma alışkanlıklarımızdan başladılar. Gates edinilen bazı alışkanlıkların virüsün etkisi geçince de devam edeceğini öngörmekte. Nasıl 2. Dünya Savaşı sırasında, kocaları savaşa giden kadınlar çalışmaya başladıysa ve kadınların işgücüne katılması savaş sonrasında da hızlanarak devam ettiyse, Covid sonrası dünyada daha az seyahat ve yüz yüze toplantı öngörmek pek de uzak değil. Örneğin, eskiden bir satış toplantısının fiziksel olarak aynı mekanda olmadan gerçekleşmesi bir opsiyon bile değilken, bugün Zoom/Teams görüşmeleri pandemi ile beraber olağan hale geldi. Pandemi sonrasında da, gerçekten görüşmenin gerekli olmadığı durumlarda neden uzaktan toplantı yapılmasın?

Belki Batı dünyasının Asya ülkelerinde olduğu gibi, en ufak grip belirtisinde maske takma alışkanlığı edinmesi çok zor ancak hayatında maske takmamış bizler maskenin, sosyal mesafeyle birleşince virüsten korunmak için en etkili yöntem olduğunu öğrenmiş durumdayız. İlerleyen zamanda aşının yaygınlaşması ve virüsün yayılma hızının azalmasıyla beraber, virüs birden ortadan kalkmayacak ancak herkes kapalı yerlere veya kalabalık ortamlara girdiğinde maske takmaya devam edecek.

Pandemi yöneticileri anne-baba çalışanları yönetmekten sorumlu

Bugünün yöneticileri takımlarında olan anne-baba çalışanları yönetmeyi öğrenmek ve verim almak zorundalar. Takımları evde çalışan yönetici birden sadece ofisi değil, çalışanların evini de yönetir duruma geliyor. Purdue Üniversitesi öğretim görevlisi Ellen Ernst Kossek evden çalışılan bu yeni dönemde yöneticilerin takımlarındaki çalışan anne-babaları nasıl yönetmeleri gerektiğini yayınladığı Harvard Business Review makalesiyle anlatmakta. Bu çalışma ve ortak yaşam döneminde bir yandan öngörülebilir komplikasyonları yönetmek gerekliliği var, diğer yandan da bu zorunlu düzende esnek bir yaklaşım ile çözüm üretmek gerekli. Herkesin ortak amacı, aile, eğitim ve iş yaşamının birbirine girdiği bir ortamda iş yapabilmek. Esneklik göstermek ve anlayışlı olmak yöneticilerin yapılacakları zamanlama ve öncelikleri belirleme sürecinde daha büyük önem taşımakta. Kimi zaman takım içinde, çalışanların birbirini tamamlaması ve yardımlaşması, kimi zaman acil olmayan işlerin öncelik sırasında en sonlara konulması gerekli. Yöneticinin takımındaki çalışanı sadece görevini yerine getiren bir takım üyesinden çok, tüm yönleriyle içinde bulunduğu sosyal çevresiyle bir bütün olarak değerlendirdiği, dinamiklerini bildiği ve değer verdiği bir birey olarak görmeli. Bir çalışanın zaman zaman mesai saatlerinde müsait olmaması ancak çocukları yattıktan sonra iş yapması veya işini hafta sonuna yayması böyle bir dönemde anlaşılır bir düzen olarak kabul edilmeli. Basit değişikliklerle pandemide çalışma düzeni çok daha verimli bir hale gelebilir. 

Uzaktan çalışma pandemi sonrası kalıcı olursa…

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi Raj Choudhury uzaktan çalışmanın pandemi sonrası da etkili ve kalıcı olacak bir iş stratejisi olduğunu savunmakta. Uzaktan çalışma veya Choudhury’nin dile getirdiği gibi, herhangi bir lokasyondan çalışma şirketlere coğrafyadan bağımsız, dünyanın her yerinden çalışana ulaşma şansı vermekte. Şirketler her yerden yeteneğe ulaşırken, çalışan da zaman ve mekan açısından büyük bir özgürlüğe sahip oluyor. Şöyle düşünün çalışan, yaşam tarzı olarak bireyin değer verdiği şeylere yakın olmak, aile, yaşam tarzı, kültür hatta pandemi sonrası dünyada özgür ruhların istedikleri zaman farklı ülkelerde belli süreler geçirme imkanını kazanıyor. Şirketin merkezinin veya o şehirdeki ofisinin nerede olduğunun önemi olmadığı bir çalışma düzeni. Stajyerden CEO’ya kadar herkesin uzaktan çalışabileceği bir çalışma sisteminden söz ediyoruz burada. 

Şirketler neden uzaktan çalışma modelini benimsiyor. En üstün yeteneklere ulaşmak ve çalışanlara esneklik vererek onları işlerinde mutlu ve verimli tutmak için büyük avantaj. Tabii işin ofis mekanını küçültme gibi emlak harcamalarını kısmak da ayrıca avantaj. Uzaktan çalışmanın hem şirket yönetimini hem de çalışanları tatmin etmesi için yönetime dair proseslerin yeniden tasarlanması gerekli. İletişim, bilgi paylaşımı, şirket içi sosyalleşme, performans yönetimi, veri güvenliği ve ilgili regülasyonlar. Klasik ofiste çalışma modelinden uzakta çalışma modeline geçiş çok yönlü bir proses dönüşümünü gerektirmekte.

Yeni sosyalleşme sanal su sebillerinde

Uzaktan çalışma modelini benimseyen şirketler sosyalleşme konusunda fiziksel şirketlerden daha da üstün bir iletişim ağı oluşturduklarını savunmaktalar. Şirketin fiziksel bir kampüste bulunduğunu varsayalım, birçok bina ve binalar içinde birçok katta farklı departmanlar bulunmakta. Su sebilinden su alırken veya kahve makinesinin önünde farklı bir kattan biriyle karşılaşıp tesadüfi bir sohbete dalmak ve yeni bir projenin doğmasına sebep olacak bir etkileşimin gerçekleşmesinin olasılığı oldukça düşük. Oysa, uzaktan çalışma modelinde çalışan firmalar ‘sebili sohbetlerini’ tesadüflere bırakmayıp daha etkili bir şekilde sanal ortama taşımışlar. Bu sayede, kurumun herhangi bir departmanında veya en kıdemlisinden giriş seviyesine herhangi bir rolde görev yapan profesyonellerin tüm kurum genelinde sosyalleşebileceği bir düzen yaratılmış. Belli gün ve saatlerde randomize bir şekilde seçilmiş profesyoneller kurum kültürüyle ilgili, neyin iyi gittiği veya neyin pek de iyi gitmediği üzerine, birbirleriyle konuşma fırsatı bulabilmekteler. Sanal su sebilleri kişilere şirketin fiziksel yerlerin ötesinde ortak değerlerden oluştuğunu hatırlatmakta… İlle de yüz yüze dedikodu yapmamız gerekmiyor, sanal ortamda da şirket politikalarını tartışmak, departmanlar arası değişen görüşleri dile getirmek mümkün.

Pandemi sonrasında, sanal su sebilleri önünde departman işçi problemlerinizi tartışmaya hazır mısınız?

Ela Erozan Gürsel