Skip to main content
search

İnsan Kaynakları sektörü, iş dünyasının en önemli ve dinamik alanlarından birisi. İşgücü yönetimi, iş yeri ilişkileri ve çalışanların gelişimi gibi çeşitli konuları içeren İnsan Kaynakları, işletmelerin başarısı için kritik bir rol oynuyor. Ancak, bu alanda karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaçlar genellikle tek bir kuruluşun veya şirketin çözebileceği kadar basit değil. Bu noktada, başka sektörlerde olduğu gibi İnsan Kaynakları alanında da sivil girişimlere başvurmak gerekebilir.

Sivil Girişimlerin Devlet Yaptırımlarına Etkisi büyük

Sivil girişimler, devlet yaptırımlarından daha hızlı, daha esnek, daha yenilikçi ve daha etkili olabilir. Bu, özellikle toplumun değişen ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek ve belirli sorunlara odaklanarak derinlemesine çözümler üretmeyi amaçlar. Böylece, yasal değişiklikleri ve iyileştirmeleri tetiklemede büyük ölçüde rol oynarlar.

Esneklik ve Hız

Sivil girişimler genellikle daha esnek ve hızlı hareket edebilirler. Bürokratik prosedürlerle bağlı kalmadan, değişen koşullara hızlı bir şekilde yanıt verebilirler. Bu, acil durumlarda veya toplumsal ihtiyaçlar hızla değiştiğinde avantaj oluyor.

Daha Yakın Toplum İlişkileri

Sivil girişimler, genellikle toplumun içinde bulunurlar ve toplumun ihtiyaçlarını daha iyi anlarlar. Bu yerel bağlar, sivil girişimlerin çözüm önerilerinin daha etkili olmasını sağlar. Ayrıca, toplumun doğrudan katılımını sağlayarak, daha geniş bir kitleye erişiyor.

Yenilik ve Çeşitlilik

Sivil girişimler, farklı fikirler, yetenekler ve bakış açılarına sahip geniş bir insan kaynağına dayanır. Bu, daha yenilikçi çözümler üretmelerini sağlar. Devlet yaptırımları genellikle daha bürokratik ve standartlaştırılmış yaklaşımlar izlerken, sivil girişimler daha yenilikçi ve çözüm odaklıdır.

Toplum Baskısı ve İlgi Çekme Gücü

Sivil girişimler, kamuoyunu etkileyebilme ve toplumda değişiklik yapma potansiyeline sahiptir. Toplumun desteğini kazanarak, politikacıların ve hükümetlerin dikkatini çekebilirler. Bu da, sivil girişimlerin belirli konularda değişim ve reform için daha fazla baskı yapmalarına olanak tanıyor.

Küresel Etki

Bazı sivil girişimler, uluslararası düzeyde faaliyet gösterir ve küresel sorunlara odaklanır. Bu, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak ve farklı ülkelerdeki toplumları bir araya getirerek daha büyük bir etki yaratmalarını sağlıyor.

İnsan Kaynakları alanında sivil girişimlerin etkileri bunlar olabilir.

Devletlerden Eski Bir İnsan Kaynakları İnisiyatifi

The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD – Yeminli Personel ve Gelişim Enstitüsü), 1913’te Londra/İngiltere’de kurulan, İnsan Kaynakları yönetimi profesyonellerine yönelik olan köklü bir dernektir. Kendi alanında dünyanın en eski derneği olan CIPD; kamu, özel ve gönüllü sektörlerde uluslararası alanda çalışan 160.000’den fazla üyeye sahiptir.

Birleşik Krallık’ta fabrika müfettişleri ilk kez 1893’te atandı. 1896’da Seebohm Rowntree,  E. M. Wood’u kadın ve çocuk işçilerle ilgilenmek için ilk müfettiş olarak görevlendirdi. 1909’da Cadbury Kardeşler’den Edward Cadbury, işverenleri endüstriyel sosyal yardım çalışmalarını tartışmak üzere bir araya getirmesi sonucu 25 işveren, Rowntree’den E. M. Wood’un sekreter olduğu bir dernek kurdu. ‘Sosyal yardım çalışanlarının’ çalışmaları, 1912’de Londra’daki Olympia’da düzenlenen bir ticaret fuarında kamuoyunun dikkatini çekti.

CIPD’nin öncüsü olan Walfare Workers’ Association (WWA – Refah İşçileri Derneği), 6 Haziran 1913’te York’ta bir işveren konferansında kuruldu. Mevcut işverenlerden 34’ü WWA’nın endüstriyel iyileştirmeyle ilgilenen işverenlerin ve onlar tarafından görevlendirilen sosyal yardım çalışanlarının bir birliği olarak kurulmasına karar verdi. 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması; özellikle sosyal yardım görevlilerinin atanmasının yasalarla zorunlu hale getirildiği ve büyük mühimmat fabrikalarında, birçok kadın ve çocuğun erkeklerin işini üstlenmesine yol açtı. Bu, kadın sosyal yardım çalışanlarının hızla artmasına sebep oldu.

Kaynak: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chartered_Institute_of_Personnel_and_Development

Bizler ise Bordro Derneği özelinde şunları hedefliyoruz;

Çalışan Hakları: İşçi haklarını korumak için yasal düzenlemeleri desteklemeyi, iş ve sosyal güvenlik uygulamaları ve bordro hakkında farkındalığı artırmayı ve şirketleri uygulamaları konusunda sorumlu tutmayı içerebilir. Çalışan özlük hakları ve işveren tarafından yaşanan zorluklar ve zorunluluklar için ses olabiliriz.

Etik Uygulamaların Teşviki: Sivil girişimler genellikle İnsan Kaynakları sektöründe etik uygulamaları teşvik etmek ve özendirmek için doğru mekanizmalar. Şirketleri, çalışanlarının ve faaliyet gösterdikleri toplumların refahını önceliklendiren politikaları benimsemek sadece kanun ile olmuyor. Adil ve sürdürülebilir istihdam uygulamaları ve kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri ile desteklenmesi gerekli.

Eğitim Konusu: Bir sivil girişim olarak bordro ve iş yasası uygulamalarının bir kariyer alanı  benimsenmesi ve ilgili becerilerini ve bilgisini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim programları sağlanması en önemli hedefimiz. Bu çabamız sonunda hem çalışanlara hem de işverenlere fayda sağlayabilir.

Networking: Bordro alanında profesyonellerinin birbirleriyle bağlantı kurmasına ve işbirliği yapmasına olanak sağlanması fikirlerin, en iyi uygulamaların ve kaynakların değişimini kolaylaştırarak bu alanın uygulayıcılarının endüstri trendleri ve yenilikler hakkında güncel kalmasına yardımcı olmak istiyoruz.

Bir Sivil Toplum kuruluşu olarak; regülasyona fazlası ile dokunan bu alanda devlet yaptırımlarının doğru tarif edilmesine katkı sağlayacağımızı, bazı haksız yanlış uygulamalar konusunda vergi ve sosyal güvenlik alanında yol gösterici olabileceğimizi düşünüyorum.

Bir sivil girişim olarak toplumla etkileşime geçerek bordro sektörünü şekillendirmede önemli bir rol oynamayı hedefliyoruz.

Tüm bu çabalar aracılığıyla daha sağlıklı, daha adil ve daha üretken iş yerleri yaratmak, hizmet alıcılarımıza ana faaliyet alanlarına odaklanarak rekabet avantajı yaratmak üzere…

https://turkishpayrollassociation.com/

 

Sektörel Bir Girişim: Bordro Derneği

Datassist’in kurucu ortağı olarak; bordronun derneği olacağını bundan 25 yıl önce düşünemezdim. Bu işin içinde çeyrek asır boyunca yoğrulduğumda bordro ve iş yasası uygulamalarının çalışanlar üzerinde çok büyük etkisi olduğunu gözlemledim. Bu öyle bir konu ki bir yandan çalışanın dört gözle beklediği, emeğinin karşılığı iken, bir yandan özellikle ülkemiz için en büyük vergi kalemi. Bütçeyi doğrultan emekçiler! Bir yandan buna aracılık eden ve bu gelirin yaratılmasında itici güç olan işveren var. Bu üçgeni; adil, yapıcı ve doğru bir şekilde oluşturmak ise doğru bordro bilgisi ve sistem gerektiriyor. Bordronun hizmet olarak alınması konusu ise bize katma değeri oldukça yüksek olan bu sektörü yarattı. Bu sektörün doğru regülasyon zeminine oturması, standartlarının oluşması, servis veren ve servis alan arasında doğru bir denge kurulması amaçlarımızdan biri.

 

Şu anda Global Payroll Association üyesi olan derneğimizin yönetimi; Datassist, Deloitte, EY, Platin Outsourcing ve PwC yöneticilerinden oluşuyor.