Skip to main content
search

İçe dönük ve dışa dönük insanlar yok değil, peki ille de birinden biri mi olmalısınız? Hayır bilakis dengede olmak en iyisi!

1920’lerde içe dönük ve dışa dönük terimlerini ünlü psikolog Carl Jung ortaya atmıştır. O günlerden itibaren de, birçok kişilik testi saptamalarını içe dönük ve dışa dönük kişilik özellikleri üzerine kurmuştur. En yaygın kişilik testlerinden Myers-Briggs’in beş temel karakter özelliğinin başında içe ve dışa dönük olmak gelmektedir. Jung’un bu iki temel karakter özelliğiyle ilgili yaptığı en önemli saptama, içe dönük kişilerin enerjilerini yalnızken aldıkları, dışa dönüklerin ise, çevrelerinden ve ilişkide oldukları kişilerden aldıklarıydı. Jung zamanında bir üçüncü grubun da var olduğunu ve bu grubu motive edenin kendi içinden mi, yoksa çevresindeki insanlardan mı geldiğini saptamanın pek de kolay olmadığını söylemiştir. Psychological Types’ta yayınlanan makalesinde, Jung bu üçüncü grubun sayıca diğer iki gruba göre daha fazla olduğunu ve sivrilmemiş normal insanların sıklıkla bu kategoriye girdiğini yazmıştır.

 

Modern psikoloji araştırmaları Jung’un bu çıkarımını doğrular. Dengeli, karakterlerinde hem içe dönük hem de dışa dönük özellikler bulunan insanlara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu kişiler ‘ambivert’ olarak tanımlanır. Wall Street Journal’a verdiği bir röportajda, psikolog Adam Grant ambivert’lerin toplumun yarısı ve üçte biri arası nüfusunu oluşturduğunu söylemiştir. Bu iyi bir haberdir çünkü bu dengeli bireyler özel hayatlarında ve iş hayatlarında kazanırlar. Araştırmalar her iki kişilik özelliğinin en iyisini ortaya çıkaran ambivertlerin avantajlarını gösterir. Çeşitli çalışmalarda ambivertlerin hem içe dönük hem dışa dönüklere göre daha yüksek satış sonuçları edindiklerini ortaya koymuştur. Ambivertler hem iyi dinleyicilerdir hem de yeri geldiğinde varlıklarını ve sözlerini kabul ettirme gücüne sahiplerdir. Beraber çalışmak isteyeceğiniz satışçılar, mesai arkadaşları, ortaklar be liderlerin çoğu ambivertlerden oluşur.

 

 

Sıkı sıkıya içe dönük veya dışa dönük karakter özelliklerine sahip insanlar yok değildir. Bu insanların çoğu, büyüme kafa yapısı kavramının yaratıcısı psikolog Carol Dweck’e göre, sabit kafa yapısına sahiptir. Dweck ve diğer araştırmacılar büyüme kafa yapısı ve sabit kafa yapısı ayrımını araştırmışlar, büyüme kafa yapısındaki kişilerin kendilerini sürekli geliştirmeye inandıklarını, kendi huylarını ve yetilerini daha iyi seviyelere taşımak için dur durak bilmeden çalıştıklarını, bunun tam zıttı sabit kafa yapısına sahip kişilerin kendilerinin belli bir karakter, zeka ve yeteneğe sahip olduklarına ve bunun ötesinde hiçbir şeyi değiştiremeyeceklerine körü körüne inandıklarını gösterir.

(…)

 

 

 

DBS

Leave a Reply