2018 Asgari Ücret rakamı brüt 2.029,50 TL olarak açıklandı. Ücretin belirlenmesiyle birlikte Asgari ücrete bağlı değişen tüm bordro parametreleri de yeniden hesaplandı. 2018 yılında geçerli olacak Bordro Parametreleri için tablomuzu inceleyebilirsiniz.

2018 BORDRO PARAMETRELERİ
  
Günlük Brüt Asgari Ücret67,65 TL
  
Aylık Brüt Asgari Ücret2.029,50 TL
  
Aylık Net Asgari Ücret – AGİLİ1.603,12 TL
  
Aylık Net Asgari Ücret – AGİSİZ1.450,91 TL
  
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TABAN67,65 TL
  
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN507,38 TL
  
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TABAN2.029,50 TL
  
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN15.221,40 TL
  
Çocuk Yardımı İstisnası/SGK40,59 TL
  
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi 27,14
  
0-6 yaş grubu için 54,28
  
Aile Yardımı İstisnası/SGK202,95 TL
  
Aile Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi *KAMU 231,65
  
Yemek Parası (Nakit) Parası/SGK4,06 TL
  
Yemek Yardımı (Kart) İstisnası/Gelir Vergisi16,00 TL
  
1. Vergi Dilimi % 15       0 TL – 14.800 TL
  
2. Vergi Dilimi % 20 14.800 TL – 34.000 TL
  
3. Vergi Dilimi % 2734.000 TL – 120.000 TL
  
4. Vergi Dilimi % 35   120.000 TL üstü
  
İşveren BES + Ö. Sağlık S. İstisnası/SGK608,85 TL
  
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK1.000,00 TL
  
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK530,00 TL
  
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK240,00 TL
  
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 5.001,76
  
Damga Vergisi Oranı0,00759
  
AGİ
Medeni durumAylık AGI tutarı
Bekar/Evli ve eşi çalışan152,21 TL
  
Bekar/Evli ve eşi çalışan +1 çocuk175,04 TL
  
Bekar/Evli ve eşi çalışan +2 çocuk197,88 TL
  
Bekar/ Evli ve eşi çalışan +3 çocuk228,32 TL
  
Bekar/Evli ve eşi çalışan +4 çocuk243,54 TL
  
Bekar/ Evli ve eşi çalışan +5 çocuk258,76 TL
  
Evli ve eşi çalışmayan182,66 TL
  
Evli ve eşi çalışmayan +1 çocuk205,49 TL
  
Evli ve eşi çalışmayan +2 çocuk228,32 TL
  
Evli ve eşi çalışmayan +3 çocuk258,76 TL