Skip to main content
search

2018 yılının en önemli değişikliklerinden biri Muhtasar Beyanname ile SGK Bildirgeleri birleşmesidir. Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla başlayacak olan uygulama firmaların departman ayrımlarından doğan bir çok sorunu da beraberinde getiriyor.

Personel ücret bordrolarının aylık prim ve hizmet bildirimleri daha çok İnsan Kaynakları, Muhasebe, Bordro Operasyon, Personel İşleri gibi departmanlar tarafından beyan edilirken, gelir ve damga vergileri yoğunlukla muhasebe departmanları tarafından beyan edilmekteydi. SGK ve Vergi Dairesi ayrı ayrı kurumlar olup, işlemleri birbirlerinden bağımsız olarak yürütülmekteydi. Fakat 2018 yılı itibariyle iki kurumun da beyanları tek bir platform üzerinden verilecek.

Karşılaşılan Sorunlar

Muhtasar Beyanname ile SGK Bildirgelerinin birleşmesinde soru işareti olan konulardan biri ise ücret gizliliği konusudur. Aylık prim ve hizmet bildirgesi ve muhtasar beyannamenin verilmesi için muhtasar beyanname ekranı kullanılacak.

Elektronik ortamda muhtasar beyannameyi veren kişi, çalışan ücretlerini görme yetkisi olmayan bir kişi olabilir. Aylık prim hizmet belgesi personellerin kazancının açıkça görülebildiği hizmet belgelerini de içerdiğinden, muhtasar beyanname ekranına şifre ile giriş yapabilen yetkili personeller aynı zamanda çalışan ücretlerini de görmüş olacaklar.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Uygulama ilk olarak 9 Ağustos 2016 tarihinde “6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi birleştirilmesini düzenleyen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 98/A maddesi eklenmişti. 18 Şubat 2017’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği”nin yayımlanması ile birleşmenin detayları netleşmişti.

Uygulama ilk olarak pilot il olarak seçilen Kırşehir’de Haziran 2017’de uygulanmaya başlandı. Diğer iller ise 01 Ocak 2018 itibariyle hem gelir vergisi beyanlarını hem de sigorta primleri bildirgelerini muhtasar beyanname platformunu kullanarak vermeye başlayacak.

Uygulama Kimleri Kapsayacak?

Genel Tebliğine göre 1 Ocak 2018’de tüm Türkiye’yi kapsayacak uygulama;

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu;

  • 4 (a) bendi, birinci fıkrasının kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar,
  • Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar ve vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar hakkında uygulanacak.

 Birden Fazla Vergi Dairesine Bağlı Olan İşyerleri İçin Durum Ne Olacak?

Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyeti bulunan işyerleri hangi vergi dairesine beyanname verecekleri konusu Genel Tebliğde detaylı olarak açıklanmıştır.

Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği vergi dairesi olmalıdır.

Beyanname İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Muhtasar Beyanname ve APHB bildiriminin ilgili ayı takip eden ayın 23. günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

İşlemlerin nasıl yapıldığı, muhtasar beyanname ekranının nasıl kullanılacağı, beyanname düzenleme, iptal etme işlemlerinin nasıl yürütüleceği gibi konularla ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için İstanbul’da 12 Aralık’ta düzenlenecek etkinliğimize kayıt olabilirsiniz.

Detaylar için:

İşvereni Yakan Sorular 10 – 2018’e Hazır mıyız?

DBS

Leave a Reply