Skip to main content
search

27 Mayıs 2017 tarihli Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik gereğince, Serbest Bölgede Çalışacak Yabancıların Çalışma İzni alınması zorunludur.

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancının serbest bölgede çalışmak üzere çalışma izni başvurusu ve süre uzatma başvurusu kullanıcı tarafından ilgili serbest bölge müdürlüğüne yapılmaktadır. 15 Eylül 2017 tarihinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla; serbest bölgelerde çalışacak olan yabancıların çalışma izin başvurularının çalışacakları işyeri veya kurumun bulunduğu Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacağını belirtilmiştir.

Dolayısıyla serbest bölgede çalışmak üzere çalışma izni başvurusu ve süre uzatma başvurusu yapılacak yabancının çalışacağı işyeri veya kurumun bulunduğu Serbest Bölge Müdürlüğü’ne çalışma izni başvurusu yapılmasına dikkat edilmelidir. Bu anlamda Ekonomi Bakanlığı’nın Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü başvuru merci olarak dikkate alınmamalıdır.

Çalışma İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi

Çalışma izni başvurusunda, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilir. Değerlendirmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’na iletilen bilgilerin ortak olarak incelemesiyle elde edilir. Türkiye ile diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerden yapılan başvurular reddedilir ve Ekonomi Bakanlığı’nın sitesinde duyurulur. Olumlu sonuçlanan başvurular için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belge düzenlenir.

Serbest bölgede çalışmak için yapılan izin başvurusu, ilk başvuruda onaylanması durumunda 1 yıl süreli verilir. Çalışma izni uzatma başvurusu izin süresinin dolmasına 60 gün kala her durumda yapılmalıdır. Bu süreyi aşarak yapılan başvurular reddedilir. Uzatma başvurusu olumlu değerlendirilirse

  • aynı işverene bağlı olmak şartıyla ilk uzatmada en çok 2 yıl,
  • devam eden uzatma başvurularında en çok 3 yıl süreyle çalışma izinleri uzatılır.

Çalışma izini süresi tespit edilirken işyerinin faaliyet ruhsatının bitiş tarihi dikkate alınır. Yabancı çalışanların pasaport veya pasaport yerine geçecek belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıldan az olursa çalışma izni bu süreden 60 gün daha kısa süreli verilir.

DBS

Leave a Reply