Skip to main content
search
Değişim Yelpazesi Yazıları

Müzecilik Bilinci

Gelişmiş ülkelerde tarihi eserlerin yanı sıra, toplum kültürüne hizmet eden her objenin koleksiyonu ve müzesi bulunmakta. Materyal kültürü adı verilen, toplumun ortak paydasını temsil eden belli dönemlerde kullanılmış, insanların alışkanlıklarından…
DBS
03/27/2008
Değişim Yelpazesi Yazıları

Türkiye’de Müzecilik Tarihi

Dünyada müzeciliğin ilk örneklerini, Roma İmparatorluğu zamanında, sefer ve savaşlarda edinilen ganimetlerin ortaya serilerek halka gösterilmesi oluşturur. Türk müzelerinin tarihine bakıldığında ise ilk çalışmalar çok daha yakın tarihlerde, Osmanlı İmparatorluğu…
DBS
03/27/2008
Değişim Yelpazesi Yazıları

Yönetimde Kültürel Farklılıklar

Yönetim açısından kültürel farklılıklar, pek çok farklı parametresi olan bir olgu. İş dünyasının hızlı gelişimi, büyümesi, küreselleşme ile birlikte, gerek pazarların, gerekse şirketlerin yoğun bir açıklığa ulaşması; doğal olarak herkesin…
DBS
03/24/2008
Değişim Yelpazesi Yazıları

Dünyada Müzecilik Tarihi

Müzeoloji adıyla bilinen Müzecilik Bilimi müzelerin ve müze koleksiyonlarının nasıl organize edilmesi ve yönetilmesi gerektiğini inceleyen bilim dalıdır. Müzeoloji, ülkemizde farklı bir akademik program olarak sadece Yıldız Teknik Üniversitesi'nde var,…
DBS
03/17/2008

Değişim Yelpazesi Yazıları

254 posts

Duyurular

20 posts

Etkinlikler

13 posts

İşvereni Yakan Sorular

15 posts

Mevzuat

33 posts