Skip to main content
search

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı bulunan özel sektör işyerleri için 1 Temmuz’da başlaması gereken iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu; 2020 yılına ertelendi.

2012 yılında her iş yerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getiren İş Sağlığı ve Sosyal Güvenlik Kanunu çıkarılmıştı. Bu kapsamda az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere işyerleri üç gruba ayrılmış; kanuna uygun hâle gelmeleri için de geçiş süreci tanınmıştı.

50 kişinin üzerinde çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarındaki işyerleri için bu zorunluluk 2014 yılında uygulamaya konulurken kamu kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli özel sektör şirketlerine 2016 yılı Temmuz ayına kadar süre tanınmıştı. 2016 yılında ise, bu süre bir yıl daha uzatılıp 1 Temmuz 2017 olarak belirlenmişti.

Sanayi ve Üretime Destek Yasa Tasarısı’nın 19.06.2017 tarihinde TBMM tarafından kabulüyle 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, (işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından  yürütülebilecek, 1 Temmuz 2020 yılına kadar iş güvenliği uzmanı  ve işyeri hekimi bulundurma zorunlulukları olmayacak.

DBS

Leave a Reply