Skip to main content
search

Bu yazı, Dünya Gazetesi’nde 18 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir takım için büyüklük nedir? Neler takımı büyük yapar? Takım üyeleri mi, yapılan işler mi, takımın kaç kişiden oluştuğu mu? Hem nasıl ölçülür büyüklük?

Bu yazıda gelin takımların büyüklüğünü başarılarıyla, uyumlarıyla, çıkardıkları yarı imkansız işlerle, liderleriyle değerlendirelim. Bizim büyük dediğimiz belki sayıca küçük ölçekli ancak akla hayale sığmayan işleri başaran takımlar olsun. Yaşlarına, deneyimlerine, okudukları okullara bakmayalım. Etiketlere takılmadan bu kadın ve erkeklerin zekalarına, etkileşimlerine, birbirlerini tamamlayan kişiliklerin ve dengede çalışmalarına odaklanalım. Nasıl olmuş da bu dengeyi yakalamayı başarmışlar sırrını öğrenmeye çalışalım.

 

Harvard Business Review HBR’da yayınlanan Dave Winsborough ve Tomas Chamorro-Premuzic’in beraber kaleme aldıkları yazılarının başlığı ‘büyük takımlar sadece yeteneklerden değil, kişiliklerden de oluşur’. 2016 yılında Google mükemmel takımın formülünü bulduğunu açıkladı: 100’den fazla takımla röportajlar yapıp, edindiği verileri analiz ettikten sonra takımların üstün performansının grubun duygusal zeka ortalamasına ve birbirleriyle iletişim kurma yetilerine bağlar. Bunu da Google’lılık (Googliness – tutkulu ve içten gelen bir motivasyon duygusuna sahip olma) olarak da adlandırılan Google’da çalışanlara dair ortak özellikler olarak açıklar. Ancak bu özelliklerin kişiliklerle yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Oysa daha geniş bir kitleyi içine alan Tett ve Guteman’ın çalışmasına göre, beraber çalışan kişilerin kişiliklerinin uyuşmasının daha iyi performans göstermelerinde etkili olduğu görülmüştür. Yani, kişiliklerinin ortak yönlerinin olması, kimyalarının tutuşması çok önemlidir.

Kişilik neleri etkiler?
Takımda aldığı rolü, takım arkadaşlarınızla etkileşiminizi ve sizin bireysel temel değerlerinizin takımla uyup uymadığını.

Kısacası, kişilik özellikleri doğrudan davranış biçimlerini etkilediği gibi, teknik becerilerin ve deneyimin önüne geçer. Başarılı takımların elemanlarının çoğunlukla serinkanlı, meraklı, araştırmacı, yardımsever, ben merkezlilikten uzak olduğunu görürüz. Bu özellikler işbirliğine açık, ortak zekaya ve bilgiye katkıda bulunmayı isteyen, takım için hep beraber ortak hedefe ulaşmaya çalışan kişilere aittir. Farklı fonksiyonlara sahip tek bir organizma gibi faaliyet gösterirler.

Peki, nedir bu başarılı takımların üyelerinin sahip oldukları kişilik özellikleri?

 

 

DBS

Leave a Reply