Skip to main content
search

Gelişmiş ülkelerde tarihi eserlerin yanı sıra, toplum kültürüne hizmet eden her objenin koleksiyonu ve müzesi bulunmakta. Materyal kültürü adı verilen, toplumun ortak paydasını temsil eden belli dönemlerde kullanılmış, insanların alışkanlıklarından ve yaşayışlarından kesitler sunan objeler müzelerde yer alıyor. Ülkemizde bu tür müzelere güzel bir örnek Sunay Akın’ın oyuncak müzesi.

Müzeciliğin İşlevi

Müzeciliğin işlevi, bir toplumu bir araya getiren ortak tarihsel, kültürel, sanatsal ve bilimsel bağları kurmak, korumak ve geliştirmektir. Müzeler toplumun kimliğini oluşturmayı, bu kimliğin tarih süresince gelişimlerini sergilemeyi ve diğer toplumlarla paylaşmayı sağlar. Nasıl bir ülkedeki mezarlar o ülkede yaşamış insanların varlığını kanıtlarsa, müzeler de yaşanmışları kayıt altına alıp, gelecek nesillerin geçmişlerine ve kim olduklarına ışık tutar. Bir ülkenin milli müzeleri o toplumun ortak dilini oluşturur. Bu ortak dil, o kültürü ve tarihi yansıtan bir eğitim kurumu görevi de üstlenmelidir.

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

DBS

Leave a Reply