Skip to main content
search

Yönetim Kurulu Başkanımız ve aynı zamanda Bordro Derneği Başkanı Ayşe Nazmiye Uça, Bordro Derneği adına bugünkü Dünya Gazetesi’ne ücret artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bordro Derneği Başkanı Ayşe Nazmiye Uça 2022 yılı başında gerçekleşen artışla birlikte asgari ücretin ulusal temel ücrete dönüşmek üzere olduğunu, kayıtlı istihdamın %60’ının üzerine çıkan asgari ücretli çalışan oranının dönüşü olmayan bir yola evrildiğini belirtmiş ve bu durumu düzenleyici önlem önerileri üzerine çalışmalarını aktarmıştı.

Asgari ücrete yıl ortasında tekrar artış yapılması sonrasında bu kez, 2020 yılından beri aynı kalan Asgari ücret istisnası ile ilgili konuşan Ayşe Uça şunları aktardı:

Asgari ücret artışında işveren istisnası artışı gözden mi kaçtı?

“1 Temmuz 2022 tarihindeki artış ile asgari ücretin işverene maliyeti 5.879,70 TL’den 7.603,43 TL’ye yükseldi. İşgücü piyasasının dinamikleri açısından bu artış kademeli olarak da olsa tüm çalışanlara yansıyacak bir artış olacaktır. Kurumsal şirketlerin bir bölümü İnsan Kaynakları yöneticileri ve ekipleri artışın yansımaları konusunda hummalı bir çalışma içerisindeler. Bir kesim ise hem artış öngörüleri, hem de şirketlerinin finansal gücü doğrultusunda çalışmalarını büyük oranda hazırlamış olarak bu artışı bekliyorlardı. Birçok şirket bu zorlu enflasyonist ortam içerisinde çalışanlarına adil bir artış sunabilmek adına, şirket kaynakları ölçüsünde iyileştirme yapmak için şartları zorluyorlar.

Ancak şartları bu artışı ve yansımalarını karşılamaya elverişli olmayan, ekonomik koşullardan fazlasıyla etkilenen şirketler istihdamı koruyabilmek adına kamu otoritesinden daha adil bir destek almak zorunda. Yoksa varolan şartlar birçok işverende ‘ücrete artış işe son’ hissiyatına dönüşme riski taşıyor.

İşverenlere bayram harçlığı tadında asgari ücret desteği

Enflasyonun etkisini rahatsız edici bir şekilde hissettirmesiyle birlikte yıl içinde asgari ücrette değişikliğe gidildi ve yaklaşık %30’luk bir artış gerçekleştirildi. Ancak artışın işverene yansıyan maliyetini düşürecek, istihdamın korunmasını sağlayacak bir desteğin artışa eşlik etmemesi işgücü piyasasını zorlu bir dönemece sokuyor.

Asgari ücretin artışına yönelik kararın yürürlüğe girmesinin ardından İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak 100 liralık işveren desteği açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret artışı kaynaklı işveren maliyet artışına karşı pansuman niteliği gören asgari ücret desteğinin, 2022 yılında asgari ücretin ve işverene maliyetin yüksek yüzdeli artışlarına rağmen 3,33 TL olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanması işverenler açısından oldukça umut kırıcı oldu.

“İstihdamı koruma” adına ağır şartlar

Yasalaşan asgari ücret desteği, artan maliyetlerin karşısında bir destek unsurundan ziyade “istihdamı koruma” konulu ağırlaştırılmış şartları da beraberinde getiriyor.
Destekten yararlanabilmek için, 2021 yılının en az sigortalı bildiriminin yapıldığı dönemdeki sigortalı sayısının üzerinde bir çalışan sayısını 2022 yılının ikinci altı ayında SGK’ya bildirmeniz gerekiyor.

2016 -2017 ve 2018 yıllarında da günlük 3,33 TL olan desteğin, 2022 yılındaki maliyet artışlarına rağmen şartlarının zorlaştırılarak sabit kalması işveren beklentilerini karşılamadığı gibi, finansal olarak da makul bir görüntü vermiyor. Verilecek ön şartları işverenden beklentinin istihdamı korumanın da ötesinde, istihdamın artırılması yönünde olduğunu gösteriyor.

Destekten faydalanabilmek için konulan ön şartların devamı ise şöyle;

  • 2022 yılına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde verilmesi
  • Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
  • SGK’ ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun taksitlendirilmiş olması
  • 2022 yılı için sahte sigortalılığın bulunmaması.

Çözüm ne olabilir?

  • Günlük 3,33 TL olan asgari ücret destek tutarının en az asgari ücretteki artış oranında iyileştirilmesi
  • 2022 yılı için 12 aylık sigortalı gün sayısının esas alınması
  • Geçmiş dönem istihdam sayılarına bağlı ön şartların esnetilmesi“
DBS