Skip to main content
search

Ülkemizin en temel sorunlarından biridir işsizlik ve istihdam. Ekonominin büyümesi ile doğrudan ilişkili olan istihdam, üretim ve verim ile de yakından ilgilidir. İstihdamı etkileyen önemli noktalardan biri de, istihdam üstündeki yasal yükümlülüklerdir kuşkusuz.

Ülkemizin en temel sorunlarından biridir işsizlik ve istihdam. Ekonominin büyümesi ile doğrudan ilişkili olan istihdam, üretim ve verim ile de yakından ilgilidir. İstihdamı etkileyen önemli noktalardan biri de, istihdam üstündeki yasal yükümlülüklerdir kuşkusuz.

Bir işçi çalıştırmanın maliyeti, yalnız işçiye ödenen ücret değildir çünkü. İşçi için ödenen sosyal sigorta prim leri, işsizlik sigortası primleri, damga vvergisi ve gelir vergisi, işçiye ekonomik olarak yansımamakla birlikte, işveren için doğrudan maliyet anlamını taşır. Ülkemizde istihdam üstündeki vergi ve sigorta yükünün ağırlığı güncel ve üzerinde çok konuşulan konuların başında geliyor. Kayıt dışı ekonominin de tetiklediği bu ağır yükler, işverenleri çok zorunlu olmadıkça istihdamdan kaçınmaya, işlerini mevcut işçileri ile çözmeye, yeni işçi almaktan uzak durmaya itiyor. Söz gelimi, bir çalışanın brüt ücreti esas alınarak, genel çerçevede yer alan bir işyeri için,

  • % 14 oranında SSK primi,
  • % 1 oranında işsizlik sigortası primi,
  • % 0,6 oranında damga vergisi,

Gelir vergisi matrahı ve dilimine bağlı olarak  % 15 ile % 35 arasında değişen oranlarda gelir vergisi ödeniyor. Bu kesintilerden sonra oluşan net tutar, işçinin eline geçen ücreti anlatıyor. İşçi için işverenin karşılamakla yükümlü olduğu maliyet bununla da sınırlı değil üstelik.

Yine brüt ücret esas alınarak;

% 19,5 oranında SSK primi ve % 2 oranında işsizlik sigortası primi de işveren tarafından ayrıca ödenmekte. Bu ölçüdeki yasal yükümlülükler, bir işçinin maliyetinin olması gerektiğinden çok daha fazla olması sonucunu getiriyor beraberinde.

Beklenti, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, bu kayıt dışılığın istihdama yüklediği bu ağır faturanın kabul edilebilir oran ve tutarlara çekilmesi.

İş hukukuna ve istihdam uygulamalarına ilişkin gelişmeleri,

www.datassist.com.tr tarafından hazırlanan bültenler ve sürekli güncellenen site içeriğinden takip edebilirsiniz.

DBS

Leave a Reply