İK ve bordro sektöründe şimdiye dek 1200’ü aşkın sektör profesyoneline erişmiş olan “Temel Bordro Uygulamaları Eğitimi”nin 53.’sünü, içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle online olarak düzenliyoruz! 16-21 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek eğitimimize kayıtlar, kontenjanla sınırlı!

EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFİ

Programda konularında uzman tüm İnsan Kaynakları yöneticilerinin ve uzmanların bordroya ilişkin tüm mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında geniş bilgi sahibi olabilmeleri ve yürürlükte olan güncel personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; ilgili yasalar hakkında bilgilerini tazelemeleri hedeflenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

Program, İK ve Bordrolama süreçlerinde uzman olan ya da uzmanlaşmak isteyen tüm profesyonellere yöneliktir. Eğitim, mevzuata ve uygulamaya ilişkin son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

KATILIM BELGESİ

Tüm katılımcılara eğitim sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İlknur KILKIŞ – Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi
Datassist Bordro Servisi Ekibi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Ücret ve Ücret Türleri
 • Ücretten Yapılan Kesintiler
 • SGK Primleri
 • Ücretin İşverene Maliyeti
 • Fazla çalışma/Fazla sürelerle çalışma hesaplamaları
 • Devreden SGK
 • Gelir Vergisi
 • Matrahlarından Yapılan İndirim/İstisnalar
 • Özel Sigortalar
 • Asgari Geçim İndirimi
 • İşten Çıkış Hesaplamaları
  • Kıdem – İhbar Tazminatı
  • İş Arama İzni
  • Yılık İzin Ücreti

İş Hukuku Uygulamaları

 • İş Sözleşmeleri
 • Uzaktan Çalışma
 • Geçici İş İlişkisi
 • Fesihler
 • Arabuluculuk
 • Toplu İşten Çıkarma
 • Tazminatlar
 • Yargıtay Kararları

SGK Uygulamaları

 • Sigortalılık Kavramı
 • SGDP
 • İş Yeri Tescili
 • Sigortalı Bildirme Yükümlülüğü
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı
 • Pek ve Pek Matrahı
 • İşe İade Sonucu Prim Bildirimleri
 • Devreden Matrah
 • Teşvikler 
 • Kurumdan Alınan Ödenekler ve Aylıklar
 • GSS

EĞİTİMİN TARİHİ, SÜRESİ VE YERİ

16-17-18-19-20-21 Kasım 2020
Toplamda 24 saat sürecek eğitimimiz online olarak gerçekleşecek.

KAYIT

Kayıt işleminizi gerçekleştirmek için berna.caglayan@datassist.com.tr adresiyle veya 444 4 923 (Dahili:175) numaralı telefonla irtibat kurabilirsiniz!