Aktif İlanlar

Bordro Uzmanı

Görev Tanımı

Bordro Uzmanı Görev Tanımı

Birincil Fonksiyon

 • Bordro uzmanı, müşterilerimizin bordrolarını yönetme faaliyetlerini gerçekleştirecektir.
 • Bordro uzmanı, maaş bordrosu ile ilgili mevzuata, vergilendirme kurallarına ve teşvik gerekliliklerine aşina olacak ve bilgisini bordro işleme faaliyetlerine uygulama becerisine sahip olacaktır.
 • Bordro uzmanı, Bordro Operasyonları Yöneticisinin asgari rehberliği dışında, maaş bordrolarını hiçbir yardım almadan işleyebileceği bir noktaya kadar becerilerini ve bilgilerini geliştirecektir.
 • Bordro uzmanı, asgari yardımla bordro, bordro raporları, gerekli yasal bildirimleri yönetecektir.
 • Bordro uzmanı, maaş bordrosuyla ilgili Yasal raporlar, Brüt-Net Raporlar ve Muhasebe Raporu hazırlayacaktır.

Görev ve Sorumluluklar

Asıl Görevler

 • Temel maaş bordrolarının işlenmesi ve uzlaştırılması
 • Bordro bilgilerinin mutabakatlara doğru şekilde girilmesinden sorumlu
 • Bordro bilgilerini bordro yazılımına aktarma
 • Hem basılı hem de elektronik olarak kapsamlı bordro kayıtlarının tutulmasını sağlamak
 • İş kontrol listesinin tamamlanması
 • Ödeme dosyalarının hazırlanması
 • Yasal ödemelerin ve kesintilerin hesaplanması
 • Yasal bildirimlerin ve formlarının işlenmesi
 • Müşterilerin bordro prosedür ve kılavuzunun güncel olmasını ve her zaman kullanılmasının sağlanması
 • Faturalandırma prosedürünü yerine getirebilmek adına bordro çıktılarına paralel olarak doğru işlemlerin yapılması
 • Veri Koruma düzenlemelerine uyulmasını sağlanması

Hizmet Mükemmelliği

 • E-posta ve telefon yoluyla müşterilerden, müşteri çalışanlarından ve 3. Taraflardan gelen sorulara doğru bir şekilde yanıt vermek
 • İşin doğru yapılmasını sağlamak için gayretli davranmak
 • Hataların ve sorunların Kıdemli Bordro Yöneticilerine ve Bordro İşlemleri Müdürüne bildirildiğinden emin olmak
 • Gerekirse Düzeltici Faaliyet Talep formlarının doldurmak
 • Üst Düzey Bordro Yöneticilerinin ve Bordro Operasyonları Yöneticisinin, maaş bordrolarının teslimini engelleyebilecek riskler veya sorunlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak
 • Kıdemli Bordro Yöneticilerinden ve Bordro Birim Müdürüne gerekli olduğu şekilde sorunları iletmek, yardım ve açıklama talep etmek

Takım Odaklılık

 • Takım çalışmasına katılım sağlamak
 • Düzenli ekip toplantılarında tartışılabilecek ilgili bilgileri sunmak
 • Gerektiğinde bordro ekip arkadaşlarına yardımcı olmak
 • Kişisel iş yükünü günlük bazda önceliklendirebilmek

Ticari Farkındalık

 • Herhangi bir süreç iyileştirme alanını belirlemek için Bordro Ekibi ile çalışmak
 • Bordro Operasyonları Müdürü tarafından yönetilen yeni fikirleri ve süreçleri benimsemek için inisiyatif göstermek
 • Müşterilerin anlık isteklerini ve ek gelir oluşturabilecek iş fırsatlarını belirlemek için tüm ekiple birlikte çalışmak
 • Müşteri bordro takvim ve çizelgelerinin doğru ve zamanında tamamlanmasını sağlamak
 • Müşteriye özel hizmet kapsamını ve faturalandırma oranlarını doğru uygulamak

Profesyonel ve Kişisel Gelişim

 • Eğitim gereksinimlerini belirlemek ve kişisel performans hedeflerini belirlemek için Bordro Operasyonları Yöneticisi ile birlikte çalışma
 • Yeni uygulama ve süreçleri öğrenme, rol içinde esnek olma istekliliğine haiz olabilme
 • Maaş bordrosunu etkileyebilecek yasal ve düzenleyici değişiklikler hakkında bilgi sahibi olma, takip alışkanlığı edinme

Yeterlilikler

 • SGK, iş kanunu ve bordro hesaplama konusunda en az iki yıllık deneyim
 • Soruları değerlendirme, müşterilere zamanında ve profesyonel şekilde tavsiyelerde bulunma becerisiyle yetkin sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Doğruluk ve keskinliğe güçlü bir vurgu yapan kanıtlanmış sayısal beceriler
 • İyi düzeyde BT okuryazarlığı; MS Office yazılım paketlerine aşinalık
 • Baskı altında ve sıkı son teslim tarihlerinde çalışabilme becerisi
 • Çoklu görev ve aynı anda birden fazla görevi yerine getirme yeteneği
 • Sahiplenme üzerinden hedef odaklı ve işi tamamlamaya kararlı
 • Yüksek düzeyde enerji, sebat ve inisiyatif ile kendi kendini motive edebilen
 • Proaktif, kararlı, yüksek standartları belirleme ve sürdürme becerisine sahip
 • Yüksek dürüstlük standartlarına sahip profesyonel bir tutum
 • Hizmet merkezli bir yaklaşımla müşteri odaklılık
 • Müşteriler ve meslektaşlarla ilişki kurma becerisine ve diplomasi diline sahip
 • Yeni görevleri öğrenme ve rol içinde esnek olma istekliliği
Aktif İlanlar

Başvuru Formu

Pozisyonla ilgileniyorsanız, tanışmak isteriz. Başvuru için yandaki formu doldurabilirsiniz.