Denetim ve Risk Analizi

Denetim hizmetleri, insan kaynakları süreçlerindeki sorun ve yanlış uygulamaların tespiti ile bu süreçleri iyileştirmek için uygulanabilecek çözümlerin, aksaklık yaşanmadan önce belirlenmesini sağlar.

Datassist Türkiye’deki ilk Bordro Outsourcing firması olarak edindiği 15 yıllık bilgi birikimi ile Bordro Uygulamaları, İş ve Sosyal Güvenlik konularında denetim, risk analizi ve süreç iyileştirme hizmeti vermektedir.

Hukuki tasarruflar ve risk analizi, bu konuda hukuk nosyonu içeren bir uzmanlık gerektirmektedir, bu nedenle yaratılan katma değerin yansıtılması ile sinerji yaratma isteği sebebi ile Datassist risk analizleri ve hukuki süreç uygulamaları konularında uzman hukuk birimini oluşturdu.

İş ve Sosyal güvenlik konularındaki problemlerin tespiti ve bu süreçleri iyileştirmek için uygulanabilecek çözümlerin sunulması esas olarak denetim ve sonrası süreç uygulaması veya danışmanlıktan oluşmaktadır.

Ancak her organisazyonun yapılanması ve ihtiyaçları farklıdır, siz denetim başlıklarından sizin için kritik olanları seçebilirsiniz.

Datassist Bordro Servisi

 • Bordro süreçlerinin uygulama, hesaplama ve ödeme yönünden denetlenmesi ve konudaki risklerin analizi
 • İş Kanunu bordro ve Sosyal Güvenlik konularına ilişkin güncel bilgiler doğrultusunda yönlendirmeler
 • Bordro süreçlerine ilişkin uygulama ya da mevzuata ilişkin soru ve sorunlarınız için çözümler
 • Tedarikçi taşeron uygulamaları bordro süreç, ödeme kontrolü ve risklerin değerlendirilmesi
 • Teşvik ve indirim analiz ve önerileri
 • Personel özlük süreçleri dosya ve dökümantasyon kontrolu
 • Bordro süreçlerinde ortaya çıkabilecek ya da varolan ve gözden kaçırılmış risklerinizi yada fırsatlar konusunda bilgilendirme ve çözüm önerileri ve uygulama

Datassist İş Hukuku Servisi

 • Çalışan ve hizmet verenlerin iş ilişkilerinin iş sözleşmeleri ve iş yeri uygulamaları analizi
 • Tedarikçi ve taşeron uygulamaları risk analizi
 • İş, sosyal güvenlik ve diğer kanun ve yönetmeliklerin şirket bazında dokümantasyon ve uygulamalar ile analizi
 • İş şartları ve çalışma sürelerine ilişkin değerlendirme, analiz ve öneriler
 • Çalışan ihtilafları ve iş sözleşmesi sona erme süreçlerinin kontrolü
 • Personel özlük süreçleri uygulama ve risk kontrolü
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kontrolü Yukarıdaki konular doğrultusunda bulguların analizi ve çözüm öneri ve uygulamaları

Danışmanlık ve Uygulama

Periyodik değerlendirme toplantıları ve denetlemeler ile uygulamaların mevzuata uygunluğunun sürekli kontrol altında tutulmasını sağlanır. Organizasyonunuzdaki İş ve Sosyal güvenlik uygulamalarının mevzuata uygunluğu teminat altına alınarak, iş akışınızı en sağlıklı haliyle yeniden kurgulama fırsatı sağlanır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve teknoloji çözümlerimizle
neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın