Alt İşveren Denetimi

Asıl ve alt işverenlerin kanun önünde müteselsil şekilde sorumlu olmaları, alt işverenden hizmet alımının risk noktasını oluşturmaktadır. Datassist bu risklerinizi minimize etmenizi sağlar.

Son yıllarda gitgide daha yoğun olarak karşımıza çıkan “Alt İşveren” kavramı ve “Alt İşverenden Hizmet Alınması” eylemi beraberinde çeşitli sorunları da getirmektedir.

Alt işverenlerin çeşitli kanunlarla belirlenmiş yasal yükümlüklerini yerine getirmemeleri, asıl işverenlere önemli kayıplar yaşatabilmektedir. Asıl ve alt işverenler için kanunen belirlenmiş müşterek ve müteselsil sorumluluk ilkeleri, asıl işvereni çok ciddi kanuni yaptırımlarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Datassist, asıl işverenlerin iş süreçlerinin zarara uğramadan sürdürebilmeleri adına risklerin belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin zamanında alınması doğrultusunda denetimler uygulamaktadır.

Alt İşveren Denetimi Hizmet Kapsamı

Datassist, hem sahada hem de sözkonusu süreçlere ilişkin doküman, dosya ve evraklarda gerçekleştireceği inceleme ve denetimler sonucu hazırlayacağı raporu asıl işverene sunarak risklerin önceden tespit edilerek proaktif eylemler alma imkanı sağlar.

Alt İşveren Denetimi Sonuç Raporu’nun bazı çıktıları şu şekildedir:

  • Alt işverenden kaynaklanan riskler
  • Alt işverenlerin mevzuata uygunluğu
  • Bordroların doğruluk oranı
  • Çalışma günleri bildirimlerinin doğruluğu
  • SGK işlemlerinin zamanında gerçekleştirilme oranı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki gerekliliklere uygunluk

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun servisler ve teknoloji çözümlerimizle
neler yapabileceğinizi öğrenin.

Bize Ulaşın