galata-tower

Bordro Uzmanı

İstanbul

BİRİNCİL FONKSİYON

Bordro uzmanı, müşterilerimizin bordrolarını yönetme faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

Bordro uzmanı, maaş bordrosu ile ilgili mevzuata, vergilendirme kurallarına ve teşvik gerekliliklerine aşina olacak ve bilgisini bordro işleme faaliyetlerine uygulama becerisine sahip olacaktır.

Bordro uzmanı, Bordro Operasyonları Yöneticisinin asgari rehberliği dışında, maaş bordrolarını hiçbir yardım almadan işleyebileceği bir noktaya kadar becerilerini ve bilgilerini geliştirecektir.

Bordro uzmanı, asgari yardımla bordro, bordro raporları, gerekli yasal bildirimleri yönetecektir.

Bordro uzmanı, maaş bordrosuyla ilgili Yasal raporlar, Brüt-Net Raporlar ve Muhasebe Raporu hazırlayacaktır.

 

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Asıl Görevler

 • Temel maaş bordrolarının işlenmesi ve uzlaştırılması
 • Bordro bilgilerinin mutabakatlara doğru şekilde girilmesinden sorumlu
 • Bordro bilgilerini bordro yazılımına aktarma
 • Hem basılı hem de elektronik olarak kapsamlı bordro kayıtlarının tutulmasını sağlamak
 • İş kontrol listesinin tamamlanması
 • Ödeme dosyalarının hazırlanması
 • Yasal ödemelerin ve kesintilerin hesaplanması
 • Yasal bildirimlerin ve formlarının işlenmesi
 • Müşterilerin bordro prosedür ve kılavuzunun güncel olmasını ve her zaman kullanılmasının sağlanması
 • Faturalandırma prosedürünü yerine getirebilmek adına bordro çıktılarına paralel olarak doğru işlemlerin yapılması
 • Veri Koruma düzenlemelerine uyulmasını sağlanması

Hizmet Mükemmelliği

 • E-posta ve telefon yoluyla müşterilerden, müşteri çalışanlarından ve 3. Taraflardan gelen sorulara doğru bir şekilde yanıt vermek
 • İşin doğru yapılmasını sağlamak için gayretli davranmak
 • Hataların ve sorunların Kıdemli Bordro Yöneticilerine ve Bordro İşlemleri Müdürüne bildirildiğinden emin olmak
 • Gerekirse Düzeltici Faaliyet Talep formlarının doldurmak
 • Üst Düzey Bordro Yöneticilerinin ve Bordro Operasyonları Yöneticisinin, maaş bordrolarının teslimini engelleyebilecek riskler veya sorunlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak
 • Kıdemli Bordro Yöneticilerinden ve Bordro Birim Müdürüne gerekli olduğu şekilde sorunları iletmek, yardım ve açıklama talep etmek

Takım Odaklılık

 • Takım çalışmasına katılım sağlamak
 • Düzenli ekip toplantılarında tartışılabilecek ilgili bilgileri sunmak
 • Gerektiğinde bordro ekip arkadaşlarına yardımcı olmak
 • Kişisel iş yükünü günlük bazda önceliklendirebilmek

Ticari Farkındalık

 • Herhangi bir süreç iyileştirme alanını belirlemek için Bordro Ekibi ile çalışmak
 • Bordro Operasyonları Müdürü tarafından yönetilen yeni fikirleri ve süreçleri benimsemek için inisiyatif göstermek
 • Müşterilerin anlık isteklerini ve ek gelir oluşturabilecek iş fırsatlarını belirlemek için tüm ekiple birlikte çalışmak
 • Müşteri bordro takvim ve çizelgelerinin doğru ve zamanında tamamlanmasını sağlamak
 • Müşteriye özel hizmet kapsamını ve faturalandırma oranlarını doğru uygulamak

Profesyonel ve Kişisel Gelişim

 • Eğitim gereksinimlerini belirlemek ve kişisel performans hedeflerini belirlemek için Bordro Operasyonları Yöneticisi ile birlikte çalışma
 • Yeni uygulama ve süreçleri öğrenme, rol içinde esnek olma istekliliğine haiz olabilme
 • Maaş bordrosunu etkileyebilecek yasal ve düzenleyici değişiklikler hakkında bilgi sahibi olma, takip alışkanlığı edinme
YETERLİLİKLER
 • SGK, iş kanunu ve bordro hesaplama konusunda en az iki yıllık deneyim
 • Soruları değerlendirme, müşterilere zamanında ve profesyonel şekilde tavsiyelerde bulunma becerisiyle yetkin sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Doğruluk ve keskinliğe güçlü bir vurgu yapan kanıtlanmış sayısal beceriler
 • İyi düzeyde BT okuryazarlığı; MS Office yazılım paketlerine aşinalık
 • Baskı altında ve sıkı son teslim tarihlerinde çalışabilme becerisi
 • Çoklu görev ve aynı anda birden fazla görevi yerine getirme yeteneği
 • Sahiplenme üzerinden hedef odaklı ve işi tamamlamaya kararlı
 • Yüksek düzeyde enerji, sebat ve inisiyatif ile kendi kendini motive edebilen
 • Proaktif, kararlı, yüksek standartları belirleme ve sürdürme becerisine sahip
 • Yüksek dürüstlük standartlarına sahip profesyonel bir tutum
 • Hizmet merkezli bir yaklaşımla müşteri odaklılık
 • Müşteriler ve meslektaşlarla ilişki kurma becerisine ve diplomasi diline sahip
 • Yeni görevleri öğrenme ve rol içinde esnek olma istekliliği