Skip to main content
search

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Yenilenebilir enerji nedir?

Halen pek çok ülkede enerji için ağırlıklı olarak kömür, petrol, doğalgaz kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar denilen bu kaynaklar yenilenebilir olmamasının ötesinde, çevre kirliliğine de yol açmaktadır. Diğer taraftan, bu kaynaklar sınırlı olduğundan, gün gelip tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de rezervler azaldıkça fiyatları pahalanacaktır.

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Yenilenebilir enerji nedir?

Halen pek çok ülkede enerji için ağırlıklı olarak kömür, petrol, doğalgaz kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar denilen bu kaynaklar yenilenebilir olmamasının ötesinde, çevre kirliliğine de yol açmaktadır. Diğer taraftan, bu kaynaklar sınırlı olduğundan, gün gelip tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de rezervler azaldıkça fiyatları pahalanacaktır.

Fosil yakıtların aksine rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gibi alternatif enerjiler sürekli olarak kendilerini yeniledikleri için tükenmezler, bu nedenle fiyatları da gittikçe artan bir seyirde artış göstermez.
Yenilenebilir enerji yatırımlarının çoğu, yüksek maliyetli enerji dış alımları yerine, tesislerin kurulması için malzeme ve insan gücüne yapılır. Yenilenebilir enerji için yapılan yatırımlar yapıldığı yörede kalır, iş ve lokal ekonomiler için enerji kaynağı olur. Yenilenebilir enerji teknolojileri  zaman içinde oldukça gelişmiştir, enerji üreten çoğu ülke yenilenebilir enerji ve teknolojilerini satarak ticari açıklarını kapatmaktadırlar.

Yenilenebilir enerjiler, istihdamı artırıyor

Yenilenebilir enerjiler, yoğun insan emeği gerektiriyor. Almanya örneğinde de görüyoruz ki, 2002 yılında nükleer enerji sektöründe yaklaşık 30.000 insan çalışırken yalnızca rüzgâr enerjisinde çalışan insan sayısı 53.000 i geçiyordu. Genel enerji üretimindeki payı düşük olmasına rağmen, tüm yenilenebilir enerji dallarında çalışan toplam kişi sayısı 120.000 civarındaydı. Bu sektör daha da gelişirse, dünya çapında milyonlarca insana iş imkânı sağlanabilir. Şu anda ise, Almanya’da alternatif enerji üretiminde, yaklaşık 215 bin kişi istihdam edilirken, 5 bin firmanın yıllık 4 milyar Euro civarında ciroyla iş yaptığı belirtiliyor.

Yenilenebilir enerji, göçe engel

Özellikle ülkemizde, doğudan batıya, kırsal kesimden büyük şehirlere göçün getirdiği ekonomik ve kültürel sakıntıların önüne geçecek bir yol olarak da görülebilir alternatif enerji sektörü. Bu konudaki yatırımların özellikle kırsal kesime yapılması ile, istihdam ve göç sorunlarının önemli ölçüde önüne geçebilmek de uzmanlar tarafından mümkün gözüküyor.

Yenilenebilir enerji ile ithal enerjiden vazgeçiliyor

Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımların çoğalması ile, yurt dışına olan bağımlılık azaldığı gibi, ithal enerji alımında ödenen yüksek ücretlerden de vazgeçilmiş olunuyor. Özellikle petrol ve doğalgaz konusunda yurt dışına olan bağımlılığı bilinen Türkiye için, bu enerji türü kurtarıcı olabilme potansiyeline sahip.

Türkiye’ye Dünya Bankası’ndan kaynak

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen projeler bulunmaktadır. Bunlardan 2004-2010 yıllarını kapsayan ve Dünya Bankası Takım Lideri Ranjit Lamech öncülüğü ile başlatılan ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları Projesi’nin amacı; hükümet garantileri olmaksızın, yeni Elektrik Piyasası Kanunu’nda yer alan piyasa esaslı çerçevede, özel sektörün sahip olacağı ve işletilen yenilenebilir kaynaklardan dağıtılmış üretimin arttırılmasını sağlamak, olarak belirlenmiştir,
Projenin toplam kredi tutarı 202,03 milyon dolardır. Projeyi, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Kalkınma Bankası yönetmektedir.

DBS

Leave a Reply