Skip to main content
search

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Ülkeleri Özel Kılan, Uzmanlıkları Ve Farklılıkları

İnsan nüfüsunun artması, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi de çeşitlendirdi.

Herhangi bir ürünün seçilmesi sırasında aranan özellikler, istenen ek seçenekler her geçen gün artmakta. Özellikle teknolojinin gelişmesi; sanattan spora, iletişimden dekorasyona pek çok sektörde özel çalışmalar yapılmasını, farklılığın birincil öneme sahip olmasını beraberinde getirdi.

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

İnsan nüfüsunun artması, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi de çeşitlendirdi.

Herhangi bir ürünün seçilmesi sırasında aranan özellikler, istenen ek seçenekler her geçen gün artmakta. Özellikle teknolojinin gelişmesi; sanattan spora, iletişimden dekorasyona pek çok sektörde özel çalışmalar yapılmasını, farklılığın birincil öneme sahip olmasını beraberinde getirdi.

İnsan nüfüsunun artması, teknolojik gelişmeler, ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi de çeşitlendirdi.

Herhangi bir ürünün seçilmesi sırasında aranan özellikler, istenen ek seçenekler her geçen gün artmakta. Özellikle teknolojinin gelişmesi; sanattan spora, iletişimden dekorasyona pek çok sektörde özel çalışmalar yapılmasını, farklılığın birincil öneme sahip olmasını beraberinde getirdi.

Yaptığımız çalışmaların, ürettiğimiz ürünlerin talep görebilmesi için yapılanlardan daha iyi, daha gelişmiş, daha özel olması zorunluluğu demek bu çeşitlilik ve gelişmeler. Bu farklılık ve özel seçenekler şeklinde gelişen taleplere cevap verilebilmesi için, doğal olarak, uzmanlaşmak, yalnız bir alana konsantre olmak gerek. Bireyler, şirketler, düne kıyasla çok daha spesifik çalışmak, yalnız yaptıkları işe, ürettikleri ürüne odaklanmak durumundalar.

Burada önemli noktalardan biri, hangi ürünü/hizmeti vermeye yöneleceğiniz, hangi alanda uzmanlaşmayı seçeceğiniz.

Bu seçimi etkileyen çok sayıda faktör var. Bulunduğunuz ortamdaki talepler, sahip olduğunuz ham madde, teknoloji, ulaşım benzeri olanaklar, uzmanlaşmanız konusunda önemli etkenler. Sizin yapabilirliklerinizin, yeteneklerinizin de önemli bir payı var elbet uzmanlaşacağınız, yöneleceğiniz alanı seçmeniz konusunda.

Bireylerin, kurumların belirli alanlarda uzmanlaşmayı seçtiği ya da buna zorlandığı gibi; ülkeler de böylesi bir uzmanlaşma zorunluluğu ile karşı karşıya. Bu, gerek diğer ülkelerin talepleri, gerekse coğrafya, iklim, teknoloji, ulaşım benzeri olanaklar ile yakından ilişkili. Söz gelimi, tarıma konsantre olabilmeniz için; ülkenizin iklim koşullarının, toprağın verimliliğinin buna uygun olmasına ihtiyaç var.

Uzmanlık alanının doğru seçilmesi için, doğru analiz gerekli

Ülkelerin yoğunlaştığı üretim ve hizmet sektörleri, bulundukları coğrafya, iklim koşulları, sahip oldukları bilgi birikimi ve teknolojik alt yapı ile güçlü bir bağ içinde.

Herkesin aynı alana yönelmesi, o alanda arz fazlası ve işin getirisinin azalmasına yol açması bir yana; bir başka alanda arzın talebin altında kalmasına ve sıkıntı çekilmesine yol açacaktır. Bu nedenle de; ülke olarak uzmanlaşacağınız, farklılaşacağınız alanı seçerken yakın çevreyi analiz etmek, zaten çok iyi yapılmakta olan bir işe yönelerek başlangıçta kaybetmeye aday olmamak durumundasınız. Bu biraz toplumu oluşturan bireylerin yetenekleri, öncelikleri bağlamında belirlenirken, bir bakıma da içinde yaşadığınız coğrafyadaki diğer ülkelerin seçimleri ve talepleri bağlamında saptanmakta.

Ülkeleri Özel Kılan, Uzmanlıkları Ve Farklılıkları

Söz gelimi; hemen yanıbaşınızda çok ileri teknoloji ile bilgisayar üreten bir ülke varken, bilgisayar üreticiliğine soyunmak; belki bir başka alanda çok daha etkin ve kârlı olabilecekken, daha azı ile yetinmenize yol açacak en hafif şekli ile.

Burada Kuzey Avrupa ülkelerinin teknolojiye, Güney Avrupa ülkelerinin ise tarıma yöneldiğinden; böylece de aralarındaki ticaret hacminin ve alış-veriş trafiğinin sağlıklı biçimde yürüdüğünden söz etmek gerek.

Herkesin otomobil üretimine yöneldiğini var sayalım bir an için. Bu çok sayıda gelişmiş, birbirinden özel otomobillerin sokaklarda dolaşmaya başlaması, ama örneğin bilgisayarların bilgi sayabilecek seviyeye hiç gelememesi demek olabilir.

Uzmanlaşmak, herhangi bir alandaki üretim ve hizmet kalitesinin, seçeneklerin artmasını, buna bağlı olarak da gelişmeyi beraberinde getirecek. Aynı zamanda dikkatiniz birden çok olaya dağılmadığı için hep daha iyisini, daha güzelini yapmanız mümkün olabilecek.

Bunun sonucunda hangi alanda uzmanlaşmanın en doğru seçim olacağına, neyi daha iyi yapmanın doğru olduğuna karar vermek kalıyor geriye. Bu noktada bazı kararın da; yukarıda da yer alan etkenlere bağlı kalınarak verilmesine ihtiyaç var.

Ülkenizin coğrafi yapısı, iklimi, ulaşım ve teknolojik alt yapısı, yakın çevrenizin talepleri ve odaklandığı alanlar, toplumun yetenekleri ve kapasitesi; uzmanlaşacağınız, fark yaratacağınız alanın seçilmesinde göz ardı edilemeyecek parametreler durumunda.

Bir ortamda herkes mont üretirse, soğuktan korunabilirsiniz ama aç kalma riski ile karşı karşıyasınızdır.

DBS

Leave a Reply