Skip to main content
search

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Piramidin en altına finansal yardım eli

Mikrobankacılık nedir?

Kredi vermenin sıkıntısız sürdürebilirliği konusunda hiç şüphesi olmayan birçok uluslararası banka, finansal krizin içinde yeni bir yol çizme çabasında. ABD ve Avrupa finans dünyasında yaşanan ekonomik kriz ve kredi sıkıntısıyla beraber, çoğu büyük finans kurumu dikkatini gelişmekte olan ekonomilere çevirdi. Yoksula kredi vermenin ve bankacılık hizmeti götürmenin risklerinin yanında, çeşitli finansal fırsatlar da sunabileceğine dair kanılar gün geçtikçe artıyor.

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Piramidin en altına finansal yardım eli

Mikrobankacılık nedir?

Kredi vermenin sıkıntısız sürdürebilirliği konusunda hiç şüphesi olmayan birçok uluslararası banka, finansal krizin içinde yeni bir yol çizme çabasında. ABD ve Avrupa finans dünyasında yaşanan ekonomik kriz ve kredi sıkıntısıyla beraber, çoğu büyük finans kurumu dikkatini gelişmekte olan ekonomilere çevirdi. Yoksula kredi vermenin ve bankacılık hizmeti götürmenin risklerinin yanında, çeşitli finansal fırsatlar da sunabileceğine dair kanılar gün geçtikçe artıyor.

Mikrobankacılık ile yoksullara, gelişmekte olan ülkeleri veya sektörleri teşvik etmek amacıyla bankaların ve finansal kurumların ortaya koyduğu bir sürdürülebilir büyüme sağlamak hedefleniyor.

Mikrobankacılığın en önemli araçlarından biri olan mikrokredi, normalde bankanın kredi vermeyi kabul etmeyeceği, yoksulluk sınırındaki bireylere, ülkelere, sektörlere veya şirketlere, küçük kredilerin verilmesiyle sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.  Mikrobankacılık daha geniş anlamda kredi, fon transferi ve yatırım gibi bankacılık servislerinin yoksul kesime ulaşmasını sağlar.

Farklı Coğrafyalarda Mikrokredi Öyküleri

Mikrokredi Bangladeş’te doğan bir finans inovasyonu: Çok yoksul insanların serbest iş yapmalarına, gelir elde etmelerine ve yoksulluktan kurtulmalarına olanak veren bir fırsat olarak ortaya çıkmış. Mikrokredinin başarısı sayesinde, birçok geleneksel banka mikrokredi almak isteyenleri ileriye dönük bir büyüme fırsatı olarak değerlendirmeye başladı.

Piramidin en altına finansal yardım eli

1970’lerde pilot olarak hayata geçen ACCION gibi projelerle, mikrokredinin başarılı olabileceği tahmin ediliyordu. Peace Corps’a benzer bir sistemle, Latin Amerika’nın yoksul kesimlerine yol, su ve okul yaparak faaliyet gösteren Venezuela merkezli organizasyon ACCION, bu çalışmaların yoksulların hayat şartlarını iyileştirmeye yeterli olmadığını görmüştür. Yoksulların en büyük probleminin kredi almadaki zorluk veya yüksek faizli kredileri geri ödemenin imkansızlığı olduğunu saptamıştır. Çözüm olarak ise, ihtiyacı olanlara düşük faizli ufak krediler sağlamaya başlamıştır. Ödemelerin büyük çoğunluğunun düzenli olarak yapılmasıyla, ACCION, yoksulların kötü kredi riski olduğuna dair genel görüşün yanlış olduğunu göstermiştir.

Geçtiğimiz senelerde dünyanın en büyük ve prestijli finans kurumlarından Barclays Gana da mikrobankacılık denemelerine başladı. Yepyeni bir sistem oluşturmak yerine, Ganalıların 300 yıldan beri kullandıkları Susu sistemini benimsedi ve uygulamada kolaylıkların yanında toplumun güvenini kazandı. Susu sistemi, Ganalıların paralarını güvenli bir şekilde saklamalarını, biriktirmelerini ve limitli bir krediye ulaşabilmelerini sağlıyor. Susu toplayıcı, parayı ufak bir komisyon karşılığı topluyor ve Susu hesabına yatırıyor. Kişi istediğinde parasını kullanabiliyor. Gana’daki Susu sistemi, Nijerya’da Esusu olarak biliniyor.

Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri ve TSKB

Financial Times ve IFC’nin (International Finance Corporation) ortaklaşa düzenlediği, sürdürülebilir bankacılık ödülleri her geçen sene daha fazla katılımcı arasından sahiplerini buluyor. 2006’da 90 katılımcıyla başlayan organizasyon, 2007’de 151, 2008’de ise 182 katılımcı ile gerçekleşti.

2008 Sürdürülebilir Bankacılık ödüllerinin sahipleri arasında Türkiye’den TSKB (Türkiye Sinai ve Kalkınma Bankası) da vardı. TSKB, sürdürülebilir proje finansmanı sağlarken çevre etkilerini de detaylı bir şekilde analiz eden ve uygunluğu doğrultusunda yatırım kredisini onaylayan örnek bir kurum.  Doğu Avrupa ülkeleri coğrafyasında ödüle layık görülen TSKB, sadece yenilenebilir enerji alanında 53 bağımsız projesiyle lokal lider konumunda. Çevre yönetim sistemleri alanında ISO 14001 sertifikası olan ilk ve tek Türk bankası olan TSKB inovatif finansal çözümler ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmek için, çevre ve sosyal katma değer sağlayabileceği her fırsatı değerlendiriyor.

DBS

Leave a Reply