Skip to main content
search

Uluslararası ortamlardan, farklı toplumsal kültürlerin kurumsal kültür içerisinde biraya gelmesinden kaynaklanan çeşitli zorluklar, çözülmek üzere yöneticileri bekler.

Kültürel İletişim Kazaları

Kültürler arası eğitim konusunda eksiklikler, şirket çalışanları veya beraber iş yapacak ortaklar arasında uyum sıkıntılarına yol açar.  Müşterilerin kaybedilmesi, çalışanlarda yüksek sirkülasyon, rekabet gücünde eksiklik, şirket içi güç çatışmaları, zayıf iş ilişkileri, yanlış anlaşmalar, stres, düşük verimlilik ve kooperasyonda zayıflık vs., kültürel iletişimin eksikliğinden kaynaklanır.

  • İletişim Kopukluğu:

İletişimsizlik en önemli sorun.  İletişimsizlik birebir diyalog kopukluğundan çok, bilgiye ulaşamamaktan kaynaklanır. Örneğin; pozitif veya negatif geri bildirim vermemek, çalışanları kararlar ve aşamalar konusunda ve bu kararların onları nasıl etkileyeceği konusunda bilgilendirmemek, üst yönetimle çalışanlar arasında net bir ayrım olarak algılanır. Eğer müdürler bilgi verme konusunda çok seçici davranıyorlarsa, çalışanlar arasında şüphe ve kıskançlık oluşturabilirler.

Batı’da genellikle tek yönlü bir iletişim silsilesi gözlenir. Çalışanlar müdürlerine, müdürler üst yönetime rapor ederler.  İdeal olan ise, iletişimin çift yönlü olmasıdır.

  • Dilden Kaynaklanan Zorluklar:

1. Uygun olmayan bir dil kullanımı:  Tonlama, vurgulama ve kelime seçiminden kaynaklanan yanlış anlaşmalar.  Eleştirel yaklaşım sürekli yanlışlara ve eksiklere odaklanırken; destekleyici dil, güvenin artmasına ve karşılıklı ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunur.

2. Yabancı dil kullanımı: Günümüz iş hayatında, aynı ofiste 50 farklı ana dili konuşan çalışanlar aynı çatı altında bir arada çalışıyorlar.  Ofisin ana dilinin belirli olması iletişim anlamında bir artı oluşturuyor. Bu ana dilin oluşturulması gerektiğinin, kimsenin dışlanmaması açısından ofis ana dilinin ofiste kullanılması gereken dil olduğunun herkes tarafında anlaşılması; dolayısıyla herkesin akıcı şekilde ofis dilini konuşuyor olması, son derece önemlidir.

  • Kültürler Uyuşmazlıkları:

Uluslararası işlerde, milliyet ve kültürel zemin açısından çeşitlilik gösteren, dil, değerler, düşünce sistemi, iş etiği, iş uygulamaları, etiketi ve beklentileri anlamında farklı altyapılara sahip çalışanlar bir araya gelerek o şirketin kültürünü benimserler.

Karşılıklı kültür farklılıkları takım uyumu veya çalışan verimliliği gibi alanlarda şirket işleyişini negatif olarak etkileyebilir.  Bunu önlemek adına, bu konuda deneyimli danışmanların bulunması ve problem yaşayanlara yardımcı olunması, ilerde yaşanacak kolektif problemlerin engellenmesine yarayabilir.

DBS

Leave a Reply