Skip to main content
search

isverenin-hakli-sebeple-is-sozlesmesini-fesih-yetkisi4857 Sayılı İş Kanunu 25/II-a

Çalışma hayatında karşılaşılan durumlardan birisi de ahlak ve iyi niyet kurallarına riayet edilmemesidir. Bu durumun oluşturabileceği sonuçlar sebebiyle, iş sözleşmesinin taraflarına bir takım hak ve yükümlülükler sunulmuştur. İşveren ve iş gören karşılıklı edim ve ifa ile birbirlerine karşı sorumluluk taşımaktadır. Özellikle iş ilişkisinin kurulması aşamasında tarafların birbirine karşı dürüstlük kuralı gereğince hareket etmesi Kanunun aradığı önemli noktalardan birisidir. Yazımızda 4857 Sayılı İş Kanunun işverene derhal fesih hakkı tanıdığı 25/II-a bendi üzerinde duracağız.  İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması yani Kanunda bahsedilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden kısmen de olsa bahsedeceğiz.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller

İş hayatında en sık karşılaştığımız sorunların başında gelen bu durum, gerekli vasıflara sahip olmayan kişilerin ilgili pozisyonlarda büyük krizlere neden olmasıdır. İşe alım süreçlerini, mülakat, sınav ve test aşamalarından geçerek işe alımı yapılan personelin açık pozisyona biçilmiş kaftan olduğunu düşünülerek sorumluluklar verilmesi sonrası yaşan aksilikler, işvereni ve işi daima sıkıntıya sokmuştur. Bu tip durumlar da kişinin vasıflarının aslında beyan ettiği düzeyde olmadığı anlaşıldığı zaman, iş akdi tazminatsız olarak feshedilebilmektedir. İşverenin hem maddi olarak kayba uğraması hem de prestij kaybı yaşamasına neden olan bu durum, yani işverenin aslına uygun olmayan bilgilerle yanıltılması, derhal fesih sebeplerinden biridir.
İşverenin yanıltılması genel olarak yedi başlık altında toplanmaktadır;

-İşçinin İşvereni gerekli vasıflar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yanıltması
-İşçinin Kimliği ile İlgili Olarak İşvereni Yanıltması
-İşçinin Bir Önceki İşiyle İlgili Olarak İşvereni Yanıltması
-İşçinin Sağlık Durumuyla İlgili Olarak İşvereni Yanıltması
-İşçinin Sabıka Kaydıyla İlgili Olarak İşvereni Yanıltması
-İşçinin İşvereni Hileyle Yanıltması

Yukarıdaki saydığımız hallerin varlığı halinde ve özellikle somut deliller ışığında ispat edilmesi durumunda, işverenin iş akdini haklı ve bildirimsiz olarak derhal fesih hakkı bulunmaktadır.

DBS

Leave a Reply