Skip to main content
search
asgari ucret yillik maliyet karsilastirmasi

“İşe Almak Sizden Sigortası Bizden”

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) bu yeni sloganı Kurum tarafından bizzat ilgili işyerlerinde ücretsiz olarak düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanları istihdam edecek işverenlere sağlanacak prim teşvikini ifade etmektedir.
İşveren hiçbir maliyete katlanmaksızın İŞKUR’dan kendi işyerinde 320 fiili işgününe kadar sürebilecek işbaşı eğitimi talep edebilecek ve eğitime katılanları istihdam edenlerin sigorta primi işveren payı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işbaşında öğrenme programıdır.

Hangi işyerleri yararlanabilir?

 • En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı özel sektör işyerleri, vakıflar, dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar bu programdan yararlanabilir.
 • Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerin tamamı bu programdan yararlanabilmektedir.

Program’dan kimler yararlanır?

 • 15 yaşını doldurmuş İŞKUR’a kayıtlı bütün işsizler,
 • 15 yaşını doldurmuş bütün öğrenciler,
 • Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri,
 • Yaz dönemi zorunlu staj yapan üniversite öğrencileri.

Katılımcı sayısı ve süresi nasıl belirlenir?

 • İşyerinin aynı il sınırları içerisinde çalışan toplam işçi sayısı üzerinden kontenjan hesaplanmaktadır.
 • İşyerleri çalışan sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı alabilir.
 • 2 ile 10 arasında çalışanı varsa %10 kontenjana göre 1 kişi,  %30 kontenjana göre 3+1 = 4 kişiye kadar katılımcı alabilir,
  İşveren katılımcıların %20’sini işe almayı taahhüt ederse en fazla çalışanların %10’u kadar, %50’sini işe almayı veya yerleştirmeyi taahhüt ederse %30’u kadar katılımcı alabilir.

Katılımcıların çalışma süresi nedir?

 • Programdan katılımcılar; 24 aylık süre içerisinde en fazla 320 fiili iş gününe kadar yararlanabilir.
 • Günde en az 5, en fazla 8 saat, haftada 45 saati geçmemek üzere, haftada en fazla 6 gün (resmi tatiller hariç) işyerinde çalışarak deneyim kazanırlar.
 • Vardiyalı çalışan işyerlerinde katılımcıların kabul etmesi durumunda vardiyalı olarak ta program yapılabilir.

Programa kimler katılamaz?

 • İşverenin birinci ve ikinci derece yakınları,
 • İşyerinden son 3 ay içerisinde işten ayrılanlar,
 • SGK’da sigortalı olanlar, emekliler ve aktif çalışanlar programa katılamaz.

Katılımcının ücretini kim ödüyor?

 • Katılımcıya İŞKUR tarafından günlük 50 TL cep harçlığı verilir,
 • 30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından ödenir.
 • Katılımcı; program süresince isteğe bağlı sigortalı olabilir.

Örnek: 1 kişi haftada beş gün, ayda 22 gün işbaşı eğitim programına katılırsa 1.100 TL, haftada altı gün, ayda 26 gün işbaşı eğitim programına katılırsa 1.300.TL ödenmektedir.

 • İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur,  ilave ücret ödemek isterse ödeme yapabilir.

İndirilecek Gider İmkânı

6645/9 Md. (193 sayılı GVK Md. 40/11)
11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar; (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar, aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.)” şeklinde yapılan düzenlemeyle indirilecek giderler arasında sayılmıştır.

İŞVEREN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

6645 Sayılı Kanunun 28. maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna eklenen geçici 15. madde uyarınca;
31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan, 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olan kişilerin; programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmesi halinde;

 • İmalat sanayi sektöründe 42 ay,
 • Diğer sektörlerde 30 ay boyunca,

işveren payı sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanacaktır.

Programda İstihdam Yükümlülüğü Var mı?

 • İstihdam zorunluluğu yoktur, ancak işveren bir yıl içerisinde programdan tekrar yararlanmak isterse;
 • Programından yararlanan katılımcıların en az % 50’sinin 1 yıl içerisinde en az 60 gün kendi işyerinde veya başka bir işyerinde aynı meslekte istihdam edilmiş olması,
 • Çalışanların %10 kadar kontenjandan yararlanmışsa %20’sinin istihdam edilmiş olması gerekir.

İşveren yükümlüğünü yerine getirmezse herhangi bir para cezası yoktur, sadece 1 yıl süreyle çalışmaya ara verilir.

Diğer Şartlar

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermesi ve prim ve idari para cezası bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırmıyor olması gerekir.

Başvuru

İşbaşı eğitim programlarından yararlanmak isteyen işyerleri 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvurabilirler.

DBS

Leave a Reply