Skip to main content
search
is-guvenligi-hukumlerine-uymayan-isci-tazminatsiz-isten-cikarilabilecek

Ülkemizde gerçekleşen iş kazalarının son dönemlerde maalesef giderek artması ile birlikte çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışabilmelerini sağlayabilmek açısından hayatımızda önemli bir yer tutan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, önemli değişiklikler gündeme gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 09.12.2014 tarihinde Meclise sunulmuştu. Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Tasarı’nın en dikkat çekici maddelerinden birisi de işçilerin 6331 sayılı Kanunda yer alan iş sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi açısından hükümler içeriyor olmasıdır.

6331 Sayılı Kanuna Tasarı ile Yeni Fıkra Eklenecek

Tasarı gerekçelerinde madde ile; işçilerin 6331 sayılı Kanunda yer alan iş sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi amaçlanmıştır. İşverene; yükümlülüklerini yerine getirmeyen işçilere yazılı olarak hatırlatma, tekrarı halinde ise haklı fesih yetkisi getirilmiştir.
Meclise sunulan Tasarının 2.maddesinde; 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İş sözleşmesi ile çalışanların bu maddede belirtilen yükümlülüklerini kendisine yazılı olarak hatırlatıldığı halde yerine getirmemesi, işveren bakımından iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre haklı nedenle derhal fesih hakkı doğurur.”

3 Defa İkaz Kuralı Şart

4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre haklı nedenle derhal fesih hakkı uygulanabilmesi çeşitli kurallara bağlanmıştır. İşçinin iş güvenliği kurallarına uymaması durumunda işten çıkarılmasına ait madde de farklılık yapılarak, 3 defa ikaz kuralı getirildi. Buna göre, işverenin, kişisel koruyucu donanımı kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyucusunu etkisiz hale getirmesi, iş ile ilgili emniyet kurallarına uymaması dolayısıyla 3 defa uyarılan işçinin iş akdini feshetme hakkı olacak.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “Çalışanların Yükümlülükleri” başlığı altında 19.maddesinde belirtilen hususlar sayılmıştır.

“MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.”

Tasarının Meclis Genel Kurulunda Yasalaşması halinde yukarıdaki maddeye eklenen fıkra ile İş sözleşmesi ile çalışanların 19.maddede belirtilen yükümlülüklerini kendisine yazılı olarak hatırlatıldığı halde yerine getirmemesi, işveren bakımından iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre haklı nedenle derhal fesih hakkı olarak kullanabilecektir.

DBS

Leave a Reply