Skip to main content
search
anonim-sirketlerde-sirket-ortaklarinin-sigortaliligi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 329. maddesinin 1. fıkrasına istinaden; Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Anonim Şirketi ortaklarının Sosyal Güvenlik Statülerine değinecek olursak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince sigortalı sayılacaktır. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları ile kurucu ortakları ise sadece bu statülerinden dolayı sigortalı sayılmayacaklardır.

anonim-sirketlerde-sirket-ortaklarinin-sigortaliligi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 329. maddesinin 1. fıkrasına istinaden; Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Anonim Şirketi ortaklarının Sosyal Güvenlik Statülerine değinecek olursak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince sigortalı sayılacaktır. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları ile kurucu ortakları ise sadece bu statülerinden dolayı sigortalı sayılmayacaklardır.

Sigortalılığın Başlangıcı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

Sigortalılığın Başlangıcı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden; Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kuruluna seçildikleri tarihte başlar. Bildirim Süresi açısından; 5510 sayılı Kanunun 8. maddesinin 3. fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden; Bu kapsamda sigortalı olan ortaklar, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna şirket yetkilileri tarafından bildirilecektir.

Örneğin; XYZ unvanlı Anonim şirket 5 ortaklı olarak 01.10.2014 tarihinde kurulmuş olup, 05.10.2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklardan 2 kişi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu kişilerin yönetim kuruluna seçildikleri tarih şirket yetkililerince 19.10.2014 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek, 2 yönetim kurulu üyesi ortağının (4/b) sigortalılığı 05.10.2014 tarihinde başlatılacaktır.

Sigortalılığın Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 9.maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14.maddesi gereği; Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erer. 2013/11 sayılı Genelgeye kadar sigortalılığın sona ermesi bildirimi şirket yetkilileri ve sigortalıların ortak yükümlülüğü altında iken 2013/11 sayılı SGK Genelgesi ile sigortalılığın sona erdiğinin bildirim yükümlülüğü ister sigortalılar ister şirket yetkilileri tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Sigortalılık statüsünün sona erdiğinin bildirilme süresi; Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erer. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 9. maddesinin 3. fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14.maddesi gereği; Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının görevlerinin bittiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle, sigortalılar veya şirket yetkilileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecektir. (2013/11 sayılı Genelge)

DBS

Leave a Reply