Skip to main content
search

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Altta kalanın canı çık'ma'sın diye, MİKROBANKACILIK

İnsanlık tarihi boyunca, insanların bir arada yaşamalarına, yerleşik yaşamın kalitesini artırmaya yönelik pek çok felsefe, pek çok sistem gelişmiş, kullanılmış, denenmiştir. İnsanların daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmaları, büyüme ve gelişmenin sürekliliğinin sağlanması; bütün bu akım ve yöntemlerin temelde yatan amacı durumundadır. Teknolojinin ve iletişim olanaklarının gelişmesi sonucunda; dünya küçülmeye başladığından bu yana, önceleri göz ardı edilen, uzak görülen coğrafyaların insanları da sistemin bir parçası durumuna gelmiş, yeni açılımlara gereksinim doğmuştur.

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Altta kalanın canı çık'ma'sın diye, MİKROBANKACILIK

İnsanlık tarihi boyunca, insanların bir arada yaşamalarına, yerleşik yaşamın kalitesini artırmaya yönelik pek çok felsefe, pek çok sistem gelişmiş, kullanılmış, denenmiştir. İnsanların daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmaları, büyüme ve gelişmenin sürekliliğinin sağlanması; bütün bu akım ve yöntemlerin temelde yatan amacı durumundadır. Teknolojinin ve iletişim olanaklarının gelişmesi sonucunda; dünya küçülmeye başladığından bu yana, önceleri göz ardı edilen, uzak görülen coğrafyaların insanları da sistemin bir parçası durumuna gelmiş, yeni açılımlara gereksinim doğmuştur.

Sosyal yapılanmayı tanımlamak için çokca kullanılan bir tanımdır piramit benzetmesi. Toplumların piramitte olduğu üzere, en alt düzeyden başlayarak, gittikçe daralan bir yapıda yukarı doğru yükseldiklerinden söz edilir.

Piramit benzetmesi, yukarıda birileri olacağına göre; aşağılarda birilerinin de olacağına ve o aşağılardakilerin yukarıdakileri taşımak için var oldukları yanılgısına düşülmesine yol açabilir. Oysa ne sosyal yaşamın, ne de insanlığın amacı birilerinin başkaları için var olmasını amaçlamaz. Ekonomik politikalar, finansal uygulamalar piramitin tepesindekileri esas alınarak saptana geldi uzun yıllar boyu. Ancak;işte iletişim ve teknoloji olanaklarının geldiği noktada, piramitin altına göz atmak gerektiği, bu yapısıyla piramitin daha fazla ayakta kalamayabileceği anlaşılmaya başlandı.

Bu gerçeğin görülmesi ile birlikte, yoksul bireyleri, gelişmekte olan ekonomileri dikkate alan finansal projeler ve bankacılık operasyonları uygulamaya konuluyor. Bu uygulamaların en etkin ve dikkat çeken örneklerinden biri; alım gücü düşük, görece yoksul olan bireylerin gelişimini, yukarıya doğru çıkmalarını amaçlayan mikro bankacılık ve mikro kredi operasyonları.

Mikro operasyonların makro tabloları iyileştirmesi…

Altta kalanın canı çık'ma'sın diye, MİKROBANKACILIK

Bankacılık ve finans piyasaları, görece kolay; güvenilir ve zengin piyasalara ve bireylere ilgi gösterdi uzun zaman. Hizmetlerini, seçeneklerini, olanaklarını onları kazanabilmek, elinde tutabilmek, memnun edebilmek yolunda kullandı. Ancak; geçtiğimiz zaman dilimi içinde finans piyasalarını sarsan ve krizin kapısına getiren gelişmeler, yeni birşeyler yapmak, yeni bir soluk getirmek gereğini kaçınılmaz kıldı.

Güvenilir, geri dönüşüm olasılığı yüksek kredi operasyonlarında oluşan tıkanma, bankacılık ve kredi oparasyonlarında yeni bir çalışmayı kendiliğinden destekledi.

Finans kurumları kendilerinin ve dünyanın sürdürülebilir bir büyüme gösterebilmesi için, daha önce pek fazla dikkate almadıkları yoksul bireyler, onların aktörlüğünde de gelişmekte olan piyasalara yönelmeye başladı. İlk bakışta güvenilir değilmiş gibi gözüken bu kaynak, doğru projelendirmeler ve krediler kullanıldığında oldukça parlak bir gelişme ve büyüme olanağı sunmakta. Bunun en önemli nedenlerinden biri, sözünü ettiğimiz piyasaların doygunluktan uzak, büyüme ve gelişmeye açık pozisyonları olarak gözükmekte. Küçük kredi operasyonları ile yoksul ekonomilerin aktörleri desteklenerek, kendileri ile birlikte ekonomilerini de büyütmeleri sağlanabilmekte. Bu operasyonların önemli enstrumanlarından biri de; dünyanın ve çevrenin korunmasına, büyürken tüketmemeye dayalı stratejiler geliştirilmesi.

Gelişmekte olan ekonomi ve bireylerin desteklenmesi, başlangıçta güvenilir gözükmemekle birlikte, alınan risklerin küçük olması, gelişmeye açık piyasalarda küçük finansmanlarla büyük işler yapılabilmesi benzeri avantajları taşıyor finansman ve kredi operasyonu aktörlerine. Desteklenen küçük kuruluşlar gösterdikleri performans ve büyüme başarıları ile gerek kendilerini, gerekse finansörlerini mutlu etme yolunda önemli mesafeler kat etmekteler. Gerçekleştirilen bu mikro operasyonların başarısı, toplamda yine makro dengelere katkı sağlamakta, kilitlenmeye ve daralmaya doğru giden sistemi rahatlatmakta.

Mikrokredi ve bankacılık öylesine bir öneme doğru gidiyor ki; bu alanda en başarılı projeler, en etkin sonuçlar için düzenlenen yarışmalar, verilen ödüller gündemde bir süredir. Türkiye açısından en ilgi çekici olan; Sürdürülebilir Bankacılık ödüllerinin sahipleri arasında bir Türk bankasının, Türkiye Sinai ve Kalkınma Bankası’nın (TSKB) da yer alması. Çevreye olan duyarlılığı ile öne çıkan TSKB, bu alanda dikkati çeken tek banka durumunda.

Yukarıdakilerin gidebilecekleri bir yer kalmadığında, aşağıdakileri yukarı çekebilmenin bir yolunu aramaları ve bulmaları kaçınılmaz. Piramit çökerse, en ağır hasarı en tepedekiler alacaktır kuvvetle muhtemel çünkü.

DBS

Leave a Reply