Skip to main content
search

29-ekim-tatilinde-calisilabilir-mi

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına, 1925’ten itibaren her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan ulusal bir bayramdır.

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nun 1. Maddesine göre, 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.
Bayram 28 Ekim günü öğleden sonra saat 13.00’ten itibaren başlar ve 1,5 gün resmi tatil kabul edilir.
Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nun 2. Maddesine göre, 29 Ekim’de Resmî  ve özel bütün işyerlerinin kapatılması zorunludur.
Diğer günlerde ise, sadece resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

İşin niteliği gereği sürekli çalışmak zorunda olan hastaneler, havalimanları, fırınlar, oteller gibi işyerleri için yasalarda özel bir düzenleme ve yasak getirilmemiştir.

Yasal zorunluluğa rağmen,29 Ekim günü özel işyerlerinin kapatılması gerekirken buna uymamanın cezai yaptırımı yasalarda gösterilmemiştir.
Yargıtay bir kararında kanunsuz suç olmaz görüşünden hareketle, buna ilişkin davaları reddetmiştir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma;

4857 Sayılı İş Kanununun 44. Maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı;
-Toplu iş sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilir.
-Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde, çalışılması için işçinin onayının alınması gereklidir.
-Ortada sözleşme yoksa ve işçiden onay alınmamış ise, işçi zorla ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz.
Toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmelerine; hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere, yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz.

Bayramda Çalışılması Durumunda İşçiye Ödenecek Ücret

Genel tatil ücreti 4857 Sayılı Kanunun 47. Maddesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.
Çalışmaları durumunda, çalışmadan alacağı o günün ücretine ilave olarak ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir.
Yasal olarak Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim öğleden sonra başladığı için, 28 Ekim 13.00’ten sonra çalışılması halinde normal ücretine ilave olarak yarım günlük ücret ödenmelidir.
Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde çalışılması durumunda ise o günün ücreti bir kat arttırılarak ödenir.
Yani personel kaç saat çalışıyorsa ona isabet eden çalışmasa da alacağı bir saatlik normal ücret ve buna ilave olarak çalıştığı için hak ettiği bir saatlik ücret ödenir.
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

Örnek hesaplama;
Brüt ücreti 3.000 TL olan bir çalışan 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim’de tam gün çalışırsa, fazla mesai ücreti ne olur?
28 Ekim Öğleden sonra 13.00’ten sonra çalışması durumunda;
3.000/225=13,33 TL
Günlük 7,5 saat yarım gün 3,75 saat
3,75*1*13,33=50 TL
29 Ekim’de çalışılırsa;
3.000/225=13,33
7.5*1*13,33=100 TL
Toplam: 50+100=150 TL mesai ücreti ödenmelidir.

DBS

Leave a Reply