Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ortaklığı ile bu dönem 41. kez düzenlenen Temel Bordro Uygulamaları Eğitimimiz 6 Ekim Perşembe günü Temel Bordroya Giriş ve Brütten Nete Çözümlü Anlatım konuları ile başladı.   Eğitimimizin eğitmeni Bordro Uzmanı ve Eğitim Sorumlusu Gözde Ulay’dı. Ardından Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden Profesör Doktor İlknur Kılkış ile Genel İş Hukuku ve Üccretin Hukuki Boyutu ile Tazminatların Hukuki ve Teknik Boyutu konuları işlendi.   Eğitimimizin ikinci günü, eğitmenliğini Dr. Burçin Doğru’nun yaptığı Ücretin İK’daki Yeri konusu ile başladı. Bu keyifli ders sonrası Eğitmenliğini Datassist Mevzuat Kulübü üyesi, Bordro Uzmanı ve Datassist Eğitim Sorumlusu Gözde Ulay’ın üstlendiği Fazla Mesai Hesaplamaları, Gelir Vergisi ve Gelir Vergisi Matrah İndirimleri ile SGK Matrah İndirimleri konusu ile eğitimimiz devam etti.  

Eğitimimiz üçüncü gün olan 12 Ekim Perşembe günü ise Ücret ve Tazminatların SGK Boyutu konusu ile devam etti. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun eğitmenliğinde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun detayları tartışıldı. Temel Kavramlar, İşveren ve Alt işveren Yükümlülükleri, İş Kazası, Meslek Hastalığı, Prime Esas Kazançlar, SGK Teşvikleri, Kısa Vadeli Sigorta Uygulaması ve Genel Sağlık Sigortası konuları sonrası eğitimimizin SGK bölümü sona erdi.   13 Ekim Cuma günü ise, Bordro Uzmanı ve Datassist Eğitim Sorumlusu Gözde Ulay’ın sunumuyla Devreden SGK Matrahı ve Asgari Geçim İndirimi konuları işlenirken; günün ikinci yarısında ise Datassist İmplementesyon Müdürü Didem Sala’nın Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları, Peşin Ödenen Yıllık İzin hakkındaki anlatımını dinledik.   Eğitimimizin beşinci ve son gününde, Datassist Grup Operasyon Yöneticilerinden Erdal Yurtalan’ın sunumuyla AR-GE Teşviki, Bölgesel Teşvik, Engelli Teşviki, 6111 Teşviki vb. tüm SGK teşvikleri ve 9 Şubat itibarıyla duyurusu yapılan SGK ve Gelir Vergisi Teşvikleri de örnek hesaplamalarıyla katılımcılara aktarıldı. Bu anlatım sonrasında Genel Müdürümüz Ayşe Nazmiye Uça kariyer hikayesiyle başladığı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları anlatımını gerçekleştirdi. Son olarak, eğitimimizin en çekişmeli ve eğlenceli bölüm olan Vaka Çalışmaları vardı!

Bir Sonraki Eğitimimiz Ne Zaman?

Tüm eğitmenlerimize, katılımcılarımıza ve bizi 5 gün boyunca misafir eden Boğaziçi Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz. Aralık ayında düzenlenecek olan 42. Dönem Temel Bordro Uygulamaları ve diğer eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi için eğitim sayfamızı ziyaret edebilir ve Berna Çağlayan’dan (berna.caglayan@datassistold.local) bilgi alabilirsiniz! #BordronunSifresi   Eğitimimizden fotoğraflar için: