OUR SERVICES

Çalışanla Birlikte Çalışan Platform

Dakika, Datassist Bordro Hizmetleri tarafından geliştirilmiş bir personel yönetim platformudur. % 100 web tabanlı bordro hesaplama merkezli yazılımımız, SaaS modelinde altyapı ve lisans yatırımı yapılmaksızın kullanılabilir.

Self servis ekranlar aracılığıyla son kullanıcılar için görüntüleme, düzenleme ve yazdırma yetenekleri yazılım karakteristiğimizi bordro ile ilgili süreçlerde daha esnek bir yapı haline getirir. Dakika tamamen online ve self servis yapısıyla bordro hesaplama, izin, fazla mesai, arşiv ve personel veri yönetimi gibi İK süreçlerini kolaylaştırır.

Monitoring, editing and printing abilities of various sections for end users via self service screens makes our software characteristic be more flexibilty structure in Payroll related processes for your companies. With its fully online and self-service structure, Dakika facilitates HR processes such as payroll calculation, vacation, overtime, archive and personnel data management.

01
ERP’ler ile Entegrasyon

Platformumuz HRIS (SuccessFactors, Workday, Peoplesoft), muhasebe yazılımı yönetimi (Oracle, SAP, Logo) ve çeşitli PDKS sistemleri ile sorunsuz bir şekilde entegre olun.

02
Gerçek Zamanlı Veri Takibi ve BI

Masraf merkezi, ayrıntılı vergiler, yan haklar ve genel istihdam maliyetleri hakkında sürekli güncellenen raporlara ulaşın.

03
Hatasız bordro için Otomasyon

Otomasyon yetenekleri sayesinde, karmaşık bordro denkleminde insan hatasına yer bırakmaz, mükemmel sonuçlar ortaya koyar..

04
Tek noktadan bordo yönetimi

Zor ve külfetli manuel veri girişini süreçlerinizden eleyin. İşe girişten işten çıkış işlemlerine kadar, çalışanlarınızın her türlü bordro ve bağıntılı legal süreçlerini tek bir platformdan yönetin.

05
Çalışanla Birlikte Çalışan Portal

Çalışanlarınızın ihtiyaçlarına yönelik bir portal. Çalışanlar maaş bordrolarını görebilir, izinleri ve fazla mesaileri yönetebilir, hiyerarşik onay mekanizmasında yöneticilerinden onay talep edebilir.