Değişim Yelpazesi Yazıları

Fırtına öncesi sessizlik

firtina-oncesi-sessizlik-cover

Datassist’in katkılarıyla Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

İşinizi iyileştirmek için özgün fikirlere ve bunları ortaya çıkartmak için Beyin Fırtınalarına ihtiyacınız var. Her yeni fikrin çok kısa bir sürede kopyalandığı bir rekabet piyasası içinde ayakta kalabilmek için başka bir yol yok.

Şirket dinamiklerine hakim olan kadro ile yeni fikirler geliştirmek, ancak doğru yönetilen bir beyin fırtınası ile mümkündür. Beyin fırtınası iyi uygulandığı takdirde, ilk akla gelen fikirlerin ardından daha az belirgin fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olur.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Devler liginden oyuncu çalmak

Datassist’in katkılarıyla Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

devler-ligi

Üniversiteden yeni mezun oldunuz. Sınıfınızın en iyilerindensiniz. Birkaç şirketle iş görüşmeleriniz oldu, teklif aşamasına iki şirketle geldiniz. Şirketlerden biri çok uluslu dünya devlerinden, diğeri ise piyasada tanınan küçük çaplı bir aile şirketi. Varsayalım iki teklifin şartları benzer… Hangi teklifi kabul edersiniz?

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Büyüyen Çin’in Yeni Kaynağı, Afrika

Büyüyen Çin'in Yeni Kaynağı, Afrika

Dünyanın tek bir pazar olmaya doğru yol alması; herhangi bir ülkenin ekonomik büyümesinin, bir başkasından etkilenmesi sonucunu doğurmakta. Artık hiçbir ülkenin öyle kendi başına stratejiler geliştirmesi, dünyada olup bitene gözlerini kapatması olası değil. Hemen tüm ülkelerin ekonomi politikaları, büyüme stratejileri, hatta üretim ve tüketim alışkanlıkları dış etkenlere, dünyadaki diğer gelişmelere açık duruma geldi.

Read More
Değişim Yelpazesi Yazıları

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

İşverenlerin tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler, aylık prim ve hizmet belgesinin, aylık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesinin ve yıllık itibari hizmet süresi prim belgesinin dayanağı belgeler niteliğinde sayılmaktadır. Datassist Bordro Servisinin mevzuata ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili yükümlülükleri şu şekildedir. Bir iş sözleşmesine dayanarak sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23 ‘ünde saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla kuruma gönderilmek zorundadır. Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59’a kadar kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir.

Read More