Atatürk’ten Liderlik Dersleri

degisim-yelpazesi/ataturk-ten-liderlik-derslerikDatassist'in katkılarıyla 30 Ağustos 2016 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Atatürk’ün askeri dehası ve devrimci devlet adamı kimliğiyle başardıkları dünya genelinde tarihçiler ve siyaset bilimciler tarafından analiz edilmiş ve bu analizlerden kitaplar derlenmiştir. Atatürk’ün liderliğinden sadece sosyal bilimcilerin değil, her alanda çalışan profesyonellerin öğreneceği birçok değerli ders vardır.

Tarihçi, gazeteci, yazar Austin Bay, Atatürk’ten liderlik dersleri adındaki kitabıyla ilgili verdiği bir röportajda Atatürk’ü 20.yüzyılın en başarılı devrimci lideri olarak tanımlar. Ne Vladimir Lenin, ne Mao Tse-tung, ne Ho Chi Minh, ne de Gandhi… kazanılması imkansız bir savaşı Kurtuluş Savaşı’na çevirerek tüm dünyaya, hem de saltanatı ve hilafeti kaldırarak ve milli egemenliği ilan ederek padişah yandaşlarına ve mandacılara olağanüstü devrimini kanıtlar. İçte ve dışta verdiği zorlu mücadelenin sonucu modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurar. Ardından, Cumhuriyetin ilk yıllarından yaşamının son günlerine kadar olan süreye sığdırdığı devrimler, Halil İnalcık’ın Osmanlı ve Modern Türkiye kitabında yazdığı gibi, "Atatürk’ün yalnız büyük bir askerî stratejist değil, aynı zamanda usta bir siyaset stratejisti” olduğunun kanıtıdır.

Varlık Barışı Yolda

varlik-barisi-yoldaUzun zamandır konuşulan varlık barışını ilgilendiren maddeler “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” tasarısından çıkartılarak mecliste ayrıca görüşülmek üzere bir “kanun teklifi” olarak yeniden düzenlendi. Meclisin tatile girmesiyle varlık barışının yasalaşması bir sonraki dönemin ilk gündem maddelerinden birini oluşturacak gibi görünüyor.

Bu kanun tasarısının yasalaşması ile global olarak dolaşan varlıkların ülkeye vergisiz ve denetim olmadan girişine olanak sağlanmış olacak. Yurt içi kayıtsız varlıkları kapsamayan bu uygulama ile yurt dışında kayıtsız olarak bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilerek ekonominin kaynak ihtiyacını değerlendirmek hedefleniyor.

Matematik Hayatın İçinde

degisim-yelpazesi/matematik-hayatin-icindekDatassist'in katkılarıyla 23 Ağustos 2016 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Okul sıralarından hayatın içine matematik her yerde… Girişimcinin işletmesi için yaptığı planlarda, borsa analistlerinin karmaşık algoritmalarında ve hatta aşkta...

Ortaokul ve lise çağında matematik, coğrafya, fizik gibi derslere girip çıkıp bu öğrendiklerimi nerede kullanacağım diye kendi kendinize düşündüğünüz olmuştur. Doğanın işleyişini ve mantık silsilesini öğrenmenin dışında, fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilim dalları, hukuk okuyacak öğrenci için pek fazla anlam ifade etmeyebilir. Coğrafya, geleceğin mühendisine sınav soruları çözdüğü boş ders gibi gelebilir. Matematik, ne okursanız okuyun, hep farklı formlarda karşınıza çıkar. Kümelerden bana ne dersiniz, türevleri sınavınızı verip biran önce aklınızdan çıkarmak için can atarsınız, ancak ilerleyen yıllarda okullar bitse de, matematiğin hep farklı alanlarda size göz kırpacağını görürsünüz.

35. Dönem Temel Bordro Uygulamaları Eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ortaklığı ile bu dönem 35. kez gerçekleşen Datassist Temel Bordro Uygulamaları Eğitimimiz 5 Ağustos Cuma günü Genel İş Hukuku ve Ücret ve Tazminatların Hukuki Boyutu konusu ile başladı. Egemenoğlu Hukuk Bürosu Kıdemli Avukatı Bahar Sür'ün anlatımı sonrası Datassist Mevzuat Kulübü Üyesi Bordro Uzmanı Gözde Ulay'ın anlatımıyla bordro hesaplamalarına başlayan katılımcılar, eğitimin ikinci günü Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Burçin Doğru’nun Ücretin İK'daki Yeri sunumu sonrası tahtada bordro hesaplamaları yapmaya devam ettiler.

Şirketlerde Değişimin Anahtarı Cesur Yöneticiler

degisim-yelpazesi/sirketler-de-kendini-gelistirebilirkDatassist'in katkılarıyla 16 Ağustos 2016 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Sadece bireylerin değil, kurumların da geliştirmeleri gereken alanlar var ve bu geliştirmeyi gerçekleştirecek yöneticilere büyük görevler düşüyor.

İş hayatımızda geliştirmemiz gereken alanlar, gerek bireysel düzeyde, gerekse takım, departman ve şirket genelinde sıklıkla karşımıza çıkan bir durumdur. Nelerdir bireysel olarak geliştirmemiz gereken alanlar? Kişiden kişiye büyük değişiklikler göstermekle beraber, çoğumuzun kendini eksik gördüğü alanların başında, iletişim yeteneği, topluluk karşısında konuşma, problem çözme becerisi, empati kurma gibi konular gelir.

Vergi ve Prim Affı Netleşti

vergi-ve-prim-affi-netlesti6736 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN ile hem Vergi Kanunları açısından hem de Sosyal Güvenlik Hukuku açısından birçok konuda vergi ve prim affı getiriliyor. Özellikle 6552 sayılı Torba Yasa ile hem vergi hem de SGK borçlarını yapılandırıp, daha sonra yapılandırmayı bozan şirketler ve vatandaşlar da bu vergi ve prim affından faydalanabilecek.

  
  • Referanslar 111
  • Referanslar 222
  • Referanslar 333
  • Referanslar 444

Dakika Personel Yönetimi

Bordrolama
Özlük Yönetimi
İzin Yönetimi

Sosyal Medya

Datassist FacebookDatassist LinkedinDatassist TwitterDatassist Google+


datassist-in-english

Datassist ISO 9001 Sertifikası

Datassist ISO 27001 Sertifikası