Temmuz-Aralık 2015 Bordro Parametreleri

Temmuz ayının gelmesi ile birlikte özellikle Sosyal Güvenlik alanında olmak üzere bir takım parametreler değişmiş bulunmaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını belirlemişti.  

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olan parametreleri sizler için tablolaştırdık.

Çizgi roman kahramanlarından ders almak için çok geç değil

cizgi-roman-kahramanlarindan-ders-almak-icin-cok-gec-degilkDatassist'in katkılarıyla 30 Haziran 2015 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Geçen yazımızda defter ve belgelerin inceleme elemanlarına vergi incelemesi için ibraz edilmemesi fiilini incelemeye başlamış ancak köşemizin sınırları itibariyle konuya gelecek yazımızda devam edeceğimizi belirtmiştik. Geçen yazımızda özetle, defter ve belgeleri ibraz etmeme fiilinin hem idari para cezasını gerektirdiğini, hem de suç olarak düzenlendiğini belirtmiştik. İncelemelerde fiilin genellikle kdv indirimlerinin reddi suretiyle vergi ziyaına bağlandığını ve bu durumda kayba uğratılan verginin bir veya üç katı (inceleme elamanlarının 306 sayılı Vergi Usul Genel Tebliği uyarınca kast değerlendirmesine bağlı olarak) idari para cezası kesildiğini yazmış, ama yazımızda esas itibariyle fiilin suç olan yönünü konu almıştık. Kaldığımız yerden devam edelim.

 

Geçmişe Dönük Teşvik Bilmecesi

gecmise donuk tesvik bilmecesi

Ülkemizde istihdam artırmaya yönelik teşviklerden yararlanmak, işgücü maliyetlerini düşürmek için çok iyi bir araç. Bunların içinde özellikle en çok kullanılan 5510 Sayılı Kanun 5 puanlık teşvik, 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesinde Düzenlenen İlave İstihdam Teşviki (6111 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Sigorta Prim Teşviki) ön planda yer almaktadır.

4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesi ile düzenlenen istihdam teşvikinden yararlanmak isteyen işverenler birçok konuda uzmanlık gerektiren şartları yerine getirerek gerekli hesaplamaları yapmak suretiyle anılan sigortalıları için 6111 teşvikinden yararlanmaktadır.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Düzenlenen İstihdam Teşviki:

Bu teşvik uygulaması 25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 Sayılı Kanun’un 74. Maddesi ile getirilmiştir. Kanuna göre, 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında 18 yaş ve üstü tüm kadınlar ve 18-29 yaş aralığındaki gençlerin istihdamında, mesleki eğitime göre değişen sürelerde (6-54 ay arasında) sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Yuccies ya da Genç Şehirli Kreatiflerden Olabilir Misiniz?

yuccies-ya-da-genc-sehirli-kreatiflerden-olabilir-misinizkDatassist'in katkılarıyla 23 Haziran 2015 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Genç Şehirli Kreatif profesyonellere verilen yeni isim: Yuccie. Kim bu genç profesyoneller? Hangi işlerde çalışırlar? Ne yer, ne içerler? Nedir başarmak istedikleri hedefleri?

Genellemelerin çoğu zaman bireyler bazına inilince önemli farklılıklar gösterdiğinin farkında olsak da, toplumu belli kriterler üzerine sınıflandırmak özellikle pazarlama alanında çalışan profesyonellerin en çok sevdiği şeydir. Bu etiketleme ve sınıflandırma sonucunda, her sınıfın profilini çizmek, yaşam tarzını, zevk ve ihtiyaçlarını ve tabii satın alım kararlarını saptamak kolaylaşır. Önünüzdeki grup birden sayılarla değerlendirilebilir, ölçülebilir bir değer haline gelir.

Pazarlamacı gözüyle sosyal ve profesyonel gruplar ürünlerinin hedef kitlelerini oluştururken, genç profesyoneller arasında yükselen yeni gruplar, yeni meslekler, yaşam biçimleri ve gençlerin hedefleri ve motivasyon sebepleriyle ilgili birçok şey söyler. Y neslinin içinden yeni doğan Yuppie bu grupların en yeni örneği. Genç Şehirli Kreatifler, yaratıcı yetenekleriyle para kazanmak ve kariyerlerinde özgürlüklerinden ödün vermeden başarılı olmak istiyorlar.

İşyerinde Demokrasi Olur Mu?

isyerinde-demokrasi-olur-mukDatassist'in katkılarıyla 16 Haziran 2015 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Seçimlerden çıkalı ve demokrasinin keyifli ve zor yanlarını göreli henüz iki hafta olmuşken... Demokrasi mi, otokrasi mi: İş modelinize hangisi daha uygun?

İşyerinde demokrasi, önemli kararlar almadan tartışmak, kararları oylamak, ve çoğunluk katılımıyla konsensusa varılan kararları uygulamaya geçirmek gibi demokratik uygulamaların işyerinde hayata geçirilmesine dayanır. Demokratik uygulamalar işyerinden işyerine farklı şekillerde uygulanır. Her işyeri kendi kurumsal kültürüne, patronların, yöneticilerin ve çalışanların çalışma biçimlerine göre, demokratik süreçleri ve uygulamaları benimser, bazılarını da uygulamaktan kaçınır. Bazı kar amacı gütmeyen kurumların katıksız pür demokrasiyi işyerine taşıdıklarını, her kararda demokratik çoğunluğa ulaşmak için çaba harcadıklarını görürüz.

Haziran 2015 Peryön Bordro Eğitimi

İnsan Kaynaklarına yönelik çok sayıda eğitim ve seminer düzenleyen Peryön Akademi’nin Datassist Bordro Servisi katkılarıyla ikinci kez düzenlediği Bordro Eğitimi 11-12 Haziran tarihlerinde Peryön Merkez’de gerçekleşti. Farklı sektörden bordro ve İK uzmanlarının katıldığı Bordro Eğitiminde, Datassist İK ve Eğitim Müdürü Serkan Açan, Ücret Hesaplama, Çalışma Süreleri, Gelir Vergisi, AGİ, Tazminat Hesaplama, İkale ve Teşvikler gibi konuları detaylı örneklerle işledi. Günlük uygulamalara dair sorularla ve tahtada birebir hesaplamalarla eğitime katkıda bulunan katılımcılarımız eğitim sonunda sertifikalarını Serkan Açan’dan aldılar. Tüm katılımcılarımıza, tecrübeli eğitmenimiz Serkan Açan’a ve bu eğitimin gerçekleşmesini sağlayan Peryön Merkez'e teşekkür ederiz.

  
  • datassist-referanslar-1
  • datassist-referanslar-2
  • datassist-referanslar-3
  • datassist-referanslar-4
  • datassist-referanslar-5
  • datassist-referanslar-6

Dakika Personel Yönetimi

Bordrolama
Özlük Yönetimi
İzin Yönetimi

Sosyal Medya

Datassist FacebookDatassist LinkedinDatassist TwitterDatassist Google+


datassist-in-english

Datassist ISO 9001 Sertifikası

Datassist ISO 27001 Sertifikası