Temel Bordro Hesaplamaları Kitabı

temel-bordro-hesaplamalar-kitabi

Datassist Bordro Servisi olarak ilk bordro kitabımız 2009 yılında basıldı. Ardından 2011 yılında yenilenmiş içeriğiyle ikinci kitabımızı İnsan Kaynakları profesyonelleri ve Bordro Uzmanlarıyla paylaşma fırsatı bulduk. 2015 yılında ise Temel Bordro Hesaplamaları kitabımız, günümüze kadar değişen mevzuat ve uygulamalarla tamamen yenilenerek yeniden basıldı. Bordro hesaplamaları alanında rehber bir yayın ihtiyacına cevap veren kitabımız, güncel parametrelere ulaşabilmeniz için QR kodlarla zenginleştirildi.

Yasal düzenlemeler ışığında temel bordro hesaplamaları mantığını sade bir dille açıklamak ve pratik yöntemlerle bordro hesaplamalarını öğretmek üzere Datassist Mevzuat Kulübü tarafından hazırlanan Temel Bordro Hesaplamaları kitabımız; çalışanlara yapılan ücret ödemeleri ile yaygın olarak kullanılan ek ödeme ve sosyal yardımların bordroya yansımalarını ve bu ödemelerden yapılacak yasal kesintilerinin hesaplama mantığını kapsamlı olarak ele almaktadır.

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller

ahlak-ve-iyi-niyet-kurallarina-uymayan-haller4857 Sayılı İş Kanunu 25/II-b
 
İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması hali haklı nedenle fesih sebebini oluşturur.

Açıklama
İşçinin işverene veya işverenin aile üyelerinden birine şeref ve namusa dokunacak söz ve davranışları gibi şeref ve onur kırıcı asılsız ihbar ve isnatları da haklı fesih nedenidir. Ancak işçi tarafından yapılan ihbar ve isnadın 'asılsız' olması zorunludur. Ve işçinin ihbar ve isnadı, hem şeref ve haysiyet kırıcı hem de asılsız nitelikte olmalıdır. Bu iki özelliği aynı zamanda taşımayan bir ihbar veya isnat nedeniyle işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez. İşçinin işyerinde sarf ettiği bir söz ve davranışın işveren veya ailesi üyelerine değil de kendi kendisine yönelik olması halinde işverenin haklı nedenle feshi söz konusu olmaz.

Bu Çağın Öğrencileri Yaşam Boyu Öğrenen Profesyoneller

bu-cagin-ogrencileri-yasam-boyu-ogrenen-profesyonellerDatassist'in katkılarıyla 29 Eylül 2015 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Üniversiteden mezun olalı yıllar olmuş olabilir ancak öğrenmekten uzak kalmamalı. Yaşam boyu öğrenim başarının sırrı.

Birçoğumuz üniversitede okuduğumuz alanın dışında işlerde çalışıyoruz. Yaptığımız iş ve üniversite diplomamız birbirini tutsa bile, mezuniyetten yıllar sonra değişen şartlara ve ilerleyen sistemlere ayak uydurabilmemiz için kendimizi geliştirmemiz ve bilgilerimizi güncellememiz gerekli. Sektör dergilerini takip etmek, mesleki araştırmaları okumak profesyonel yaşamımızda olup bitenlerden haberdar olmamızı sağlamakta. Ancak birçoğumuz bir adım daha ileri giderek kurslara yazılarak, yeni yetenekler edinerek veya işte kullanabileceğimiz yeni teknolojilerle ilgili eğitim alarak yaşam boyu öğrenmeyi sürdürüyoruz. Öğrenmenin yaşı yok… Bugünün teknolojileriyle beraber mekânı ve zamanı da yok...

İşverenin Haklı Sebeple İş Sözleşmesini Fesih Yetkisi

isverenin-hakli-sebeple-is-sozlesmesini-fesih-yetkisi4857 Sayılı İş Kanunu 25/II-a

Çalışma hayatında karşılaşılan durumlardan birisi de ahlak ve iyi niyet kurallarına riayet edilmemesidir. Bu durumun oluşturabileceği sonuçlar sebebiyle, iş sözleşmesinin taraflarına bir takım hak ve yükümlülükler sunulmuştur. İşveren ve iş gören karşılıklı edim ve ifa ile birbirlerine karşı sorumluluk taşımaktadır. Özellikle iş ilişkisinin kurulması aşamasında tarafların birbirine karşı dürüstlük kuralı gereğince hareket etmesi Kanunun aradığı önemli noktalardan birisidir. Yazımızda 4857 Sayılı İş Kanunun işverene derhal fesih hakkı tanıdığı 25/II-a bendi üzerinde duracağız.  İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması yani Kanunda bahsedilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden kısmen de olsa bahsedeceğiz.

Sessizliğin Gücü

sessizligin-gucukDatassist'in katkılarıyla 15 Eylül 2015 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Sessinizin duyulmasını istiyorsanız, bağırmayı değil, sessizliği deneyin.

Kanuni Sultan Süleyman, kendi adını taşıyacak Süleymaniye Camii´nin yapımı için bugünkü Cami’nin bulunduğu yeri beğenir. Mimar Sinan´ı çağırtır; araziye bakmasını ve arazinin böyle görkemli bir cami için uygun olup olmadığını değerlendirmesini ister. Mimar Sinan ile beraber araziye giderler.

  
  • datassist-referanslar-1
  • datassist-referanslar-2
  • datassist-referanslar-3
  • datassist-referanslar-4
  • datassist-referanslar-5
  • datassist-referanslar-6

Dakika Personel Yönetimi

Bordrolama
Özlük Yönetimi
İzin Yönetimi

Sosyal Medya

Datassist FacebookDatassist LinkedinDatassist TwitterDatassist Google+


datassist-in-english

Datassist ISO 9001 Sertifikası

Datassist ISO 27001 Sertifikası