Nisan Ayında Ajandanızda Bize Yer Açın!

Nisan Takvimi

Bordro ve teşvikler hakkındaki bütün gelişmelere, güncel mevzuata ve şirket profilinizin hangi teşviklere uygun 

olduğuna nisan ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenleyeceğimiz iki etkinliğimiz ile hakim olabilirsiniz…

İlk olarak, 7-15 Nisan arası, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenleyeceğimiz 39. Dönem Temel Bordro Uygulamaları Eğitimimiz gerçekleşecek.

İlkini 2014 yılında düzenlediğimiz İşvereni Yakan Sorular etkinliğimizin yedincisini ise 26 Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi Natuk Birkan Binası’nda yer alan İbrahim Bodur Salonu’nda gerçekleştireceğiz!

 

 

Davos'tan Geleceğin Meslekleri

davosDatassist'in katkılarıyla 21 Mart 2017 tarihinde Dünya Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

2016 yılında Davos Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı rapora göre, bundan 5 yıl sonra, bugün önemli sayılan yeteneklerin %35’i yerini yeni yeteneklere bırakmış olacak. 2020 yılı itibarıyla 4. Sanayi Devrimi; gelişmiş robotları ve kendi kendine hareket eden araçları, yapay zekayı, gelişmiş materyelleri, makine öğrenimini, biyoteknoloji ve genom bilimini hayatımızın göbeğine oturtmuş olacak. Bu gelişmeler yaşama ve çalışma şeklimizi derinden etkileyecek. Bazı işler kaybolurken, diğerleri büyüyecek, yaygınlaşacak, bugün varolmayan bir kısım iş ise, herkesin kabul ettiği ve ihtiyaç duyduğu işler haline gelecek.

2016 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan İşlerin Geleceği raporu istihdam, yetenekler ve işgücü stratejisine gelecek bilimcisi gözlüklerini takarak bakıyor. Rapor, önde gelen küresel işverenler için çalışan üst düzey insan kaynakları ve strateji yöneticilerine farklı coğrafya ve endüstrilerdeki istihdam, yetenek ve işe alım kriterlerindeki dönüşümlerinin ne anlamlara geldiği üzerine sorular soruyor.

Zorunlu Arabuluculuk Taslağı Başbakanlıkta

arabulucu2

İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıklar, başvurulması zorunlu haline getirilecek arabulucu vasıtasıyla 3 hafta içinde çözüme kavuşturulacak.

İş mahkemelerinin yükünü azaltmak, işçi-işveren arasındaki alacak ve tazminat taleplerini kısa sürelerde sonuçlandırmak için hazırlanan “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı” Adalet Bakanlığınca Başbakanlığa gönderildi. Böylece adı geçen düzenlemenin yürürlüğe girmesi konusunda önemli bir adım atılmış oldu.

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getiriliyor.

Yaratıcılığınızı ve Hayat Amacınızı Bulmak İçin Geç Değil

14martDatassist'in katkılarıyla 14 Mart 2017 tarihinde Dünya Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

“Tıp, kanun, ticaret, mühendislik – bunlar değerli uğraşlardır ve yaşamak için gereklidir, ancak şiir, ahenk, gizem, aşk – bunlar yaşama amacımızdır.”

Bu sözler Ölü Ozanlar Derneği'nin efsanevi öğretmeni John Keating'e aittir. Keating, öğrencilerine sanatla ilgilenmenin, çok yönlü olmanın önemini anlatır. Kişi sanatla içiçe olduğunda kendisi ve çevresi için üretir, yeniler ve yenilenir, ruhunu zenginleştirir.

Kol gücüyle yapılan işlerin yerini robotlara bırakacağı bir gelecekte, bilgiye sahip olmanın önemli bir avantaj yaratacağı varsayımı doğru olabilir. Ancak küresel iletişimin yolu bilgili çalışanla daha kolay keşisince tek başına bilgi yetersizdir. Bilgiyi değerli kılan oyunu değiştiren, doğrusal olmayan belki de sanatsal bir dokunuştur. Bu anlamda, bu gün Değişim Yelpazesi’nde genç bir müzisyene geleceğe ve kariyere ilişkin sorular sorduk.

 

Terfi mi, Yeni İşe Alım mı?

7 mart

Datassist'in katkılarıyla 7 Mart 2017 tarihinde Dünya Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Çalışkan, başarılı çalışanınızı terfi mi etmelisiniz; yoksa yönetici pozisyonu için dışarıdan eleman mı almalısınız?

Şirketinizdeki yetenek havuzu, işin gerekleri, şirket kültürünüz, departman dinamikleri gibi faktörler her bir işe alımda bu sorunun cevabını değiştirme gücüne sahiptir.

Dr. John Sullivan, ERE Recruiting Intelligence için kaleme aldığı makalesinde, şirket yöneticilerinin ve insan kaynakları departmanlarının çoğu zaman ikilemde kaldığı soruyu avantajları ve dezavantajlarıyla enine boyuna inceliyor.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

vergi indirim

Vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine %5 oranında ve toplamda 1 milyon TL’ni geçmeyecek tutarda vergi indirimi sağlayacak olan torba yasa tasarısı 22 Şubat 2017 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

Anılan yasanın 1. Maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun 121. maddesi, "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlığıyla yeniden düzenlenmiş olup, vergi indiriminden yararlanabilmek için vergi indirimine konu beyannamenin verildiği yıl dahil geriye dönük iki yıl içinde vergi beyanlarının ve tahakkuk eden vergilerin yasal süresi içinde beyan edilmiş ve ödenmiş olması gerekiyor.  

 

  
  • Referanslar 111
  • Referanslar 222
  • Referanslar 333
  • Referanslar 444

Dakika Personel Yönetimi

Bordrolama
Özlük Yönetimi
İzin Yönetimi

Sosyal Medya

Datassist FacebookDatassist LinkedinDatassist TwitterDatassist Google+


datassist-in-english

Datassist ISO 9001 Sertifikası

Datassist ISO 27001 Sertifikası