2016 Bütçesi İçin Tahmini Parametreler

Datassist Mevzuat Kulübü tarafından, Datassist Bordro Servisinin 16 yıllık birikimiyle oluşan know-how’ı doğrultusunda hazırlanmış 2016 tahmini parametrelerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Teknolojiyi Yasaklayın, Verimlilik Tavan Yapsın

teknolojiyi-yasaklayin-verimlilik-tavan-yapsinDatassist'in katkılarıyla 24 Kasım 2015 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Teknoloji işimizi kolaylaştıran bir araç mıdır? Yoksa gereksiz yere yeni işler yaratan sırtımıza yapışmış bir kambur mu?

Birçoğumuz işlerimizi yaparken teknolojinin getirdiği avantajları över dururuz. Gündelik işlerin işleyişinde tartışmasız teknoloji büyük bir kazanımdır. E-posta veya anında mesajlaşma gibi yöntemlerle dünyanın her yeriyle hızlı ve etkin bir şekilde iletişime geçeriz. Dosyalama, arşivleme, arama yapma gibi son derece zaman alan birçok işlemi birkaç dakika içinde halletmemiz mümkündür. Akıllı telefonumuzla yapamayacağımız şey yok denecek kadar azdır. Peki bu bizi her şeyi yapmaya muktedir kılan teknolojinin hiç mi dezavantajı, zararı yoktur?

Yalancının Mumu “Çok Düşününceye” Kadar Yanar

yalancinin-mumu-cok-dusununceye-kadar-yanarDatassist'in katkılarıyla 17 Kasım 2015 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Fazla düşünmek birinin yalan söylediğini ele veren en güvenilir işaret. Konuştuğunuz kişinin doğru söyleyip söylemediğini bilmek istemez misiniz?

“Kendi Kutup Yıldızını Bul 2” adlı kitabında Nüvide Gültunca Tulgar ilham veren kısa hikâyelere yer verir. Okul Telefon Rehberi hikâyesi bir tebessümle sevdiklerimiz için uydurduğumuz bahaneleri, yalanları mizahi bir kalemle ele alır. Okulun santraline bağlandığınızda, sizi şöyle bir ses kaydı karşılar:

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller 4857 Sayılı İş Kanunu 25/II-d

ahlak-ve-iyi-niyet-kurallarina-uymayan-haller-4857-sayili-is-kanunu-25-ii-dİş Kanunun 25. Maddesin ikinci bendinin d fıkrasına göre işveren, işçinin iş sözleşmesini, kendisine, vekiline veya ailesi üyelerinden birine veya işverenin bir başka işçisine sataşması, cinsel tacizde bulunması veya işyerinde içki içmesi, uyuşturucu madde kullanması ya da işyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmesi halinde ve içki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı başlıklı 84. Maddeye aykırı gelmesi durumunda, ihbar öneli tanımaksızın tazminatsız olarak feshedebilir.

Kanuna göre sataşma, sadakat borcuna aykırılığın özel bir hali olarak kabul edilmektedir. Sataşma, söz veya fiili tecavüz anlamına gelen bir harekettir. Sataşma işçi tarafından değil de işçinin bir yakını tarafından gerçekleşmişse olayın özelliğine göre bu davranış da bir haklı fesih nedeni sayılabilir. Buna karşılık Yargıtay bir olayda aksi yönde karar vermiştir. Yüksek mahkemenin kararına konu olan olayda, davacı kadın işçinin eşi, iş dolayısıyla ortaya çıkan bir tartışma nedeniyle işveren vekiline telefonda küfür etmek suretiyle sataşmıştır. Yargıtay, eşinin işveren vekiline sataşmasının iş akdi feshedilen davacı işçinin haklarını ortadan kaldırmayacağını, işçinin bu nedenle işten çıkarılmasının haksız olduğunu, ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğini kararlaştırmıştır.

Kuantum Liderlerinin İletişim Sırları

kuantum-liderlerinin-iletisim-sirlariDatassist'in katkılarıyla 10 Kasım 2015 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kuantum liderlerinden iletişim sırlarını öğrenmeye hazır mısınız? İletişiminizi geliştirerek şirketinizin zararlarını minimum indirebilir, verimliliğinizi arttırabilirsiniz.

Peter Economy, inc.com’da yayınlanan yazısına olağanüstü liderleri sıradan üst düzey yöneticilerle nasıl ayırırsınız sorusuyla başlamış. Saygı duyulan liderlerin ortak özellikleri nedir? Araştırmalara göre, zamanlarının %75’ini iletişim halinde geçirmekteler ve olağanüstü liderlerin liderlik rollerine uyan kendilerine özgü iletişim yetileri geliştirdikleri ortadadır. İşletme ve yönetim alanında çalışan akademisyenler iletişimin liderlik yetenekleri arasında en başta olduğunu hem akademik yazılarında hem de yöneticilere ulaşmayı hedefledikleri konferanslarda vurgularlar.

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller 4857 Sayılı İş Kanunu 25/II-c

ahlak-ve-iyi-niyet-kurallarina-uymayan-haller-4857-sayili-is-kanunu-25-ii-c

İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması hali haklı nedenle fesih sebebi oluşturur.

Açıklama

Cinsel tacizin tanımını yapmadan önce tacizin tanımını yapmakta fayda vardır. Taciz kişinin sahip olduğu özelliklere (din, etnik köken, cinsiyet, ırk, vb.) yönelik aşağılama, saldırı veya hakaret içeren her türlü sözlü, fiziksel ve görsel davranışlardır. Cinsel taciz ise bir kişinin kendi isteği dışında cinsel içerikli tekliflere, şakalara, hakaretlere veya bunları içeren görsel, sözlü ya da fiziksel davranışlara maruz kalmasıdır. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz suçunu tanımlayan 105. Maddenin gerekçesi cinsel tacizi “kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlar” olarak tanımlamaktadır. İş yerinde cinsel taciz, kişinin istenmeyen sözlü ya da fiziksel cinsel davranışlara çalışma ortamında maruz kalmasıdır. Yargıtay; cinsel taciz sayılmasa bile işçinin uygunsuz davranışlarda bulunması işçiye telefon etme, yemeğe çağırma, ısrar etme gibi durumların da haklı fesih sebebi olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca cinsel tacizin fiziki olarak yapılması aranmamakta, sözle taciz de cinsel içerikli laf atma da cinsel tacizin kapsamına girmektedir. Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeleri kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye iş yerinde cinsel tacizin en sık yaşandığı üçüncü ülke konumunda. Bu istatistikler; birçok vakanın bildirilmediğini ve hatta fark edilmediğini varsaydığımızda iş yerinde cinsel tacizin azımsanmayacak derecede çok rastlanan bir durum olduğunu göstermektedir. İşçinin işyerindeki herhangi bir işçiye cinsel tacizde bulunması durumunda işverenin iş akdini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

  
  • datassist-referanslar-1
  • datassist-referanslar-2
  • datassist-referanslar-3
  • datassist-referanslar-4
  • datassist-referanslar-5
  • datassist-referanslar-6

Dakika Personel Yönetimi

Bordrolama
Özlük Yönetimi
İzin Yönetimi

Sosyal Medya

Datassist FacebookDatassist LinkedinDatassist TwitterDatassist Google+


datassist-in-english

Datassist ISO 9001 Sertifikası

Datassist ISO 27001 Sertifikası