Yenibiriş Gündem Toplantıları İşvereni Yakan Sorular 2

yenibiris-gundem-toplantilari-isvereni-yakan-sorular-2Datassist Bordro Servisi ve Egemenoğlu Hukuk Bürosu işbirliği ile, 40. Yenibiriş Gündem Toplantıları kapsamında yapılan İşvereni Yakan Sorular 2 Etkinliği, 16 Aralık Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Natuk Birkan Binası’nda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Datassist Bordro Servisi Genel Müdürü Ayşe Nazmiye Uça ve Egemenoğlu Hukuk Bürosu’ndan Kurucu Ortak Yunus Egemenoğlu, Kıdemli Avukat Başak Arslan ve Avukat Sinem Oskay’ın anlatımlarıyla İş Sağlığı Güvenliği, Teşvikler ve Torba Yasa konuları işlendi. Her bölümün sonunda katılımcıların sorularına yer verilen toplantımızın sonunda, tüm misafirlerimize Katılım Sertifikaları Datassist Bordro Servisi Ekibi tarafından elden teslim edildi. Emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Bir sonraki İşvereni Yakan Sorular Etkinliğinde görüşmek üzere!

Kendi Kariyerinizi Baltalamanın 10 Altın Kuralı (!)

kariyerinizi-baltalamanin-10-altin-kuralikDatassist'in katkılarıyla 16 Aralık 2014 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kariyerinizde bir yere gidemediğinizden mi şikayetçisiniz? Çevrenizdeki iş arkadaşlarınız başka şirketlerden teklif alıyor, şirket içi terfiler söz konusu olduğunda hep başkalarının adı geçiyor, siz ise kendinizi görünmez gibi mi hissediyorsunuz? Hep talihsizliğinizden şikayet ediyorsunuz, haksızlığa uğruyorsunuz, her şey kontrolünüz dışında gelişiyor… Gerçekten de öyle mi?

Fast Company yazarı Stephanie Vozza’ya göre, iğneyi başkalarına çuvaldızı kendinize batırmanın zamanı gelmiş olabilir. Çevrenizdekileri suçlamak, her türlü hatayı, talihsizliği veya olumsuz gelişmeyi kendiniz dışındaki etkenlere bağlamak aslında işin kolayına kaçmak ve kaderci bir şekilde durumunuzu kabullenmek anlamına geliyor. Böyle bir bakış açısı yerinde saymanızın en büyük sebebi. Tarafsız bir durum değerlendirmesi yapın ve kontrolü elinize alın.

Cam Tavanı Unutun, 7 Adımda Yetenek Tavanını Kırın

cam-tavani-unutun-7-adimda-yetenek-tavanini-kirinkDatassist'in katkılarıyla 10 Aralık 2014 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Cam tavan sendromu, kadınların kariyerlerinde yaşadıkları görünmez engeller olarak bilinir. Birçok kadın yöneticinin başına gelen engeller, kısıtlamalar genelleştirilmiş, her şirkette, her sektörde kadın yöneticilerin başına gelen problemler olarak görülmeye başlanmıştır. Bu ‘cam tavan’ gerçekten var mıdır, yoksa cam tavanın varlığı bir inanç veya söylenti haline mi gelmiştir bilinmez.  Ancak bir kısım kadın yöneticinin engellerin üzerine gitmediği, üzerine gidip başarılı olanlara da ‘Bravo, cam tavanı kırdı!’ denildiği görülmektedir.

İşe Giriş ve İşten Ayrılışları Bildirilmeyen Şirket Ortaklarının Durumları

sirket-ortaklarinin-ise-giris-cikislariSGK mevzuatına göre, 4/a (SSK) sigortalılarının işe giriş ve çıkış bildirimleri gibi, Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve/veya limited şirket ortakları için de kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin verilmesi gerekmektedir.

SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 11.09.2014 tarih itibariyle yapılan duyuru ile şirket tüzel kişilikleri tarafından limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortakları ve anonim şirket yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. İdari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir.

Limited Şirketlerde Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

limited-sirketlerde-sirket-ortaklarinin-sigortaliligi6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 573.maddesine istinaden; Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Limited Şirketi ortaklarının Sosyal Güvenlik Statülerine değinecek olursak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince sigortalı sayılacaktır.

Anonim Şirketlerde Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

anonim-sirketlerde-sirket-ortaklarinin-sigortaliligi6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 329. maddesinin 1. fıkrasına istinaden; Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. 

Anonim Şirketi ortaklarının Sosyal Güvenlik Statülerine değinecek olursak; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince sigortalı sayılacaktır. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları ile kurucu ortakları ise sadece bu statülerinden dolayı sigortalı sayılmayacaklardır.

  • datassist-referanslar-1
  • datassist-referanslar-2
  • datassist-referanslar-3
  • datassist-referanslar-4
  • datassist-referanslar-5
  • datassist-referanslar-6

Dakika Personel Yönetimi

Bordrolama
Özlük Yönetimi
İzin Yönetimi

Sosyal Medya

Datassist FacebookDatassist LinkedinDatassist TwitterDatassist Google+


datassist-in-english

Datassist ISO 9001 Sertifikası

Datassist ISO 27001 Sertifikası