Çalışmayı Hayal Ettiğiniz İdeal İşi Kendiniz Yaratın

calismayi-hayal-ettiginiz-ideal-isi-kendiniz-yaratinkDatassist'in katkılarıyla 04 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Hangi yaşta olursanız olun ideal işinizi kendi kendinize yaratma gücüne sahipsiniz.

Çalışan orta yaş kadınlara kariyer danışmanlığı hizmeti veren JackieHarder, LinkedinPulse’ta yayınladığı yazısında 30 yıllık iş yaşamında farklı roller üstlenmiş bir kadın yöneticinin karşılaştığı sorunla başlıyor:

Anonim Şirketlerin Kurucu Ortaklarının Sigortalılığı - 2

anonim-sirketlerin-kurucu-ortaklarinin-sigortaliligi-2Şirket ortaklarının sigortalılık statüsü hem Kanunda hem de ikincil mevzuatta oldukça karmaşık bir şekilde belirtilmiştir. Yıllar içinde yapılan önemli değişiklikler, bu değişikliklerde belirtilen süreler ve bilhassa 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.10.2008 tarihi ile 01.03.2011 tarihleri, şirket ortaklarının sigortalılık statülerinde önemli dönüm noktalarını oluşturmaktadır. Bu yazımızda şirket ortaklarının sigortalılık statüsünü biraz daraltarak “Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılık Statüsü” üzerinde özellikle duracağız.

01.10.2008 Tarihinde Durum Değişiyor

1479 Sayılı Kanunun mülga 24. Maddesinin (1/g) bendi gereğince, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmıştır.

Peryön 3. Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi

peryon-3-personel-ozluk-isleri-ve-bordrolama-egitimi“Türkiye’nin ilk ve en büyük Bordro Outsourcing şirketi olarak; ilkini 2003 yılında gerçekleştirdiğimiz Datassist İnsan Kaynakları ve Bordro Uygulamaları Eğitimleri’nin hızlandırılmış ve hesaplama odaklı versiyonunu, Türkiye’de İnsan Yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN ile birlikte, Nisan 2015 itibariyle PERYÖN üyelerine sunmaya başladık.

Bu dönem üçüncü kez gerçekleşecek ve toplam 12 saat sürecek olan Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimde; Ücret, Yasal Kesintiler, Fazla Mesai, İşveren Maliyeti, Genel Tatil ve Hafta Tatilinde Çalışma, Gelir Vergisi, Devreden SGK Matrahı ve Asgari Geçim İndirimi, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları, İkale ve SGK İşveren Teşvikleri gibi hesaplama odaklı konular ele alınacak.

Mobbing'e Karşı Yapılması Gerekenler

mobbinge karsi yapilmasi gerekenler

Kişi mobbinge maruz kaldığında durumu kabullenmek yerine açıkça itiraz etmeli, taciz edici söz ve davranışların durdurulmasını istemelidir. Tacizin durdurulmasını yazılı olarak da isteyerek elinde delil olmasını sağlamalıdır, örneğin mail yolu ile. Yaşadığı olayları, maruz kaldığı haksız uygulamaları yazılı olarak kaydetmeli, tacizde bulunan kişiyi bağlı bulunduğu amirine bildirerek tacizin durdurulmasını sağlanmasını istemeli, ileride tanık olabilmeleri açısından çalışma arkadaşları ile durumu paylaşmalıdır. Tüm bu süreçte, yanında bir arkadaşının da bulunması ileride tanıklık yapması açısından faydalı olacaktır. Bu aşamada psikolojik yardım almak, psikolojik deformasyonun sağlık raporları ve kullanılan ilaç reçeteleri ile belgeleyebilir durumda olmak hem mobbinge maruz kalanın ruhsal sağlığı açısından yardımcı olacaktır hem de ilerde delil olarak kullanılabilecektir. Yapılan tüm itirazlara ve tacizin durdurulması taleplerine rağmen durumun düzelmemesi halinde artık hukuksal yola başvurabilirsiniz. Yapılan çalışmalar sonucunda artık elinizde hukuksal boyutta kullanacağınız yeteri kadar veri bulunmuş olacaktır.

Hamile Personele Yapılan Mobbing

hamile-personele-yapilan-mobbing

İşvereninize hamile olduğunuzu söylediğiniz an itibariyle her şey değişti mi? Çok normal, çünkü yasa tarafından birçok koruma ve izin hakkına sahip olan bir “hamile” çalışan işvereni rahatsız eder. Hamile çalışanların her şeyden önce daha hafif ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları, tüm bu süreçte yasanın tanıdığı izin haklarını düzenli olarak kullanabilmeleri gerekir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesine göre hamile çalışanlar doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 haftalık sürede çalıştırılamazlar. Eğer çoğul gebelik durumu söz konusu ise doğumdan önceki süre 10 hafta, doğumdan sonraki süre yine 8 haftadır. Hamile çalışanın sağlık durumu müsaitse, hekim raporu ile doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda 5 haftalık süre, doğumdan sonraki izin hakkına eklenir. Yıllık ücretli izin hakkına dâhil olmayan bu izinler ücretli olup maaşından hiçbir kesinti yapılamaz. Bu süreler, yıllık izin hesabında çalışılmış sayılır. İhtiyaç duyarsa, doğum öncesi ve doğum sonrası 16 haftalık (çoğul gebelikte toplam 18 hafta) izin süresi bitiminde, 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. Fakat bu süre yıllık ücretli izin hakkınızın hesabında dikkate alınmaz.

İşyerinde Cinsel Tacizin Mobbing Açısından Değerlendirilmesi

isyerinde cinsel tacizin mobbing acisindan degerlendirilmesi

Özellikle bayan çalışanların işyerinde karşılaştıkları sorunlardan birisi olan cinsel tacizin mobbing açısından değerlendirmesini örnek bir Yargıtay kararını ele alarak yapacağız.

Yazımızda öncelikle işyerinde cinsel tacizin mobbing açısından değerlendirildiğini hatırlatarak, benzer durumların adli yargı sürecindeki husus ve etkilerini ele almaktan ziyade, İş Kanununun emrettiği bir takım haklar üzerinde duracağız. 
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2008/37500 K. 2010/31544 T. 4.11.2010 tarihli kararını kısaca inceleyerek durumu anlatacağız. Örnek davada mahkemenin davayı hangi kıstaslarda değerlendirdiğini belirtelim;

  
  • datassist-referanslar-1
  • datassist-referanslar-2
  • datassist-referanslar-3
  • datassist-referanslar-4
  • datassist-referanslar-5
  • datassist-referanslar-6

Dakika Personel Yönetimi

Bordrolama
Özlük Yönetimi
İzin Yönetimi

Sosyal Medya

Datassist FacebookDatassist LinkedinDatassist TwitterDatassist Google+


datassist-in-english

Datassist ISO 9001 Sertifikası

Datassist ISO 27001 Sertifikası