9-10 Kasım 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği [BÜMED] binasında gerçekleştirdiğimiz eğitimde uluslararası işgücü kapsamında sosyal güvenlik, vergi ve bordro uygulamaları konularını ele aldık.

Genel müdürümüz Ayşe Nazmiye Uça ilk olarak bir açılış konuşması yaptı ve katılımcılarla tanıştı. Ardından Ayşe Uça, uluslararası işgücü dolaşımına genel bakış ve tanımları içeren bir dersle eğitimi başlattı. Eğitim sorumlumuz Gözde Ulay’ın anlatımıyla, expat-inpat bordro uygulamaları konusuyla devam eden eğitimimiz; SMMM Murat Belge ve Satış Süreç Yöneticimiz Kemal Koçak’ın “Temmuz 2016’da kabul edilen değişiklikleriyle çalışma izinleri” konusuyla ilk günü yarıladı.

Öğle molasından sonra YMM Erhan Özdemir “Uluslararası İşgücü Dolaşımının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi” konusunu işlerken, Profesör Doktor Erdem Özdemir “Uluslararası İşgücü Dolaşımına Hukuksal Açıdan Bakış” dersiyle günü bitirdi.

10 Kasım Cuma günü, Profesör Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun “İşgücü Dolaşımı ile İlgili Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları” konusunu ele almasıyla devam eden eğitimimiz son saatinde panel bölümüne geçti. Katılımcıların, eğitimcilerimiz Ayşe Nazmiye Uça, Nurşen Caniklioğlu, Murat Belge, Gözde Ulay ve Kemal Koçak’a sorularını yönelttikleri panelimizle eğitimimiz sonlandı.

Tüm katılımcılarımıza ve eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz!