Kategori: Değişim Yelpazesi Yazıları

Türkiye’de Müzecilik Tarihi

Türkiye'de Müzeciliğin TarihiDünyada müzeciliğin ilk örneklerini, Roma İmparatorluğu zamanında, sefer ve savaşlarda edinilen ganimetlerin ortaya serilerek halka gösterilmesi oluşturur. Türk müzelerinin tarihine bakıldığında ise ilk çalışmalar çok daha yakın tarihlerde, Osmanlı İmparatorluğu zamanında yürütülen, arkeolojik eserlerin toplanmasına yönelik girişimlerde karşımıza çıkmaktadır.

Kurumsal olarak ilk müzenin kurulması Osman Hamdi Bey tarafından hayata geçirildi. Osman Hamdi Bey, 1883 yılında Güzel Sanatlar Akademisi (Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ni) ile İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni kurdu ve müdürlüklerini üstlendi. 1884’te o güne kadar hiç gündeme gelmemiş olan ve çokça kayıp verilmesine neden olan bir zaafı gidermek amacıyla, antik eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan Asr-ı Atîka Nizamnâmesini çıkarttırarak yürürlüğe soktu. Osmanlı döneminde önemli adımlar atılmış olmasına rağmen, Anadolu eserlerinin ve 19. yy’a ait eserlerin tasnif edilmesi, Cumhuriyet döneminde kurulan kurumlar altında gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Sarayların mülkiyetini halka ve yönetimini de meclise geçirmesiyle beraber saraylardaki koleksiyonlar tasnif edilip, müzeleştirildi.

Continue reading “Türkiye’de Müzecilik Tarihi”

Müzecilik, Sektör Olma Yolunda

Müzecilik, sektör olma yolundaGerek bireysel, gerekse toplumsal gündemimiz, yaşam tempomuz öylesine yoğun ki; yetişmek için geride bıraktıklarımıza bakmıyoruz bile. Biz aldığımız yeni bir haberi, ulaştığımız yeni bir başarıyı, çözmeye çalıştığımız bir problemi algılamaya, kavramaya çalışırken; önümüzden akıp giden yaşam trafiğindeki gelişmeleri bir başkası, bir başkası, bir başkası izliyor.

Continue reading “Müzecilik, Sektör Olma Yolunda”

Yönetimde Kültürel Farklılıklar

 

Yönetimde Kültürel Farklılıklar

Yönetim açısından kültürel farklılıklar, pek çok farklı parametresi olan bir olgu. İş dünyasının hızlı gelişimi, büyümesi, küreselleşme ile birlikte, gerek pazarların, gerekse şirketlerin yoğun bir açıklığa ulaşması; doğal olarak herkesin birbirinden bir şeyler almasına, başkalarını etkilemesine yol açıyor. Dünyaya yayılma arzusu, şirketlerin, birbirinden farklı coğrafyalarda, toplumlarda, farklı kültürel yapılanmalarda faaliyet yürütmelerini, oralarda var olmaya çalışmalarını gerektiriyor. Onlarca farklı milletten çalışan, aynı çatı altında ortak bir hedefe yönelip, ortak bir başarı için çabalayabiliyor.

Continue reading “Yönetimde Kültürel Farklılıklar”

Evde Çalışmanın En Yaygın Olduğu Ülke: ABD

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

kucağında sarışın bir kız çocuğu tutarak bilgisayara bakan bir kadınEvde çalışma yani işçinin çalışma yerinin iş yeri değil, ev olması hali, aslında insanlık tarihi kadar eski bir çalışma türü. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler bu çalışma biçimini yeniledi. Kısa süre öncesine kadar yazarların, çizerlerin, çevirmenlerin hayatını kazanma biçimiydi ve bu kişilerin gelirleri de çok sınırlıydı.

Günümüzde ise durum değişti. Artık, bilgisayara ya da teknolojiye dayalı işlerde çalışanlar çoğaldı. Bilgisayara dayalı bütün işlerde evden çalışmanın rahatlığını, özgürlüğünü yaşamak istediğini söyleyenlerin sayısı da artmaya başladı. Evden çalışmak, yolda geçen zamanı ve pek çok konudaki harcamayı azaltıyorsa da; disipline, sosyalleşmeye ve yaratıcılığa ne kadar uygun bir çalışma şekli olduğu tartışılmakta.

Continue reading “Evde Çalışmanın En Yaygın Olduğu Ülke: ABD”

Eve İşi Götürmektense, İşi Eve Götürmek

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Eve iş götürmektense, işi eve getirmekYapmamız gerekenlerin giderek daha çok zamanımızı alması, hemen hepimizi yapmak istediklerimize zaman kalmaması ile karşı karşıya bırakıyor günden güne. Zaman, yaşamın artan trafiği içinde çok daha değerli, az bulunan bir maden durumunu almakta. Zamanla ilgili en ciddi açmazlarımızı da iş yaşamımızda bulmaktayız. İşimizin bizi daha meşgul etmesi, bizden hep daha fazlasını istemesi; ailemize, sevdiklerimize, dahası kendimize zaman ayıramamayı, kendimizden birşeyler vermeyi getiriyor beraberinde.

Zamanın bu değerliliği ve azlığı da; onu daha etkin ve verimli kullanabilmek için yeni arayışlara, yöntemlere itiyor çalışanları.

İşine harcadığı zamandan çalma şansı yok şüphesiz genelde hiçbirimizin. Ancak; özellikle şehir yaşamından ve giderek artan araç ve insan trafiğinden kaynaklı zaman kayıplarımız olduğunu görüyoruz açık biçimde. İşte geçirdiğimiz, fazladan çalışmak zorunda kaldığımız zamanlar bir yana, işe ve eve ulaşabilmek için harcanan zamanlar, kendi başına bir mesayi halini almaya başladı gitgide. İşte çalışma süresinden fedakarlık etmeksizin zaman kazanmanın en efektif yolu olarak ortaya çıkmakta Ev-ofis (home office). Çalışmak için işe gitmenin gerekmediği bir düzeni; yaşam alanımızı hem özel, hem de iş yaşamı için kullanmayı anlatıyor bu yeni çalışma biçimi.

Continue reading “Eve İşi Götürmektense, İşi Eve Götürmek”

Alternatif Tıp Ve Türkiye

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Alternatif tıp ve Türkiye İnsan sağlığı, yaşam kalitesi açısından en önemli göstergelerden biri tartışmasız. Sağlıklı bir yaşam standardının varlığı ve ortalama yaşam süresinin uzunluğu; ülkelerin gelişmişlik ölçümlerinde önemli bir yer tutmakta. Bu bağlamda, modern tıp yöntem ve araçlarının yanında alternatif tıbbın olanakları da gerek AB ülkeleri, gerekse ABD toplumlarında her geçen gün kullanılır olmakta.

Continue reading “Alternatif Tıp Ve Türkiye”

Günümüzün En Karlı Sektörünün ALTERNATİFİ Var Mı?

Günümüzün En Karlı Sektörünün ALTERNATİFİ Var Mı?Çok basit ve temel bir kuralı var yaşamın; bütün canlılar doğar, büyür ve ölür. Böyle baktığınızda, iş dünyasındaki, dahası dünyadaki bu hız, telaş, panik, koşuşturma çok da anlamlı değilmiş gibi geliyor zaman zaman. Bir tarafı ile de, sadece yaşamak, soluk alıp vermek olarak tanımlayamayız adına yaşam denen bu kavramı.

Continue reading “Günümüzün En Karlı Sektörünün ALTERNATİFİ Var Mı?”

Futbolun Beşiği İngiliz Sahaları Para Basıyor

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Futbolun beşiği İngiliz sahaları para basıyorİnsanın kazanma arzusu, gün geçtikçe hayatın her alanında daha çok yer bulmakta, hemen tüm çaba kazanmak yolunda harcanır olmakta. Öyle ki; masum bir oyun olarak başlayan futbol, olağan üstü paraların konuşulduğu, futbolcuların giyeceği kramponlardan, sahadaki çimin yapısına dek her detayın daha çok kazanmak, dolayısıyla da daha çok para için kurgulandığı bir sektör artık.

Continue reading “Futbolun Beşiği İngiliz Sahaları Para Basıyor”

Futbol Karlı Bir Yatırım Mı?

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Futbol Karlı Bir Yatırım Mı? Avrupa futbol sektörü, şirketleşerek gelişiyor. Ve bu gelişen sektördeki markalar, yatırımcılar için iştah kabartır hale geliyor. 2006-2007 sezonunda dünyanın en büyük 20 kulübünün elde ettiği toplam gelir, bir önceki döneme göre yüzde 11’lik artışla 3,7 milyar euroya ulaşırken, Real Madrid 351 milyon euroluk geliriyle dünyanın en çok kazanan futbol kulübü olma özelliğini korudu.

Continue reading “Futbol Karlı Bir Yatırım Mı?”

Ekolojik Tarım Turizmine Bir Örnek: Tatuta Projesi

Kaynak: Datassist / Değişim Yelpazesi, Dünya Gazetesi

Ekolojik tarım turizmine bir örnek: TaTuTa ProjesiBM’nin kalkınma programı,GEF Küçük Destek Programı’nın (SGP) desteği ile 2003 yılında hayata geçen TaTuTa (Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizm ve Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası) Projesi Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve /veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik artımı teşvik etmeyi hedefliyor.

Continue reading “Ekolojik Tarım Turizmine Bir Örnek: Tatuta Projesi”